ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับนิสิต วันที่ 22-23 มิ.ย. 2567 อ่านต่อ >>   17 มิ.ย. 2567
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนมิถุนายน 2567 อ่านต่อ >>   28 พ.ค. 2567
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต ประจำเดือนมิถุนายน 2567 อ่านต่อ >>   28 พ.ค. 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับนิสิต วันที่ 25-26 พ.ค. 2567 อ่านต่อ >>   20 พ.ค. 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 23-24 พ.ค. 2567 (บุคลากร-บุคคลทั่วไป) อ่านต่อ >>   17 พ.ค. 2567
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 อ่านต่อ >>   30 เม.ย. 2567
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 อ่านต่อ >>   30 เม.ย. 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับนิสิต วันที่ 27-28 เม.ย. 2567 อ่านต่อ >>   23 เม.ย. 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 25-26 เม.ย. 2567 (บุคลากร-บุคคลทั่วไป) อ่านต่อ >>   22 เม.ย. 2567
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนเมษายน 2567 อ่านต่อ >>   28 มี.ค. 2567
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต ประจำเดือนเมษายน 2567 อ่านต่อ >>   28 มี.ค. 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 28-29 มี.ค. 2567 (บุคลากร-บุคคลทั่วไป) อ่านต่อ >>   21 มี.ค. 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับนิสิต วันที่ 23-24 มี.ค. 2567 อ่านต่อ >>   18 มี.ค. 2567
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนมีนาคม 2567 อ่านต่อ >>   27 ก.พ. 2567
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต ประจำเดือนมีนาคม 2567 อ่านต่อ >>   27 ก.พ. 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับนิสิต วันที่ 24-25 ก.พ. 2567 อ่านต่อ >>   20 ก.พ. 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 22-23 ก.พ. 2567 (บุคลากร-บุคคลทั่วไป) อ่านต่อ >>   16 ก.พ. 2567
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 อ่านต่อ >>   31 ม.ค. 2567
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 อ่านต่อ >>   31 ม.ค. 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับนิสิต วันที่ 27-28 ม.ค. 2567 อ่านต่อ >>   24 ม.ค. 2567

:: ที่อยู่
กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ
ชั้น 5 อาคารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์
ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ 65000

:: ติดต่อฝ่ายงาน
งานส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
งานบริงานบริการกิจการต่างประเทศ
0 5596 1607
international@nu.ac.th

งานพัฒนาและทดสอบภาษา
0 5596 1610
diald@nu.ac.th

:: ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

Copyright © 2018 กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ