สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
อบรมพัฒนาภาษา
Writing Clinic
Let's Talk
Self-Access
How to use Writing Clinic
How to use Let's Talk
International Service
Mou_Moa
News Letter
KM
ตัวอย่างการทำข้อสอบ CEPT
ปฏิทินการสอบ CEPT
ปฏิทินการสอบ CEPT สำหรับบุคคลทั่วไปและบุคลากร
ปฏิทินการสอบ NU Writing Proficiency Test
ตารางการอบรม
NU Website

director_schedule

ช่องทางติดต่อ
chakritf@nu.ac.th

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ และมูลนิธิทุนการศึกษาอายิ-โนะโมะโต๊ะประเทศญี่ปุ่น ประชาสัมพันธ์การมอบทุนการศึก.. อ่านต่อ >>   30 พ.ย. 2565 Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) ประเทศมาเลเซีย ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน “2023 UKM Spring .. อ่านต่อ >>   29 พ.ย. 2565
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนธันวาคม 2565.. อ่านต่อ >>   28 พ.ย. 2565 เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต ประจำเดือนธันวาคม 2565.. อ่านต่อ >>   28 พ.ย. 2565
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนธันวาคม 2565 (On-site).. อ่านต่อ >>   22 พ.ย. 2565 National Chi Nan University ไต้หวัน ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาให้แก่นิสิตชาวต่างชาติ “International St.. อ่านต่อ >>   21 พ.ย. 2565
UMAP International Secretariat ได้ประชาสัมพันธ์โครงการ India Discovery Camp Information ภายใต้ชื่อโค.. อ่านต่อ >>   21 พ.ย. 2565 Universiti Sains Malaysia (USM) ประเทศมาเลเซีย ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตภายใต้ USM Exchang.. อ่านต่อ >>   21 พ.ย. 2565
UMAP International Secretariat ส่งจดหมายข่าวเพื่อแจ้งประชาสัมพันธ์.. อ่านต่อ >>   21 พ.ย. 2565 Americas International College ประเทศบราซิลแจ้งประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนที่จะจัดขึ้นในฤดูร้อนปี.. อ่านต่อ >>   21 พ.ย. 2565
Iwate University ประเทศญี่ปุ่น ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครนิสิตจากมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 3 ราย ภายใต้.. อ่านต่อ >>   21 พ.ย. 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 24-25 พ.ย. 2565 (บุคลากร-บุคคลทั่วไป).. อ่านต่อ >>   17 พ.ย. 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Writing Proficiency Test สำหรับวันที่ 19 พ.ย. 2565.. อ่านต่อ >>   17 พ.ย. 2565 เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตร สำหรับ ป.ตรี รหัส 65 ขึ้นไป ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ รอบที่ 1/2565.. อ่านต่อ >>   1 พ.ย. 2565
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565.. อ่านต่อ >>   31 ต.ค. 2565 เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565.. อ่านต่อ >>   31 ต.ค. 2565
มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ และมูลนิธิทุนการศึกษาอายิ-โนะโมะโต๊ะประเทศญี่ปุ่น ประชาสัมพันธ์การมอบทุนการศึกษาภายใต้โครงการ “ASEAN+ONE Scholarship” ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 1 รายจากประเทศไทย อ่านต่อ >>   30 พ.ย. 2565
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) ประเทศมาเลเซีย ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน “2023 UKM Spring Semester Exchange Program” เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี ไปศึกษาตามสาขาวิชาที่สนใจในระหว่างเดือนมีนาคม - กรกฎาคม 2566 อ่านต่อ >>   29 พ.ย. 2565
National Chi Nan University ไต้หวัน ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาให้แก่นิสิตชาวต่างชาติ “International Student Scholarship Spring 2023” อ่านต่อ >>   21 พ.ย. 2565
UMAP International Secretariat ได้ประชาสัมพันธ์โครงการ India Discovery Camp Information ภายใต้ชื่อโครงการ “UMAP Discovery Camp 2030: The Future is Now” อ่านต่อ >>   21 พ.ย. 2565
Universiti Sains Malaysia (USM) ประเทศมาเลเซีย ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตภายใต้ USM Exchange Programme 2023 แบบon-site ในช่วงภาคการศึกษา Spring ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม - 6 สิงหาคม 2566 ณ USM อ่านต่อ >>   21 พ.ย. 2565
UMAP International Secretariat ส่งจดหมายข่าวเพื่อแจ้งประชาสัมพันธ์ อ่านต่อ >>   21 พ.ย. 2565
Americas International College ประเทศบราซิลแจ้งประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนที่จะจัดขึ้นในฤดูร้อนปี 2566 เป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์ อ่านต่อ >>   21 พ.ย. 2565
Iwate University ประเทศญี่ปุ่น ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครนิสิตจากมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 3 ราย ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต Iwate University Student Exchange Program (IU-SEP), Spring 2023 แบบ on-site ณ Iwate University ประเทศญี่ปุ่น อ่านต่อ >>   21 พ.ย. 2565
Institut Teknologi Bandung (ITB) ประเทศอินโดนีเซีย ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิต “Inbound Semester Exchange Program” ระหว่างเดือนมกราคม - พฤษภาคม 2566 อ่านต่อ >>   27 ต.ค. 2565
ใครสนใจเข้าร่วม Discovery Camp Winter เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ที่อินโดนีเซีย ไปฟังรายละเอียดกันนะคะ อ่านต่อ >>   25 ต.ค. 2565
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนธันวาคม 2565.. อ่านต่อ >>   28 พ.ย. 2565 เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต ประจำเดือนธันวาคม 2565.. อ่านต่อ >>   28 พ.ย. 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 24-25 พ.ย. 2565 (บุคลากร-บุคคลทั่วไป).. อ่านต่อ >>   17 พ.ย. 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Writing Proficiency Test สำหรับวันที่ 19 พ.ย. 2565.. อ่านต่อ >>   17 พ.ย. 2565
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565.. อ่านต่อ >>   31 ต.ค. 2565 เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565.. อ่านต่อ >>   31 ต.ค. 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับนิสิต วันที่ 29-30 ต.ค. 2565.. อ่านต่อ >>   19 ต.ค. 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 27-28 ต.ค. 2565 (บุคลากร-บุคคลทั่วไป).. อ่านต่อ >>   19 ต.ค. 2565
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 17 กันยายน 2565.. อ่านต่อ >>   4 ต.ค. 2565 เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนตุลาคม 2565.. อ่านต่อ >>   26 ก.ย. 2565
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับนิสิต ประจำเดือนตุลาคม 2565.. อ่านต่อ >>   26 ก.ย. 2565 ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 20 สิงหาคม 2565.. อ่านต่อ >>   12 ก.ย. 2565
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 23 กรกฏาคม 2565.. อ่านต่อ >>   11 ส.ค. 2565 เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนสิงหาคม 2565.. อ่านต่อ >>   29 ก.ค. 2565
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต ประจำเดือนสิงหาคม 2565.. อ่านต่อ >>   29 ก.ค. 2565 ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 18 มิถุนายน 2565.. อ่านต่อ >>   18 ก.ค. 2565
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนธันวาคม 2565 (On-site) อ่านต่อ >>   22 พ.ย. 2565
เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตร สำหรับ ป.ตรี รหัส 65 ขึ้นไป ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ รอบที่ 1/2565 อ่านต่อ >>   1 พ.ย. 2565
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 (On-site) อ่านต่อ >>   19 ต.ค. 2565
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนตุลาคม 2565 (On-site) อ่านต่อ >>   27 ก.ย. 2565
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนกันยายน 2565 (On-site) อ่านต่อ >>   22 ส.ค. 2565
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนสิงหาคม 2565 (On-site) อ่านต่อ >>   20 ก.ค. 2565
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนกรกฎาคม 2565 (On-site) อ่านต่อ >>   17 มิ.ย. 2565
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนมิถุนายน 2565 อ่านต่อ >>   17 มิ.ย. 2565
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนพฤษภาคม 2565 อ่านต่อ >>   20 เม.ย. 2565
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนเมษายน 2565 อ่านต่อ >>   17 มี.ค. 2565
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนมีนาคม 2565 อ่านต่อ >>   21 ก.พ. 2565
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 อ่านต่อ >>   20 ม.ค. 2565
2022 Internationalization at Home: Wonders of Bhutan


2022 Campus France


2022 DIALD Songkran Day. (April 12, 2022)


2022 Season Greeting


2022 International Party


2021 NU Songkran Day. (April 8, 2021)


2021 IELTS Pre-Testing and Study Aboad Project


2021 Festive Season Greeting


2021 DIALD Sport Day. (February 11,2021)


2021 DIALD Songkran Day. (April 8, 2021)


2021 DIALD meets the President (April 1, 2021)


2021 DIALD Disinfectant for COVID-19. (April 30, 2021)


2021 A Visit of staffs from Phitsanulok Immigration Office and Phitsanulok Provincial Employment Office. (February 23, 2021)


2021 Internationalization at Home: Sparkling Korea
2020 Internationalization at Home: Touch of Japan


2020 Merry Christmas and Happy New Year Party. (December 25,2020)


2020 Knowledge Management Activity


2020 Happy New Year Party. (January 2,2020)


2020 Fiscal Year Internal Audit Activity


2020 A Visit of staff from School of Liberal Arts, University of Phayao (August 21)


2019 Songkran Day. (April 11,2019)


2019 National Mother's Day2019 NU Sport Day2018 Happy New Year Party. (December 26, 2018)


2018 Meet and Greet International Staff


2018 A Visit of Language Institute Rajamangala University of Technology Phra Nakhon


2018 English Conversation for Directors

:: ที่อยู่
กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ
ชั้น 5 อาคารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์
ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ 65000

:: ติดต่อฝ่ายงาน
งานส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
งานบริงานบริการกิจการต่างประเทศ
0 5596 1607
international@nu.ac.th

งานพัฒนาและทดสอบภาษา
0 5596 1610
diald@nu.ac.th

:: ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

:: Social Contact
  •        
:: ค้นหาเส้นทาง NU Map


:: Marco Polo Project
Copyright © 2018 กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ