สถิติผลการสอบ Cambridge English Placement Test (CEPT)
ปีการศึกษา 2562
สถิติผลสอบ CEPT ประจำเดือน กันยายน 2562
สถิติผลสอบ CEPT ประจำเดือน สิงหาคม 2562
สถิติผลสอบ CEPT ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

ปีการศึกษา 2561
สถิติผลสอบ CEPT ประจำเดือน มิถุนายน 2562
สถิติผลสอบ CEPT ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
สถิติผลสอบ CEPT ประจำเดือน เมษายน 2562
สถิติผลสอบ CEPT ประจำเดือน มีนาคม 2562
สถิติผลสอบ CEPT ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
สถิติผลสอบ CEPT ประจำเดือน มกราคม 2562
สถิติผลสอบ CEPT ประจำเดือน ธันวาคม 2561
สถิติผลสอบ CEPT ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
สถิติผลสอบ CEPT ประจำเดือน ตุลาคม 2561
สถิติผลสอบ CEPT ประจำเดือน กันยายน 2561
สถิติผลสอบ CEPT ประจำเดือน สิงหาคม 2561

:: ที่อยู่
กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ
ชั้น 5 อาคารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์
ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ 65000

:: ติดต่อฝ่ายงาน
งานส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
งานบริงานบริการกิจการต่างประเทศ
0 5596 1607
international@nu.ac.th

งานพัฒนาและทดสอบภาษา
0 5596 1610
diald@nu.ac.th

:: ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

Copyright © 2018 กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ