เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 อ่านต่อ >>   31 ม.ค. 2566
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 อ่านต่อ >>   31 ม.ค. 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับนิสิต วันที่ 28-29 ม.ค. 2566 อ่านต่อ >>   26 ม.ค. 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 26-27 ม.ค. 2566 (บุคลากร-บุคคลทั่วไป) อ่านต่อ >>   24 ม.ค. 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Writing Proficiency Test สำหรับวันที่ 31 ม.ค. 2566 อ่านต่อ >>   20 ม.ค. 2566
เปิดรับสมัครสอบ CEPT ประจำเดือนมกราคม 2566 (ผู้ที่สมัครแล้วต้องสมัครใหม่) อ่านต่อ >>   18 ม.ค. 2566
ขอให้ผู้ที่ชำระค่าสอบภาษาอังกฤษเรียบร้อยแล้ว(ผู้ที่ยังไม่ได้แจ้ง) ส่ง E-Mail ยืนยันการสอบ อ่านต่อ >>   17 ม.ค. 2566
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนมกราคม 2566 อ่านต่อ >>   28 ธ.ค. 2565
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต ประจำเดือนมกราคม 2566 อ่านต่อ >>   28 ธ.ค. 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับนิสิต วันที่ 24-25 ธ.ค. 2565 อ่านต่อ >>   22 ธ.ค. 2565
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 อ่านต่อ >>   6 ธ.ค. 2565
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 อ่านต่อ >>   11 มี.ค. 2565
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนมีนาคม 2565 อ่านต่อ >>   28 ก.พ. 2565
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต ประจำเดือนมีนาคม 2565 อ่านต่อ >>   28 ก.พ. 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 (บุคลากร-บุคคลทั่วไป) อ่านต่อ >>   21 ก.พ. 2565
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 22 มกราคม 2565 อ่านต่อ >>   7 ก.พ. 2565
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 อ่านต่อ >>   31 ม.ค. 2565
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 อ่านต่อ >>   31 ม.ค. 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT (นิสิต มน.) แบบ Online ประจำเดือนมกราคม 2565 อ่านต่อ >>   24 ม.ค. 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT ประจำเดือนมกราคม 2565 (บุคลากร-บุคคลทั่วไป) อ่านต่อ >>   19 ม.ค. 2565

:: ที่อยู่
กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ
ชั้น 5 อาคารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์
ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ 65000

:: ติดต่อฝ่ายงาน
งานส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
งานบริงานบริการกิจการต่างประเทศ
0 5596 1607
international@nu.ac.th

งานพัฒนาและทดสอบภาษา
0 5596 1610
diald@nu.ac.th

:: ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

Copyright © 2018 กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ