สถานเอกอัครราชฑูต ณ กรุงจาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อ ณ ประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 2 มหาวิทยาลัย 3 ทุนการศึกษา อ่านต่อ >>   15 ก.พ. 2567
สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย แจ้งประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา ภายใต้โครงการ “2024 Quad Fellowship” ประจำปี 2567 อ่านต่อ >>   13 ก.พ. 2567
สถาบัน Austria’s Agency for Education and Internationalisation (OeAD) สาธารณรัฐออสเตรีย ได้ประชาสัมพันธ์โครงการทุนศึกษาประจำปีการศึกษา 2567/2568 สำหรับนักเรียน นักศึกษา และนักวิจัยต่างชาติ อ่านต่อ >>   9 ก.พ. 2567
Aichi University ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต Aichi University Japanese Language Course for Exchange Students (JLCES), Fall 2024 - Spring 2025 ณ Aichi University ประเทศญี่ปุ่น อ่านต่อ >>   9 ก.พ. 2567
The College of Arts & Sciences, University of Asia and the Pacific ประเทศฟิลิปปินส์ ได้ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระยะสั้น “2024 Urban Humanities Summer School, Baguio City” อ่านต่อ >>   9 ก.พ. 2567
UMAP international Secretariat, Canada ประชาสัมพันธ์ ข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ดังนี้ อ่านต่อ >>   9 ก.พ. 2567
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาภายใต้โครงการ The Canada-ASEAN Scholarship and Educational Exchange for Development (SEED) ประจำปี 2567-2568 อ่านต่อ >>   8 ก.พ. 2567
กระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)ประชาสัมพันธ์ทุนให้แก่นิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาตรี โท และเอก จำนวน 18 ทุน ภายใต้โครงการ “2024 Taiwan Scholarship Program Directions for Thai Students” อ่านต่อ >>   2 ก.พ. 2567
กระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ประชาสัมพันธ์มอบทุนเรียนภาษาจีนระยะสั้น ภายใต้โครงการ “2024 Huayu Enrichment Scholarship (HES) For Thai Students” อ่านต่อ >>   2 ก.พ. 2567
เปิดรับสมัครโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระยะสั้นไป JBNU ประเทศเกาหลีใต้ อ่านต่อ >>   29 ม.ค. 2567
มหาวิทยาลัยนเรศวรเปิดรับสมัครให้ทุนการศึกษาภายใต้โครงการ Thailand Scholarships ประจำปีการศีกษา 2567 ให้แก่บุคคลทั่วไปที่มีสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนามมาศึกษาระดับปริญญาโท อ่านต่อ >>   24 ม.ค. 2567
Shinshu University ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครนิสิตจากมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 1 ราย ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต Shinshu University Exchange Student Program, Fall semester 2024 ประเทศญี่ปุ่น อ่านต่อ >>   24 ม.ค. 2567
Office of International Affairs (OIA), National Pingtung University of Science and Technology (NPUST) ไต้หวัน ประชาสัมพันธ์รับสมัครเข้าศึกษาและฝึกปฏิบัติงานภายใต้โครงการ Taiwan Experience Education Program (TEEP) อ่านต่อ >>   22 ม.ค. 2567
UMAP international Secretariat, Canada ได้ประชาสัมพันธ์ข่าวประจำเดือนมกราคม 2567 ดังนี้ อ่านต่อ >>   22 ม.ค. 2567
Sultan Agung Islamic University (UNISSULA) ประเทศอินโดนีเซีย ประชาสัมพันธ์ Harmonious Islam in Indonesia (HARMONII) Short Program 2024 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) อ่านต่อ >>   17 ม.ค. 2567
The Ateneo de Davao University ประเทศฟิลิปปินส์ ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายเยาวชน “The 3rd Youth PH National Youth Summit” ระหว่างวันที่ 23 – 24 กุมภาพันธ์ 2567 (2 วัน) ณ Ateneo de Davao University, Jacinto Campus อ่านต่อ >>   17 ม.ค. 2567
สถานเอกอัครราชทูตบรูไนดารุสซาลามประจำประเทศไทยได้ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาของรัฐบาลบรูไนฯ ประจำปีการศึกษา 2024/2025 อ่านต่อ >>   16 ม.ค. 2567
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) ประเทศมาเลเซีย ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน “2024 UKM Spring Semester Exchange Program” อ่านต่อ >>   25 ธ.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการ 2024 KU ISP (International Summer Program in Seoul) ระยะเวลา 4 สัปดาห์ ในระหว่างวันที่ 2 - 26 ก.ค. 67 ณ Konkuk University ประเทศเกาหลีใต้ อ่านต่อ >>   22 ธ.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกปฏิบัติงาน Taiwan Experience Education Program (TEEP) ณ มหาวิทยาลัยในไต้หวัน โดยมีสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 8 สาขาวิชา อ่านต่อ >>   20 ธ.ค. 2566

:: ที่อยู่
กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ
ชั้น 5 อาคารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์
ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ 65000

:: ติดต่อฝ่ายงาน
งานส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
งานบริงานบริการกิจการต่างประเทศ
0 5596 1607
international@nu.ac.th

งานพัฒนาและทดสอบภาษา
0 5596 1610
diald@nu.ac.th

:: ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

Copyright © 2018 กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ