เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนมีนาคม 2567 อ่านต่อ >>   27 ก.พ. 2567
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต ประจำเดือนมีนาคม 2567 อ่านต่อ >>   27 ก.พ. 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับนิสิต วันที่ 24-25 ก.พ. 2567 อ่านต่อ >>   20 ก.พ. 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 22-23 ก.พ. 2567 (บุคลากร-บุคคลทั่วไป) อ่านต่อ >>   16 ก.พ. 2567
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 อ่านต่อ >>   31 ม.ค. 2567
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 อ่านต่อ >>   31 ม.ค. 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับนิสิต วันที่ 27-28 ม.ค. 2567 อ่านต่อ >>   24 ม.ค. 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 25-26 ม.ค. 2567 (บุคลากร-บุคคลทั่วไป) อ่านต่อ >>   17 ม.ค. 2567
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนมกราคม 2567 อ่านต่อ >>   28 ธ.ค. 2566
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต ประจำเดือนมกราคม 2567 อ่านต่อ >>   28 ธ.ค. 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับนิสิต วันที่ 23-24 ธ.ค. 2566 อ่านต่อ >>   21 ธ.ค. 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 21-22 ธ.ค. 2566 (บุคลากร-บุคคลทั่วไป) อ่านต่อ >>   17 ธ.ค. 2566
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT รอบพิเศษ เดือน ธ.ค. 66 สำหรับ ป.ตรี ที่มีสิทธิ์สอบฟรีเท่านั้น อ่านต่อ >>   30 พ.ย. 2566
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนธันวาคม 2566 อ่านต่อ >>   30 พ.ย. 2566
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต ประจำเดือนธันวาคม 2566 อ่านต่อ >>   30 พ.ย. 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับนิสิต วันที่ 25-26 พ.ย. 2566 อ่านต่อ >>   21 พ.ย. 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 23-24 พ.ย. 2566 (บุคลากร-บุคคลทั่วไป) อ่านต่อ >>   17 พ.ย. 2566
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 อ่านต่อ >>   31 ต.ค. 2566
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 อ่านต่อ >>   31 ต.ค. 2566
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง เกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2566) อ่านต่อ >>   27 ต.ค. 2566

:: ที่อยู่
กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ
ชั้น 5 อาคารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์
ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ 65000

:: ติดต่อฝ่ายงาน
งานส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
งานบริงานบริการกิจการต่างประเทศ
0 5596 1607
international@nu.ac.th

งานพัฒนาและทดสอบภาษา
0 5596 1610
diald@nu.ac.th

:: ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

Copyright © 2018 กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ