กระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ประชาสัมพันธ์มอบทุนเรียนภาษาจีนระยะสั้น ภายใต้โครงการ “2023 Huayu Enrichment Scholarship (HES) For Thai Students” อ่านต่อ >>   1 ก.พ. 2566
กระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)ประชาสัมพันธ์ทุนให้แก่นิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาตรี โท และเอก จำนวน 18 ทุน ภายใต้โครงการ “2023 Taiwan Scholarship Program Directions for Thai Students” อ่านต่อ >>   1 ก.พ. 2566
กองทุนเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) (International Cooperation and development Fund, Taiwan ICDF) ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาจากประเทศ อ่านต่อ >>   1 ก.พ. 2566
Shinshu University ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครนิสิตจากมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 1 ราย ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต ณ Shinshu University Global Education Center, Shinshu University, Fall semester 2023 ประเทศญี่ปุ่น อ่านต่อ >>   31 ม.ค. 2566
Sultan Agung Islamic University (UNISSULA) ประเทศอินโดนีเซีย ประชาสัมพันธ์โครงการ “the 1st Resilience, Mitigation, and Infrastructure (RMI) Week 23” ระหว่างวันที่ 21 – 24 กุมภาพันธ์ 2566 อ่านต่อ >>   23 ม.ค. 2566
Centre for Marine Science and Technology,  Curtin University ประเทศออสเตรเลีย ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาวิชา Marine Bioacoustics จำนวน 4 ทุน อ่านต่อ >>   23 ม.ค. 2566
กระทรวงการต่างประเทศแจ้งประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลบรูไนดารุสซาลามสำหรับนักศึกษาต่างชาติประจำปี 2566/2567 ในระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี อ่านต่อ >>   17 ม.ค. 2566
UMAP International Secretariat ส่งจดหมายข่าวเพื่อแจ้งประชาสัมพันธ์ อ่านต่อ >>   17 ม.ค. 2566
ทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี โทและเอกที่มาจากประเทศนอกสหภาพยุโรป (non-EU) ประจำปีการศึกษา 2566-2567 กระทรวงการต่างประเทศ ประเทศโรมาเนีย อ่านต่อ >>   26 ธ.ค. 2565
Lovely Professional University ประเทศอินเดีย ได้ร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศ รัฐบาลประเทศอินเดีย  ให้ทุนเต็มจำนวนในโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นทั้งแบบออนไลน์และแบบในชั้นเรียน อ่านต่อ >>   26 ธ.ค. 2565
Institut Teknologi Nopember (ITS), Surabaya ประเทศอินโดนีเซียประชาสัมพันธ์โครงการ “CommTECH Virtual & On-Site” อ่านต่อ >>   26 ธ.ค. 2565
UMAP International Secretariat ส่งจดหมายข่าวเพื่อแจ้งประชาสัมพันธ์ อ่านต่อ >>   8 ธ.ค. 2565
Maharishi Markandeshwar University, Mullana - Ambala ประเทศอินเดีย เปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาไปศึกษาภายใต้โครงการแลกเปลี่ยน The Semester Exchange Program ณ ประเทศอินเดีย อ่านต่อ >>   8 ธ.ค. 2565
University of Surabaya (Ubaya) ประเทศอินโดนีเซีย ประชาสัมพันธ์โครงการ “Ubaya’s Online Summer Program 2023 titled “Digitalize Your Life”  ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM อ่านต่อ >>   8 ธ.ค. 2565
มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ และมูลนิธิทุนการศึกษาอายิ-โนะโมะโต๊ะประเทศญี่ปุ่น ประชาสัมพันธ์การมอบทุนการศึกษาภายใต้โครงการ “ASEAN+ONE Scholarship” ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 1 รายจากประเทศไทย อ่านต่อ >>   30 พ.ย. 2565
Petra Christian University (PCU) ประเทศอินโดนีเซีย ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิต “Student Exchange Program (SEP) for Fall 2022” ให้กับนิสิตในระดับปริญญาตรี ระหว่างเดือน สิงหาคม-ธันวาคม 2565 อ่านต่อ >>   17 มี.ค. 2565
มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ประชาสัมพันธ์แข่งขันชิงทุน Fulbright Foreign Language Teaching Assistant  Program  (FLTA) ประจำปีการศึกษา 2566 อ่านต่อ >>   16 มี.ค. 2565
Institute of Technology, Hyderabad ประเทศอินเดีย ประชาสัมพันธ์ทุน Fellowship for International Research Scholars in Technology (FIRST@IITH) ประจำปีการศึกษา 2565 อ่านต่อ >>   16 มี.ค. 2565
Indian Institutes of Technology (IITs) ประเทศอินเดีย ประชาสัมพันธ์ทุน DIA (Doctoral-fellowship in India for ASEAN) ประจำปีกาศึกษา 2565 อ่านต่อ >>   16 มี.ค. 2565
Shikoku International Student Education Consortium ประเทศญี่ปุ่น ประชาสัมพันธ์หลักสูตรพิเศษ “Special Course for International Students from Asia, Africa, and the Pacific Rim 2022” ระดับปริญญาโทต่อเอก อ่านต่อ >>   10 มี.ค. 2565

:: ที่อยู่
กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ
ชั้น 5 อาคารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์
ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ 65000

:: ติดต่อฝ่ายงาน
งานส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
งานบริงานบริการกิจการต่างประเทศ
0 5596 1607
international@nu.ac.th

งานพัฒนาและทดสอบภาษา
0 5596 1610
diald@nu.ac.th

:: ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

Copyright © 2018 กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ