สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
อบรมพัฒนาภาษา
Writing Clinic
Let's Talk
Self-Access
How to use Writing Clinic
How to use Let's Talk
International Service
Mou_Moa
News Letter
KM
ตัวอย่างการทำข้อสอบ CEPT
ปฏิทินการสอบ CEPT
ปฏิทินการสอบ CEPT สำหรับบุคคลทั่วไปและบุคลากร
ปฏิทินการสอบ NU Writing Proficiency Test
ตารางการอบรม
NU Website

director_schedule

ช่องทางติดต่อ
chakritf@nu.ac.th

Shinshu University ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครนิสิตจากมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 1 ราย ภายใต้โครงการแลกเป.. อ่านต่อ >>   11 ส.ค. 2565 Osaka International University (OIU) เปิดรับนิสิตจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี ภายใต้โครงการแล.. อ่านต่อ >>   11 ส.ค. 2565
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 23 กรกฏาคม 2565.. อ่านต่อ >>   11 ส.ค. 2565 Faculty of Econimics and Business, Universitas Airlangga ประเทศอินโดนีเซีย ประชาสัมพันธ์โครงการ “Air.. อ่านต่อ >>   1 ส.ค. 2565
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนสิงหาคม 2565.. อ่านต่อ >>   29 ก.ค. 2565 เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต ประจำเดือนสิงหาคม 2565.. อ่านต่อ >>   29 ก.ค. 2565
University Airlangga ประเทศอินโดนีเซีย ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม “Airlangga Ethno Ec.. อ่านต่อ >>   26 ก.ค. 2565 DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนสิงหาคม 2565 (On-site).. อ่านต่อ >>   20 ก.ค. 2565
Internationalization at Home หรือ IaH เป็นการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยได้สอดแทรกบร.. อ่านต่อ >>   18 ก.ค. 2565 ข่าวสารประชาสัมพันธ์จาก UMAP มีหลากหลายหัวข้อดังนี้.. อ่านต่อ >>   18 ก.ค. 2565
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 18 มิถุนายน 2565.. อ่านต่อ >>   18 ก.ค. 2565 กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประ.. อ่านต่อ >>   5 ก.ค. 2565
Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya ประเทศอินโดนีเซีย ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน.. อ่านต่อ >>   29 มิ.ย. 2565 Faculty of Law Uiversitas Brawijaya ประเทศอินโดนีเซีย ประชาสัมพันธ์ “Virtual Summer Course “Contempo.. อ่านต่อ >>   29 มิ.ย. 2565
Chang Gung University ประเทศไต้หวัน ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิต “Fall Semester 20.. อ่านต่อ >>   29 มิ.ย. 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับนิสิต วันที่ 25-26 มิ.ย. 2565.. อ่านต่อ >>   21 มิ.ย. 2565
Shinshu University ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครนิสิตจากมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 1 ราย ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต ณ Shinshu University Global Education Center, Shinshu University, Spring semester 2023 ประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา อ่านต่อ >>   11 ส.ค. 2565
Osaka International University (OIU) เปิดรับนิสิตจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต ณ School of Japanese Studies for Foreign Students, Osaka International University ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา (Spring semester 2023) อ่านต่อ >>   11 ส.ค. 2565
Faculty of Econimics and Business, Universitas Airlangga ประเทศอินโดนีเซีย ประชาสัมพันธ์โครงการ “Airlangga Summer School 2022 (ASC)” ภายใต้แนวคิด “Get to Know Indonesia” ระหว่างวันที่ 15 – 20 สิงหาคม 2565 อ่านต่อ >>   1 ส.ค. 2565
University Airlangga ประเทศอินโดนีเซีย ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม “Airlangga Ethno Eco-Tourism” ระหว่างวันที่ 23 ก.ค. – 6 ส.ค. 2565 อ่านต่อ >>   26 ก.ค. 2565
Internationalization at Home หรือ IaH เป็นการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยได้สอดแทรกบริบทของความเป็นนานาชาติและความเป็นพลโลก (Global Citizenship) อ่านต่อ >>   18 ก.ค. 2565
ข่าวสารประชาสัมพันธ์จาก UMAP มีหลากหลายหัวข้อดังนี้ อ่านต่อ >>   18 ก.ค. 2565
กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย รับผิดชอบการคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมโครงการ JENESYS 2022 Online Exchange Program (โครงการแลกเปลี่ยนออนไลน์) อ่านต่อ >>   5 ก.ค. 2565
Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya ประเทศอินโดนีเซีย ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย ภายใต้โครงการ “CommTECH Nusantara” แนวคิด “Unlocking Hidden Treasure of Java This Year” อ่านต่อ >>   29 มิ.ย. 2565
Faculty of Law Uiversitas Brawijaya ประเทศอินโดนีเซีย ประชาสัมพันธ์ “Virtual Summer Course “Contemporary Issues in Indonesian Law 2022” อ่านต่อ >>   29 มิ.ย. 2565
Chang Gung University ประเทศไต้หวัน ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิต “Fall Semester 2022 (ก.ย. 2565 – ม.ค. 2566), Academic Year 2022/2023 (ก.ย. 2565 – มิ.ย. 2566) และ Spring Semester (ก.พ. – มิ.ย. 2566) ให้แก่นิสิตม.นเรศวรในระดับปริญญาตรี โท และเอก อ่านต่อ >>   29 มิ.ย. 2565
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 23 กรกฏาคม 2565.. อ่านต่อ >>   11 ส.ค. 2565 เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนสิงหาคม 2565.. อ่านต่อ >>   29 ก.ค. 2565
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต ประจำเดือนสิงหาคม 2565.. อ่านต่อ >>   29 ก.ค. 2565 ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 18 มิถุนายน 2565.. อ่านต่อ >>   18 ก.ค. 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับนิสิต วันที่ 25-26 มิ.ย. 2565.. อ่านต่อ >>   21 มิ.ย. 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT ประจำเดือนมิถุนายน 2565 (บุคลากร-บุคคลทั่วไป).. อ่านต่อ >>   18 มิ.ย. 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ NU Writing Proficiency Test แบบ Online วันที่ 18 มิ.ย. 2565.. อ่านต่อ >>   16 มิ.ย. 2565 ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 21 พฤษภาคม 2565.. อ่านต่อ >>   9 มิ.ย. 2565
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนมิถุนายน 2565.. อ่านต่อ >>   31 พ.ค. 2565 เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต ประจำเดือนมิถุนายน 2565.. อ่านต่อ >>   31 พ.ค. 2565
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 23 เมษายน 2565.. อ่านต่อ >>   11 พ.ค. 2565 ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 19 มีนาคม 2565.. อ่านต่อ >>   8 เม.ย. 2565
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565.. อ่านต่อ >>   11 มี.ค. 2565 เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนมีนาคม 2565.. อ่านต่อ >>   28 ก.พ. 2565
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต ประจำเดือนมีนาคม 2565.. อ่านต่อ >>   28 ก.พ. 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 (บุคลากร-บุคคลทั่วไป).. อ่านต่อ >>   21 ก.พ. 2565
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนสิงหาคม 2565 (On-site) อ่านต่อ >>   20 ก.ค. 2565
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนกรกฎาคม 2565 (On-site) อ่านต่อ >>   17 มิ.ย. 2565
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนมิถุนายน 2565 อ่านต่อ >>   17 มิ.ย. 2565
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนพฤษภาคม 2565 อ่านต่อ >>   20 เม.ย. 2565
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนเมษายน 2565 อ่านต่อ >>   17 มี.ค. 2565
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนมีนาคม 2565 อ่านต่อ >>   21 ก.พ. 2565
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 อ่านต่อ >>   20 ม.ค. 2565
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนมกราคม 2565 อ่านต่อ >>   21 ธ.ค. 2564
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนธันวาคม 2564 อ่านต่อ >>   16 พ.ย. 2564
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 อ่านต่อ >>   16 พ.ย. 2564
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนตุลาคม 2564 อ่านต่อ >>   20 ก.ย. 2564
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนกันยายน 2564 อ่านต่อ >>   18 ส.ค. 2564
2022 Internationalization at Home: Wonders of Bhutan


2022 DIALD Songkran Day. (April 12, 2022)


2022 Season Greeting


2022 International Party


2021 NU Songkran Day. (April 8, 2021)


2021 IELTS Pre-Testing and Study Aboad Project


2021 Festive Season Greeting


2021 DIALD Sport Day. (February 11,2021)


2021 DIALD Songkran Day. (April 8, 2021)


2021 DIALD meets the President (April 1, 2021)


2021 DIALD Disinfectant for COVID-19. (April 30, 2021)


2021 A Visit of staffs from Phitsanulok Immigration Office and Phitsanulok Provincial Employment Office. (February 23, 2021)


2021 Internationalization at Home: Sparkling Korea
2020 Internationalization at Home: Touch of Japan


2020 Merry Christmas and Happy New Year Party. (December 25,2020)


2020 Knowledge Management Activity


2020 Happy New Year Party. (January 2,2020)


2020 Fiscal Year Internal Audit Activity


2020 A Visit of staff from School of Liberal Arts, University of Phayao (August 21)


2019 Songkran Day. (April 11,2019)


2019 National Mother's Day2019 NU Sport Day2018 Happy New Year Party. (December 26, 2018)


2018 Meet and Greet International Staff


2018 A Visit of Language Institute Rajamangala University of Technology Phra Nakhon


2018 English Conversation for Directors

:: ที่อยู่
กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ
ชั้น 5 อาคารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์
ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ 65000

:: ติดต่อฝ่ายงาน
งานส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
งานบริงานบริการกิจการต่างประเทศ
0 5596 1607
international@nu.ac.th

งานพัฒนาและทดสอบภาษา
0 5596 1610
diald@nu.ac.th

:: ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

:: Social Contact
  •        
:: ค้นหาเส้นทาง NU Map


:: Marco Polo Project
Copyright © 2018 กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ
slot 4d gacor deposit pulsa slot 4d gacor deposit pulsa situs slot 4d gacor deposit pulsa situs bandar togel terpercaya hadiah 4d 10 juta rtp slot gacor hari ini pola slot gacor deposit via dana slot 4d deposit dana joker123 slot gacor deposit via dana situs togel online terpercaya situs agen judi bola sbobet88 slot gacor deposit via dana pola slot gacor deposit via dana pulsa slot gacor deposit via dana pola slot gacor hari ini deposit via pulsa dana bandar togel hadiah 4d 10 juta terpercaya bandar togel hadiah 4d 10 juta terpercaya bandar togel hadiah 4d 10 juta terpercaya bandar togel hadiah 4d 10 juta terpercaya bandar togel hadiah 4d 10 juta terpercaya bandar togel hadiah 4d 10 juta terpercaya bandar togel hadiah 4d 10 juta terpercaya bandar togel hadiah 4d 10 juta terpercaya bandar togel hadiah 4d 10 juta terpercaya slot 4d gacor deposit pulsa tanpa potongan bandar togel hadiah 4d 10 juta terpercaya bandar togel hadiah 4d 10 juta terpercaya bandar togel hadiah 4d 10 juta terpercaya slot 4d gacor deposit pulsa tanpa potongan. rtp slot gacor hari ini rtp slot gacor hari ini rtp slot gacor pragmatic play hari ini rtp slot gacor habanero hari ini rtp slot gacor pgsoft hari ini rtp slot gacor cq9 hari ini rtp slot gacor microgaming hari ini rtp slot gacor joker gaming hari ini rtp slot gacor slot88 hari ini rtp slot gacor spadegaming hari ini rtp slot gacor top trend gaming hari ini rtp slot gacor hari ini rtp slot gacor hari ini rtp slot gacor hari ini rtp slot gacor hari ini slot gacor hari ini deposit via pulsa dana slot gacor hari ini deposit via pulsa dana slot gacor hari ini deposit via pulsa dana slot gacor hari ini deposit via pulsa dana bandar togel hadiah 4d 10 juta terpercaya bandar togel hadiah 4d 10 juta terpercaya slot 4d gacor deposit pulsa pola rtp bola slot gacor hari ini pola rtp bola slot gacor hari ini pola rtp bola slot gacor hari ini pola rtp bola slot gacor hari ini bertslot slot bonus new member 100% togel slot deposit pulsa tanpa potongan slot4d deposit pulsa tanpa potongan slot pay4d bonus new member 100% idn slot deposit pulsa tanpa potongan idnsport deposit pulsa tanpa potongan antartika slot antartikaslot slot bonus new member 100% slot bonus new member 100%