สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
อบรมพัฒนาภาษา
Writing Clinic
Let's Talk
Self-Access
How to use Writing Clinic
How to use Let's Talk
International Service
Mou_Moa
News Letter
KM
ตัวอย่างการทำข้อสอบ CEPT
ปฏิทินการสอบ CEPT
ปฏิทินการสอบ CEPT สำหรับบุคคลทั่วไปและบุคลากร
ปฏิทินการสอบ NU Writing Proficiency Test
ตารางการอบรม
NU Website

director_schedule

ช่องทางติดต่อ
chakritf@nu.ac.th
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับนิสิต วันที่ 25-26 มี.ค. 2566.. อ่านต่อ >>   21 มี.ค. 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 23 - 24 มี.ค. 2566 (บุคลากร-บุคคลทั่วไป).. อ่านต่อ >>   20 มี.ค. 2566
Petra Christian University (PCU), ประเทศอินโดนีเซีย ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระยะสั้น “A Short Course on.. อ่านต่อ >>   15 มี.ค. 2566 The Office of International Linkages Diliman, The University of the Philippines Diliman ประเทศฟิลิปป.. อ่านต่อ >>   14 มี.ค. 2566
Osaka International University (OIU) ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับนิสิตจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี ภ.. อ่านต่อ >>   10 มี.ค. 2566 ทุนฟุลไบรท์สำหรับแลกเปลี่ยนบุคลากร ณ สหรัฐอเมริกา.. อ่านต่อ >>   10 มี.ค. 2566
ทุนการศึกษาประเทศเม็กซิโก “Scholarships for Medical Specialties-AMEXCID 2023”.. อ่านต่อ >>   8 มี.ค. 2566 ทุน SEED ประจำปี 2566-2567.. อ่านต่อ >>   8 มี.ค. 2566
UMAP International Secretariat ประชาสัมพันธ์ข่าวประจำเดือนมีนาคม 2566.. อ่านต่อ >>   8 มี.ค. 2566 เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนมีนาคม 2566.. อ่านต่อ >>   28 ก.พ. 2566
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต ประจำเดือนมีนาคม 2566.. อ่านต่อ >>   28 ก.พ. 2566 Aichi University ประเทศญี่ปุ่นประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนออนไลน์ Japanese Language and Culture Onl.. อ่านต่อ >>   28 ก.พ. 2566
Kanazawa University ประเทศญี่ปุ่น เสนอรับนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น จำนวน 2 ราย เข้าร่ว.. อ่านต่อ >>   24 ก.พ. 2566 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว (Tokyo Instit.. อ่านต่อ >>   24 ก.พ. 2566
Reitaku University ประเทศญี่ปุ่น ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครนิสิตจากมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 2 ราย ภายใ.. อ่านต่อ >>   24 ก.พ. 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับนิสิต วันที่ 25-26 ก.พ. 2566.. อ่านต่อ >>   22 ก.พ. 2566
Petra Christian University (PCU), ประเทศอินโดนีเซีย ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระยะสั้น “A Short Course on Chinese Indonesia Studies” ระหว่างวันที่ 3 – 15 กรกฎาคม 2566 อ่านต่อ >>   15 มี.ค. 2566
The Office of International Linkages Diliman, The University of the Philippines Diliman ประเทศฟิลิปปินส์ ประชาสัมพันธ์การแลกเปลี่ยนนิสิต “International Student Exchange Program” อ่านต่อ >>   14 มี.ค. 2566
Osaka International University (OIU) ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับนิสิตจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต ณ School of Japanese Studies for Foreign Students, Osaka International University อ่านต่อ >>   10 มี.ค. 2566
ทุนฟุลไบรท์สำหรับแลกเปลี่ยนบุคลากร ณ สหรัฐอเมริกา อ่านต่อ >>   10 มี.ค. 2566
ทุนการศึกษาประเทศเม็กซิโก “Scholarships for Medical Specialties-AMEXCID 2023” อ่านต่อ >>   8 มี.ค. 2566
ทุน SEED ประจำปี 2566-2567 อ่านต่อ >>   8 มี.ค. 2566
UMAP International Secretariat ประชาสัมพันธ์ข่าวประจำเดือนมีนาคม 2566 อ่านต่อ >>   8 มี.ค. 2566
Aichi University ประเทศญี่ปุ่นประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนออนไลน์ Japanese Language and Culture Online Program, Spring 2023 ระยะเวลา 15 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 7 เมษายน - 24 กรกฎาคม 2566 อ่านต่อ >>   28 ก.พ. 2566
Kanazawa University ประเทศญี่ปุ่น เสนอรับนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น จำนวน 2 ราย เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิต “Japanese Language and Culture Program” 2023-2024 ณ Kanazawa University ประเทศญี่ปุ่น อ่านต่อ >>   24 ก.พ. 2566
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว (Tokyo Institute of Technology: Tokyo Tech) ประเทศญี่ปุ่น อ่านต่อ >>   24 ก.พ. 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับนิสิต วันที่ 25-26 มี.ค. 2566.. อ่านต่อ >>   21 มี.ค. 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 23 - 24 มี.ค. 2566 (บุคลากร-บุคคลทั่วไป).. อ่านต่อ >>   20 มี.ค. 2566
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนมีนาคม 2566.. อ่านต่อ >>   28 ก.พ. 2566 เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต ประจำเดือนมีนาคม 2566.. อ่านต่อ >>   28 ก.พ. 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับนิสิต วันที่ 25-26 ก.พ. 2566.. อ่านต่อ >>   22 ก.พ. 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 17 / 23 / 24 ก.พ. 2566 (บุคลากร-บุคคลทั่วไป).. อ่านต่อ >>   16 ก.พ. 2566
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 21 มกราคม 2566.. อ่านต่อ >>   16 ก.พ. 2566 เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566.. อ่านต่อ >>   31 ม.ค. 2566
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566.. อ่านต่อ >>   31 ม.ค. 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับนิสิต วันที่ 28-29 ม.ค. 2566.. อ่านต่อ >>   26 ม.ค. 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 26-27 ม.ค. 2566 (บุคลากร-บุคคลทั่วไป).. อ่านต่อ >>   24 ม.ค. 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Writing Proficiency Test สำหรับวันที่ 31 ม.ค. 2566.. อ่านต่อ >>   20 ม.ค. 2566
เปิดรับสมัครสอบ CEPT ประจำเดือนมกราคม 2566 (ผู้ที่สมัครแล้วต้องสมัครใหม่).. อ่านต่อ >>   18 ม.ค. 2566 ขอให้ผู้ที่ชำระค่าสอบภาษาอังกฤษเรียบร้อยแล้ว(ผู้ที่ยังไม่ได้แจ้ง) ส่ง E-Mail ยืนยันการสอบ.. อ่านต่อ >>   17 ม.ค. 2566
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนมกราคม 2566.. อ่านต่อ >>   28 ธ.ค. 2565 เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต ประจำเดือนมกราคม 2566.. อ่านต่อ >>   28 ธ.ค. 2565
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 (On-site) อ่านต่อ >>   23 ม.ค. 2566
เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตร สำหรับ ป.ตรี รหัส 65 ขึ้นไป ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ รอบที่ 2/2565 อ่านต่อ >>   21 ม.ค. 2566
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนมกราคม 2566 (On-site) อ่านต่อ >>   26 ธ.ค. 2565
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนเมษายน 2565 อ่านต่อ >>   17 มี.ค. 2565
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนมีนาคม 2565 อ่านต่อ >>   21 ก.พ. 2565
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 อ่านต่อ >>   20 ม.ค. 2565
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนมกราคม 2565 อ่านต่อ >>   21 ธ.ค. 2564
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนธันวาคม 2564 อ่านต่อ >>   16 พ.ย. 2564
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 อ่านต่อ >>   16 พ.ย. 2564
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนตุลาคม 2564 อ่านต่อ >>   20 ก.ย. 2564
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนกันยายน 2564 อ่านต่อ >>   18 ส.ค. 2564
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนสิงหาคม 2564 อ่านต่อ >>   20 ก.ค. 25642022 Internationalization at Home: Wonders of Bhutan
2021 Internationalization at Home: Sparkling Korea
2020 Internationalization at Home: Touch of Japan
2019 National Mother's Day2019 NU Sport Day:: ที่อยู่
กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ
ชั้น 5 อาคารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์
ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ 65000

:: ติดต่อฝ่ายงาน
งานส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
งานบริงานบริการกิจการต่างประเทศ
0 5596 1607
international@nu.ac.th

งานพัฒนาและทดสอบภาษา
0 5596 1610
diald@nu.ac.th

:: ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

Copyright © 2018 กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ