ตรวจสอบเลขที่ส่งพัสดุ หลักสูตร EPE (English Proficiency Enhancement for Graduate) ครั้งที่ 1 ปี 2567 อ่านต่อ >>   29 ก.พ. 2567
เปิดรับสมัครสอบ Final Test (English Discoveries) ประจำเดือน มีนาคม 2567 อ่านต่อ >>   22 ก.พ. 2567
ประกาศรายชื่อนิสิตผู้มีสิทธิ์เรียน EPE (English Proficiency Enhancement for Graduate) อ่านต่อ >>   20 ก.พ. 2567
เปิดรับสมัคร English Proficiency Enhancement for Graduate: EPE สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา(ป.โท-ป.เอก) ครั้งที่ 1/2567 อ่านต่อ >>   8 ก.พ. 2567
ประกาศรายชื่อสำหรับสอบ Final Test วันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2567 สำหรับนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่สมัครอบรมโปรแกรม English Discoveries อ่านต่อ >>   2 ก.พ. 2567
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 (On-site) อ่านต่อ >>   17 ม.ค. 2567
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนมกราคม 2567 (On-site) อ่านต่อ >>   18 ธ.ค. 2566
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนธันวาคม 2566 (On-site) อ่านต่อ >>   20 พ.ย. 2566
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 (On-site) อ่านต่อ >>   20 ต.ค. 2566
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนตุลาคม 2566 (On-site) อ่านต่อ >>   20 ต.ค. 2566
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนกันยายน 2566 (On-site) อ่านต่อ >>   25 ส.ค. 2566
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนสิงหาคม 2566 (On-site) อ่านต่อ >>   25 ก.ค. 2566
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนกรกฎาคม 2566 (On-site) อ่านต่อ >>   21 มิ.ย. 2566
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนมิถุนายน 2566 (On-site) อ่านต่อ >>   18 พ.ค. 2566
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนพฤษภาคม 2566 (On-site) อ่านต่อ >>   19 เม.ย. 2566

:: ที่อยู่
กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ
ชั้น 5 อาคารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์
ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ 65000

:: ติดต่อฝ่ายงาน
งานส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
งานบริงานบริการกิจการต่างประเทศ
0 5596 1607
international@nu.ac.th

งานพัฒนาและทดสอบภาษา
0 5596 1610
diald@nu.ac.th

:: ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

Copyright © 2018 กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ