ตารางเทียบคะแนน เพื่อยื่นสมัครเรียน EPE (สำาหรับผู้สมัครเรียนใหม่เท่านั้น)
ประกาศค่าสมัคร EPE
แนวปฏิบัติการเรียนรายวิชา EPE
เกณฑ์นโยบายยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
เกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา
เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก
ข้อปฏิบัติการสอบ(version ไทย) (For English version click here)


:: ที่อยู่
กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ
ชั้น 5 อาคารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์
ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ 65000

:: ติดต่อฝ่ายงาน
งานส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
งานบริงานบริการกิจการต่างประเทศ
0 5596 1607
international@nu.ac.th

งานพัฒนาและทดสอบภาษา
0 5596 1610
diald@nu.ac.th

:: ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

Copyright © 2018 กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ