สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
อบรมพัฒนาภาษา
Writing Clinic
Let's Talk
Self-Access
How to use Writing Clinic
How to use Let's Talk
International Service
Mou_Moa
News Letter
KM
ตัวอย่างการทำข้อสอบ CEPT
ปฏิทินการสอบ CEPT
ปฏิทินการสอบ CEPT สำหรับบุคคลทั่วไปและบุคลากร
ปฏิทินการสอบ NU Writing Proficiency Test
ตารางการอบรม
NU Website

director_schedule

ช่องทางติดต่อ
chakritf@nu.ac.th
กระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ประชาสัมพันธ์มอบทุนเรียนภาษาจีนระยะสั้น ภายใต้โครงการ “2023 .. อ่านต่อ >>   1 ก.พ. 2566 กระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)ประชาสัมพันธ์ทุนให้แก่นิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาตรี โท และเอก.. อ่านต่อ >>   1 ก.พ. 2566
กองทุนเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) (International Cooperation and development.. อ่านต่อ >>   1 ก.พ. 2566 เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566.. อ่านต่อ >>   31 ม.ค. 2566
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566.. อ่านต่อ >>   31 ม.ค. 2566 Shinshu University ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครนิสิตจากมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 1 ราย ภายใต้โครงการแลกเป.. อ่านต่อ >>   31 ม.ค. 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับนิสิต วันที่ 28-29 ม.ค. 2566.. อ่านต่อ >>   26 ม.ค. 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 26-27 ม.ค. 2566 (บุคลากร-บุคคลทั่วไป).. อ่านต่อ >>   24 ม.ค. 2566
Sultan Agung Islamic University (UNISSULA) ประเทศอินโดนีเซีย ประชาสัมพันธ์โครงการ “the 1st Resilienc.. อ่านต่อ >>   23 ม.ค. 2566 Centre for Marine Science and Technology,  Curtin University ประเทศออสเตรเลีย ประชาสัมพันธ์ทุนการศึก.. อ่านต่อ >>   23 ม.ค. 2566
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 (On-site).. อ่านต่อ >>   23 ม.ค. 2566 เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตร สำหรับ ป.ตรี รหัส 65 ขึ้นไป ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ รอบที่ 2/2565.. อ่านต่อ >>   21 ม.ค. 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Writing Proficiency Test สำหรับวันที่ 31 ม.ค. 2566.. อ่านต่อ >>   20 ม.ค. 2566 เปิดรับสมัครสอบ CEPT ประจำเดือนมกราคม 2566 (ผู้ที่สมัครแล้วต้องสมัครใหม่).. อ่านต่อ >>   18 ม.ค. 2566
ขอให้ผู้ที่ชำระค่าสอบภาษาอังกฤษเรียบร้อยแล้ว(ผู้ที่ยังไม่ได้แจ้ง) ส่ง E-Mail ยืนยันการสอบ.. อ่านต่อ >>   17 ม.ค. 2566 กระทรวงการต่างประเทศแจ้งประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลบรูไนดารุสซาลามสำหรับนักศึกษาต่างชาติประจำป.. อ่านต่อ >>   17 ม.ค. 2566
กระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ประชาสัมพันธ์มอบทุนเรียนภาษาจีนระยะสั้น ภายใต้โครงการ “2023 Huayu Enrichment Scholarship (HES) For Thai Students” อ่านต่อ >>   1 ก.พ. 2566
กระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)ประชาสัมพันธ์ทุนให้แก่นิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาตรี โท และเอก จำนวน 18 ทุน ภายใต้โครงการ “2023 Taiwan Scholarship Program Directions for Thai Students” อ่านต่อ >>   1 ก.พ. 2566
กองทุนเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) (International Cooperation and development Fund, Taiwan ICDF) ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาจากประเทศ อ่านต่อ >>   1 ก.พ. 2566
Shinshu University ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครนิสิตจากมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 1 ราย ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต ณ Shinshu University Global Education Center, Shinshu University, Fall semester 2023 ประเทศญี่ปุ่น อ่านต่อ >>   31 ม.ค. 2566
Sultan Agung Islamic University (UNISSULA) ประเทศอินโดนีเซีย ประชาสัมพันธ์โครงการ “the 1st Resilience, Mitigation, and Infrastructure (RMI) Week 23” ระหว่างวันที่ 21 – 24 กุมภาพันธ์ 2566 อ่านต่อ >>   23 ม.ค. 2566
Centre for Marine Science and Technology,  Curtin University ประเทศออสเตรเลีย ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาวิชา Marine Bioacoustics จำนวน 4 ทุน อ่านต่อ >>   23 ม.ค. 2566
กระทรวงการต่างประเทศแจ้งประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลบรูไนดารุสซาลามสำหรับนักศึกษาต่างชาติประจำปี 2566/2567 ในระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี อ่านต่อ >>   17 ม.ค. 2566
UMAP International Secretariat ส่งจดหมายข่าวเพื่อแจ้งประชาสัมพันธ์ อ่านต่อ >>   17 ม.ค. 2566
ทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี โทและเอกที่มาจากประเทศนอกสหภาพยุโรป (non-EU) ประจำปีการศึกษา 2566-2567 กระทรวงการต่างประเทศ ประเทศโรมาเนีย อ่านต่อ >>   26 ธ.ค. 2565
Lovely Professional University ประเทศอินเดีย ได้ร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศ รัฐบาลประเทศอินเดีย  ให้ทุนเต็มจำนวนในโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นทั้งแบบออนไลน์และแบบในชั้นเรียน อ่านต่อ >>   26 ธ.ค. 2565
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566.. อ่านต่อ >>   31 ม.ค. 2566 เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566.. อ่านต่อ >>   31 ม.ค. 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับนิสิต วันที่ 28-29 ม.ค. 2566.. อ่านต่อ >>   26 ม.ค. 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 26-27 ม.ค. 2566 (บุคลากร-บุคคลทั่วไป).. อ่านต่อ >>   24 ม.ค. 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Writing Proficiency Test สำหรับวันที่ 31 ม.ค. 2566.. อ่านต่อ >>   20 ม.ค. 2566 เปิดรับสมัครสอบ CEPT ประจำเดือนมกราคม 2566 (ผู้ที่สมัครแล้วต้องสมัครใหม่).. อ่านต่อ >>   18 ม.ค. 2566
ขอให้ผู้ที่ชำระค่าสอบภาษาอังกฤษเรียบร้อยแล้ว(ผู้ที่ยังไม่ได้แจ้ง) ส่ง E-Mail ยืนยันการสอบ.. อ่านต่อ >>   17 ม.ค. 2566 เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนมกราคม 2566.. อ่านต่อ >>   28 ธ.ค. 2565
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต ประจำเดือนมกราคม 2566.. อ่านต่อ >>   28 ธ.ค. 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับนิสิต วันที่ 24-25 ธ.ค. 2565.. อ่านต่อ >>   22 ธ.ค. 2565
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565.. อ่านต่อ >>   6 ธ.ค. 2565 ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565.. อ่านต่อ >>   11 มี.ค. 2565
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนมีนาคม 2565.. อ่านต่อ >>   28 ก.พ. 2565 เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต ประจำเดือนมีนาคม 2565.. อ่านต่อ >>   28 ก.พ. 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 (บุคลากร-บุคคลทั่วไป).. อ่านต่อ >>   21 ก.พ. 2565 ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 22 มกราคม 2565.. อ่านต่อ >>   7 ก.พ. 2565
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 (On-site) อ่านต่อ >>   23 ม.ค. 2566
เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตร สำหรับ ป.ตรี รหัส 65 ขึ้นไป ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ รอบที่ 2/2565 อ่านต่อ >>   21 ม.ค. 2566
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนมกราคม 2566 (On-site) อ่านต่อ >>   26 ธ.ค. 2565
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนเมษายน 2565 อ่านต่อ >>   17 มี.ค. 2565
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนมีนาคม 2565 อ่านต่อ >>   21 ก.พ. 2565
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 อ่านต่อ >>   20 ม.ค. 2565
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนมกราคม 2565 อ่านต่อ >>   21 ธ.ค. 2564
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนธันวาคม 2564 อ่านต่อ >>   16 พ.ย. 2564
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 อ่านต่อ >>   16 พ.ย. 2564
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนตุลาคม 2564 อ่านต่อ >>   20 ก.ย. 2564
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนกันยายน 2564 อ่านต่อ >>   18 ส.ค. 2564
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนสิงหาคม 2564 อ่านต่อ >>   20 ก.ค. 25642022 Internationalization at Home: Wonders of Bhutan
2021 Internationalization at Home: Sparkling Korea
2020 Internationalization at Home: Touch of Japan
2019 National Mother's Day2019 NU Sport Day:: ที่อยู่
กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ
ชั้น 5 อาคารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์
ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ 65000

:: ติดต่อฝ่ายงาน
งานส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
งานบริงานบริการกิจการต่างประเทศ
0 5596 1607
international@nu.ac.th

งานพัฒนาและทดสอบภาษา
0 5596 1610
diald@nu.ac.th

:: ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

Copyright © 2018 กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ