ประกาศ

   Let's Talk กลับมาให้บริการที่ห้องชั้น 4 อาคาร CITCOMS ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2565 นี้ เป็นต้นไป


     Let's Talk คืออะไร ?

     กิจกรรม LET'S TALK เป็นกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการสนทนาเป็นภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตและผู้สนใจโดยไม่จำกัดพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษมุ่งเน้นการสร้างความมั่นใจในการสนทนากับชาวต่างชาติ     เงื่อนไขและข้อตกลง

1. เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 09:00 - 16:00 น. เว้นวันหยุดราชการ
2. ท่านสามารถลงตารางเวลานัดหมายได้วันละ 1 ครั้ง (ครั้งละ 60 นาที) เท่านั้น และนัดล่วงหน้าได้ไม่น้อยกว่า 1 วัน แต่ไม่เกิน 15 วัน
3. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. ขอให้ท่านมาตามวันและเวลาที่ได้นัดหมาย
5. การยกเลิกนัดหมายต้องแจ้งยกเลิกก่อนวันนัดหมายอย่างน้อย 1 วัน ได้ที่ 0 5596 1592 หรือ  diald@nu.ac.th     วิธีการนัดหมาย

1. เลือกวัน เวลา และอาจารย์ต่างชาติที่ต้องการในปฏิทินด้านล่าง โดยคลิกที่ Appt. (หากไม่มี แสดงว่ามีการนัดหมายไปแล้ว)
2. กรอกข้อมูลผู้ทำการนัดหมายให้ครบถ้วน

  ดูรายชื่ออาจารย์ต่างชาติ                                           
     1
 9:00 


 10:00 
Aj.Dulshani -

 11:00 
Aj.Dulshani -

 13:00 
Aj.Prospero - Piamhathai

 14:00 
Aj.Amilya - Khanin

 15:00 
Aj.Amilya - Chattarika
Aj.Prospero - Tadpong 2
 34
 9:00 


 10:00 
Aj.Vimani - Chattarika

 11:00 
Aj.Vimani - Appt.

 13:00 
Aj.Delano - Appt.
Aj.Joan - Appt.
 14:00 
Aj.Amilya - Punyisa
Aj.Joan - Appt.
 15:00 
Aj.Amilya - Tadpong
5
 9:00 


 10:00 
Aj.Prospero - Yongyut

 11:00 


 13:00 
Aj.Prospero - Chattarika

 14:00 


 15:00 

6
 9:00 


 10:00 


 11:00 


 13:00 
Aj.Delano - Chattarika

 14:00 


 15:00 

7
 9:00 


 10:00 
Aj.Prospero - Punyisa

 11:00 


 13:00 
Aj.Prospero - Kathamas

 14:00 


 15:00 

8
 9:00 


 10:00 
Aj.Dulshani - Pitiwat

 11:00 
Aj.Dulshani - Appt.

 13:00 
Aj.Delano - Piamhathai

 14:00 
Aj.Amilya - Tadpong

 15:00 
Aj.Amilya - Chattarika
 9
 1011
 9:00 


 10:00 
Aj.Vimani - Chattarika

 11:00 
Aj.Vimani - Appt.

 13:00 
Aj.Delano - Appt.
Aj.Joan - Appt.
 14:00 
Aj.Amilya - Punyisa
Aj.Joan - Appt.
 15:00 
Aj.Amilya - Tadpong
12
 9:00 


 10:00 
Aj.Prospero - Appt.

 11:00 


 13:00 
Aj.Prospero - Chattarika

 14:00 


 15:00 

 13 14 15 16
 1718
 9:00 


 10:00 
Aj.Vimani - Appt.

 11:00 
Aj.Vimani - Appt.

 13:00 
Aj.Delano - Appt.
Aj.Joan - Appt.
 14:00 
Aj.Amilya - Appt.
Aj.Joan - Appt.
 15:00 
Aj.Amilya - Appt.
19202122 23
 24 252627 28 29 30
 31      

                                           
:: ที่อยู่
กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ
ชั้น 5 อาคารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์
ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ 65000

:: ติดต่อฝ่ายงาน
งานส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
งานบริงานบริการกิจการต่างประเทศ
0 5596 1607
international@nu.ac.th

งานพัฒนาและทดสอบภาษา
0 5596 1610
diald@nu.ac.th

:: ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

:: Social Contact
  •        
:: ค้นหาเส้นทาง NU Map


:: Marco Polo Project
Copyright © 2018 กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ