รหัสนิสิต/Student ID :  รหัสผ่าน/Password :  


รหัสนิสิต และ รหัสผ่าน ใช้เหมือนกับ รหัสที่ใช้ Log In ระบบทะเบียนออนไลน์ (E-Registrar) เว็ปไซต์ www.reg.nu.ac.th
หรือ รหัสนิสิต และ รหัสผ่าน สำหรับเข้าใช้อินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่องานพัฒนาและทดสอบภาษา โทร 055-961-610

:: ที่อยู่
กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ
ชั้น 5 อาคารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์
ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ 65000

:: ติดต่อฝ่ายงาน
งานส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
งานบริงานบริการกิจการต่างประเทศ
0 5596 1607
international@nu.ac.th

งานพัฒนาและทดสอบภาษา
0 5596 1610
diald@nu.ac.th

:: ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

Copyright © 2018 กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ