สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
อบรมพัฒนาภาษา
Writing Clinic
Let's Talk
NU English Discoveries
Mou_Moa
International Conference Template
International Service
Shuttle-Service
How to use Writing Clinic
How to use Let's Talk
KM
ปฏิทินการสอบ CEPT
ปฏิทินการสอบ CEPT สำหรับบุคคลทั่วไปและบุคลากร
NU Website

director_schedule

ช่องทางติดต่อ
chakritf@nu.ac.th
the Graduate School of Engineering Science, Osaka University ประเทศญี่ปุ่น ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัคร.. อ่านต่อ >>   4 ธ.ค. 2566 เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT รอบพิเศษ เดือน ธ.ค. 66 สำหรับ ป.ตรี ที่มีสิทธิ์สอบฟรีเท่านั้น.. อ่านต่อ >>   30 พ.ย. 2566
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนธันวาคม 2566.. อ่านต่อ >>   30 พ.ย. 2566 เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต ประจำเดือนธันวาคม 2566.. อ่านต่อ >>   30 พ.ย. 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับนิสิต วันที่ 25-26 พ.ย. 2566.. อ่านต่อ >>   21 พ.ย. 2566 DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนธันวาคม 2566 (On-site).. อ่านต่อ >>   20 พ.ย. 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 23-24 พ.ย. 2566 (บุคลากร-บุคคลทั่วไป).. อ่านต่อ >>   17 พ.ย. 2566 Institute of Technology, Hyderabad ประเทศอินเดีย ประชาสัมพันธ์ทุน Fellowship for International Resea.. อ่านต่อ >>   6 พ.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารจาก UMAP ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566.. อ่านต่อ >>   3 พ.ย. 2566 โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ U.S.-ASEAN Visiting Scholar Program.. อ่านต่อ >>   31 ต.ค. 2566
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566.. อ่านต่อ >>   31 ต.ค. 2566 เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566.. อ่านต่อ >>   31 ต.ค. 2566
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง เกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ประกาศ ณ ว.. อ่านต่อ >>   27 ต.ค. 2566 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ประกาศ ณ ว.. อ่านต่อ >>   27 ต.ค. 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับนิสิต วันที่ 28-29 ต.ค. 2566.. อ่านต่อ >>   25 ต.ค. 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 26-27 ต.ค. 2566 (บุคลากร-บุคคลทั่วไป).. อ่านต่อ >>   22 ต.ค. 2566
the Graduate School of Engineering Science, Osaka University ประเทศญี่ปุ่น ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครผู้ประสงค์ศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาโทและเอก อ่านต่อ >>   4 ธ.ค. 2566
Institute of Technology, Hyderabad ประเทศอินเดีย ประชาสัมพันธ์ทุน Fellowship for International Research Scholars in Technology (FIRST@IITH) และการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก (แบบทุนส่วนตัว) ประจำปีการศึกษา 2567 อ่านต่อ >>   6 พ.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารจาก UMAP ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 อ่านต่อ >>   3 พ.ย. 2566
โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ U.S.-ASEAN Visiting Scholar Program อ่านต่อ >>   31 ต.ค. 2566
Hindustan Institute of Technology and Science (HITS) ประเทศอินเดีย ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนสำหรับภาคเรียน Spring และ Fall 2024 อ่านต่อ >>   20 ต.ค. 2566
ผู้ประสานงานของ Institut Teknologi Sepuluh Noperber (ITS) ได้ประชาสัมพันธ์โครงการ UMAP Discovery Camp 2024: The Globe (Global Bound and Exchange) -Discover Indonesia อ่านต่อ >>   19 ต.ค. 2566
สถานทูตอเมริกาประจำประเทศไทยประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจาก East-West center (EWC) อ่านต่อ >>   19 ต.ค. 2566
Royal Roads University, Canada ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ “Winter Leadership Academy” ระยะเวลา 2 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2567 อ่านต่อ >>   11 ต.ค. 2566
University of Surabaya (Ubaya) ประเทศอินโดนีเซีย ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต Spring Semester  2023 – 2024 ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ศึกษาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2567 อ่านต่อ >>   6 ต.ค. 2566
National Pingtung University of Science and Technology, NPUST) Taiwan ประชาสัมพันธ์บุคลากรสายวิชาการผู้ประสงค์ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ในภาคเรียนเดือนกันยายน 2567 อ่านต่อ >>   6 ต.ค. 2566
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT รอบพิเศษ เดือน ธ.ค. 66 สำหรับ ป.ตรี ที่มีสิทธิ์สอบฟรีเท่านั้น.. อ่านต่อ >>   30 พ.ย. 2566 เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนธันวาคม 2566.. อ่านต่อ >>   30 พ.ย. 2566
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต ประจำเดือนธันวาคม 2566.. อ่านต่อ >>   30 พ.ย. 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับนิสิต วันที่ 25-26 พ.ย. 2566.. อ่านต่อ >>   21 พ.ย. 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 23-24 พ.ย. 2566 (บุคลากร-บุคคลทั่วไป).. อ่านต่อ >>   17 พ.ย. 2566 เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566.. อ่านต่อ >>   31 ต.ค. 2566
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566.. อ่านต่อ >>   31 ต.ค. 2566 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง เกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ประกาศ ณ ว.. อ่านต่อ >>   27 ต.ค. 2566
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ประกาศ ณ ว.. อ่านต่อ >>   27 ต.ค. 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับนิสิต วันที่ 28-29 ต.ค. 2566.. อ่านต่อ >>   25 ต.ค. 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 26-27 ต.ค. 2566 (บุคลากร-บุคคลทั่วไป).. อ่านต่อ >>   22 ต.ค. 2566 เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนตุลาคม 2566.. อ่านต่อ >>   28 ก.ย. 2566
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต ประจำเดือนตุลาคม 2566.. อ่านต่อ >>   28 ก.ย. 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 28-29 ก.ย. 2566 (บุคลากร-บุคคลทั่วไป).. อ่านต่อ >>   20 ก.ย. 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับนิสิต วันที่ 23-24 ก.ย. 2566.. อ่านต่อ >>   18 ก.ย. 2566 เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนกันยายน 2566.. อ่านต่อ >>   30 ส.ค. 2566
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนธันวาคม 2566 (On-site) อ่านต่อ >>   20 พ.ย. 2566
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 (On-site) อ่านต่อ >>   20 ต.ค. 2566
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนตุลาคม 2566 (On-site) อ่านต่อ >>   20 ต.ค. 2566
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนกันยายน 2566 (On-site) อ่านต่อ >>   25 ส.ค. 2566
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนสิงหาคม 2566 (On-site) อ่านต่อ >>   25 ก.ค. 2566
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนกรกฎาคม 2566 (On-site) อ่านต่อ >>   21 มิ.ย. 2566
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนมิถุนายน 2566 (On-site) อ่านต่อ >>   18 พ.ค. 2566
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนพฤษภาคม 2566 (On-site) อ่านต่อ >>   19 เม.ย. 2566
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนเมษายน 2566 (On-site) อ่านต่อ >>   28 มี.ค. 2566
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนมีนาคม 2566 (On-site) อ่านต่อ >>   28 มี.ค. 2566
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 (On-site) อ่านต่อ >>   23 ม.ค. 2566
เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตร สำหรับ ป.ตรี รหัส 65 ขึ้นไป ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ รอบที่ 2/2565 อ่านต่อ >>   21 ม.ค. 25662023 Project Feedback and Reflection Session2023 Memorable Moment of NU Cultural Exchange Program2022 Internationalization at Home: Wonders of Bhutan
2021 Internationalization at Home: Sparkling Korea
2020 Internationalization at Home: Touch of Japan
2019 National Mother's Day2019 NU Sport Day:: ที่อยู่
กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ
ชั้น 5 อาคารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์
ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ 65000

:: ติดต่อฝ่ายงาน
งานส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
งานบริงานบริการกิจการต่างประเทศ
0 5596 1607
international@nu.ac.th

งานพัฒนาและทดสอบภาษา
0 5596 1610
diald@nu.ac.th

:: ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

Copyright © 2018 กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ