พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เพิ่มศักยภาพด้านภาษา สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล ได้อย่างเท่าทันสถานการณ์โลก        1. ส่งเสริมการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เพื่อก้าวสู่ความเป็นสากลของมหาวิทยาลัย
        2. สนับสนุนงานบริการด้านต่างประเทศให้แก่ประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร
        3. พัฒนาศักยภาพด้านภาษาให้แก่ประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร และบุคคลทั่วไป

:: ที่อยู่
กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ
ชั้น 5 อาคารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์
ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ 65000

:: ติดต่อฝ่ายงาน
งานส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
งานบริงานบริการกิจการต่างประเทศ
0 5596 1607
international@nu.ac.th

งานพัฒนาและทดสอบภาษา
0 5596 1610
diald@nu.ac.th

:: ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

Copyright © 2018 กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ