เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 อ่านต่อ >>   30 มิ.ย. 2565
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 อ่านต่อ >>   30 มิ.ย. 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับนิสิต วันที่ 25-26 มิ.ย. 2565 อ่านต่อ >>   21 มิ.ย. 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT ประจำเดือนมิถุนายน 2565 (บุคลากร-บุคคลทั่วไป) อ่านต่อ >>   18 มิ.ย. 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ NU Writing Proficiency Test แบบ Online วันที่ 18 มิ.ย. 2565 อ่านต่อ >>   16 มิ.ย. 2565
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 21 พฤษภาคม 2565 อ่านต่อ >>   9 มิ.ย. 2565
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนมิถุนายน 2565 อ่านต่อ >>   31 พ.ค. 2565
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต ประจำเดือนมิถุนายน 2565 อ่านต่อ >>   31 พ.ค. 2565
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 23 เมษายน 2565 อ่านต่อ >>   11 พ.ค. 2565
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 19 มีนาคม 2565 อ่านต่อ >>   8 เม.ย. 2565
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 อ่านต่อ >>   11 มี.ค. 2565
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนมีนาคม 2565 อ่านต่อ >>   28 ก.พ. 2565
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต ประจำเดือนมีนาคม 2565 อ่านต่อ >>   28 ก.พ. 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 (บุคลากร-บุคคลทั่วไป) อ่านต่อ >>   21 ก.พ. 2565
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 22 มกราคม 2565 อ่านต่อ >>   7 ก.พ. 2565
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 อ่านต่อ >>   31 ม.ค. 2565
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 อ่านต่อ >>   31 ม.ค. 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT (นิสิต มน.) แบบ Online ประจำเดือนมกราคม 2565 อ่านต่อ >>   24 ม.ค. 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT ประจำเดือนมกราคม 2565 (บุคลากร-บุคคลทั่วไป) อ่านต่อ >>   19 ม.ค. 2565
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 18 ธันวาคม 2564 อ่านต่อ >>   12 ม.ค. 2565

:: ที่อยู่
กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ
ชั้น 5 อาคารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์
ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ 65000

:: ติดต่อฝ่ายงาน
งานส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
งานบริงานบริการกิจการต่างประเทศ
0 5596 1607
international@nu.ac.th

งานพัฒนาและทดสอบภาษา
0 5596 1610
diald@nu.ac.th

:: ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

:: Social Contact
  •        
:: ค้นหาเส้นทาง NU Map


:: Marco Polo Project
Copyright © 2018 กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ