สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
อบรมพัฒนาภาษา
Writing Clinic
Let's Talk
Self-Access
How to use Writing Clinic
How to use Let's Talk
International Service
Mou_Moa
News Letter
KM
ตัวอย่างการทำข้อสอบ CEPT
ปฏิทินการสอบ CEPT
ปฏิทินการสอบ CEPT สำหรับบุคคลทั่วไปและบุคลากร
ปฏิทินการสอบ NU Writing Proficiency Test
ตารางการอบรม
NU Website

director_schedule

ช่องทางติดต่อ
chakritf@nu.ac.th

DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนตุลาคม 2565 (On-site).. อ่านต่อ >>   27 ก.ย. 2565 เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนตุลาคม 2565.. อ่านต่อ >>   26 ก.ย. 2565
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับนิสิต ประจำเดือนตุลาคม 2565.. อ่านต่อ >>   26 ก.ย. 2565 Reitaku University ประเทศญี่ปุ่น ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครนิสิตจากมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 1 ราย ภายใ.. อ่านต่อ >>   19 ก.ย. 2565
รัฐบาลอินเดียประกาศมอบทุน India Science and Research Fellowship (ISRF) 2022-2023 สำหรับนักวิจัย/นักว.. อ่านต่อ >>   19 ก.ย. 2565 มหาวิทยาลัยได้รับเกียรติจาก Mr. Xavier GROSMAITRE ตำแหน่ง Attaché for Scientific and Higher Educatio.. อ่านต่อ >>   15 ก.ย. 2565
มหาวิทยาลัย ITB ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิต “Inbound Semester Exchange Program” ร.. อ่านต่อ >>   15 ก.ย. 2565 ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 20 สิงหาคม 2565.. อ่านต่อ >>   12 ก.ย. 2565
Kanazawa University ประเทศญี่ปุ่น ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ร.. อ่านต่อ >>   23 ส.ค. 2565 UMAP International Secretariat ประชาสัมพันธ์ข่าวประจำเดือนสิงหาคม 2565 มีประเด็นสำคัญดังนี้ .. อ่านต่อ >>   23 ส.ค. 2565
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนกันยายน 2565 (On-site).. อ่านต่อ >>   22 ส.ค. 2565 Airlangga University ประเทศอินโดนีเซีย ประชาสัมพันธ์โครงการ “Airlangga Veterinary Forensics Summer C.. อ่านต่อ >>   19 ส.ค. 2565
Shinshu University ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครนิสิตจากมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 1 ราย ภายใต้โครงการแลกเป.. อ่านต่อ >>   11 ส.ค. 2565 Osaka International University (OIU) เปิดรับนิสิตจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี ภายใต้โครงการแล.. อ่านต่อ >>   11 ส.ค. 2565
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 23 กรกฏาคม 2565.. อ่านต่อ >>   11 ส.ค. 2565 Faculty of Econimics and Business, Universitas Airlangga ประเทศอินโดนีเซีย ประชาสัมพันธ์โครงการ “Air.. อ่านต่อ >>   1 ส.ค. 2565
Reitaku University ประเทศญี่ปุ่น ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครนิสิตจากมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 1 ราย ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตแบบ on-site ณ Center for Japanese Languages Education, spring semester 2023 ณ Reitaku University ประเทศญี่ปุ่น อ่านต่อ >>   19 ก.ย. 2565
รัฐบาลอินเดียประกาศมอบทุน India Science and Research Fellowship (ISRF) 2022-2023 สำหรับนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ บุคลากร และนักศึกษาไทยที่ศึกษาในระดับปริญญาเอก ณ สถาบันอุดมศึกษาไทยในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และแพทยศาสตร์ อ่านต่อ >>   19 ก.ย. 2565
มหาวิทยาลัยได้รับเกียรติจาก Mr. Xavier GROSMAITRE ตำแหน่ง Attaché for Scientific and Higher Education Cooperation พร้อมด้วย Ms. Gabrielle LENORMAND และคุณพลวัฒน์ คันทะพรม จาก Campus France สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย กำหนดเยือนมหาวิทยาลัยนเรศวรเพื่อจัดบรรยายในหัวข้อ “การเรียนต่อประเทศฝรั่งเศสและทุนการศึกษา” และ “การวิจัย ทุนวิจัย และความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศฝรั่งเศส” อ่านต่อ >>   15 ก.ย. 2565
มหาวิทยาลัย ITB ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิต “Inbound Semester Exchange Program” ระหว่างวันที่ 16 มกราคม – 23 พฤษภาคม 2566 อ่านต่อ >>   15 ก.ย. 2565
Kanazawa University ประเทศญี่ปุ่น ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา รับสมัครนิสิตจำนวน 2 ราย ภายใต้โครงการ “Kanazawa University Short-term Exchange Program 2023-2024” อ่านต่อ >>   23 ส.ค. 2565
UMAP International Secretariat ประชาสัมพันธ์ข่าวประจำเดือนสิงหาคม 2565 มีประเด็นสำคัญดังนี้ อ่านต่อ >>   23 ส.ค. 2565
Airlangga University ประเทศอินโดนีเซีย ประชาสัมพันธ์โครงการ “Airlangga Veterinary Forensics Summer Course (AVFSC) ในวันที่ 21, 27 และ 28 สิงหาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) อ่านต่อ >>   19 ส.ค. 2565
Shinshu University ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครนิสิตจากมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 1 ราย ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต ณ Shinshu University Global Education Center, Shinshu University, Spring semester 2023 ประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา อ่านต่อ >>   11 ส.ค. 2565
Osaka International University (OIU) เปิดรับนิสิตจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต ณ School of Japanese Studies for Foreign Students, Osaka International University ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา (Spring semester 2023) อ่านต่อ >>   11 ส.ค. 2565
Faculty of Econimics and Business, Universitas Airlangga ประเทศอินโดนีเซีย ประชาสัมพันธ์โครงการ “Airlangga Summer School 2022 (ASC)” ภายใต้แนวคิด “Get to Know Indonesia” ระหว่างวันที่ 15 – 20 สิงหาคม 2565 อ่านต่อ >>   1 ส.ค. 2565
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนตุลาคม 2565.. อ่านต่อ >>   26 ก.ย. 2565 เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับนิสิต ประจำเดือนตุลาคม 2565.. อ่านต่อ >>   26 ก.ย. 2565
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 20 สิงหาคม 2565.. อ่านต่อ >>   12 ก.ย. 2565 ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 23 กรกฏาคม 2565.. อ่านต่อ >>   11 ส.ค. 2565
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนสิงหาคม 2565.. อ่านต่อ >>   29 ก.ค. 2565 เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต ประจำเดือนสิงหาคม 2565.. อ่านต่อ >>   29 ก.ค. 2565
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 18 มิถุนายน 2565.. อ่านต่อ >>   18 ก.ค. 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับนิสิต วันที่ 25-26 มิ.ย. 2565.. อ่านต่อ >>   21 มิ.ย. 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT ประจำเดือนมิถุนายน 2565 (บุคลากร-บุคคลทั่วไป).. อ่านต่อ >>   18 มิ.ย. 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ NU Writing Proficiency Test แบบ Online วันที่ 18 มิ.ย. 2565.. อ่านต่อ >>   16 มิ.ย. 2565
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 21 พฤษภาคม 2565.. อ่านต่อ >>   9 มิ.ย. 2565 เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนมิถุนายน 2565.. อ่านต่อ >>   31 พ.ค. 2565
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต ประจำเดือนมิถุนายน 2565.. อ่านต่อ >>   31 พ.ค. 2565 ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 23 เมษายน 2565.. อ่านต่อ >>   11 พ.ค. 2565
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 19 มีนาคม 2565.. อ่านต่อ >>   8 เม.ย. 2565 ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565.. อ่านต่อ >>   11 มี.ค. 2565
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนตุลาคม 2565 (On-site) อ่านต่อ >>   27 ก.ย. 2565
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนกันยายน 2565 (On-site) อ่านต่อ >>   22 ส.ค. 2565
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนสิงหาคม 2565 (On-site) อ่านต่อ >>   20 ก.ค. 2565
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนกรกฎาคม 2565 (On-site) อ่านต่อ >>   17 มิ.ย. 2565
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนมิถุนายน 2565 อ่านต่อ >>   17 มิ.ย. 2565
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนพฤษภาคม 2565 อ่านต่อ >>   20 เม.ย. 2565
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนเมษายน 2565 อ่านต่อ >>   17 มี.ค. 2565
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนมีนาคม 2565 อ่านต่อ >>   21 ก.พ. 2565
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 อ่านต่อ >>   20 ม.ค. 2565
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนมกราคม 2565 อ่านต่อ >>   21 ธ.ค. 2564
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนธันวาคม 2564 อ่านต่อ >>   16 พ.ย. 2564
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 อ่านต่อ >>   16 พ.ย. 2564
2022 Internationalization at Home: Wonders of Bhutan


2022 Campus France


2022 DIALD Songkran Day. (April 12, 2022)


2022 Season Greeting


2022 International Party


2021 NU Songkran Day. (April 8, 2021)


2021 IELTS Pre-Testing and Study Aboad Project


2021 Festive Season Greeting


2021 DIALD Sport Day. (February 11,2021)


2021 DIALD Songkran Day. (April 8, 2021)


2021 DIALD meets the President (April 1, 2021)


2021 DIALD Disinfectant for COVID-19. (April 30, 2021)


2021 A Visit of staffs from Phitsanulok Immigration Office and Phitsanulok Provincial Employment Office. (February 23, 2021)


2021 Internationalization at Home: Sparkling Korea
2020 Internationalization at Home: Touch of Japan


2020 Merry Christmas and Happy New Year Party. (December 25,2020)


2020 Knowledge Management Activity


2020 Happy New Year Party. (January 2,2020)


2020 Fiscal Year Internal Audit Activity


2020 A Visit of staff from School of Liberal Arts, University of Phayao (August 21)


2019 Songkran Day. (April 11,2019)


2019 National Mother's Day2019 NU Sport Day2018 Happy New Year Party. (December 26, 2018)


2018 Meet and Greet International Staff


2018 A Visit of Language Institute Rajamangala University of Technology Phra Nakhon


2018 English Conversation for Directors

:: ที่อยู่
กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ
ชั้น 5 อาคารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์
ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ 65000

:: ติดต่อฝ่ายงาน
งานส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
งานบริงานบริการกิจการต่างประเทศ
0 5596 1607
international@nu.ac.th

งานพัฒนาและทดสอบภาษา
0 5596 1610
diald@nu.ac.th

:: ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

:: Social Contact
  •        
:: ค้นหาเส้นทาง NU Map


:: Marco Polo Project
Copyright © 2018 กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ
slot 4d gacor deposit pulsa slot 4d gacor deposit pulsa situs slot 4d gacor deposit pulsa situs bandar togel terpercaya hadiah 4d 10 juta rtp slot gacor hari ini pola slot gacor deposit via dana slot 4d deposit dana joker123 slot gacor deposit via dana situs togel online terpercaya situs agen judi bola sbobet88 slot gacor deposit via dana pola slot gacor deposit via dana pulsa slot gacor deposit via dana pola slot gacor hari ini deposit via pulsa dana bandar togel hadiah 4d 10 juta terpercaya bandar togel hadiah 4d 10 juta terpercaya bandar togel hadiah 4d 10 juta terpercaya bandar togel hadiah 4d 10 juta terpercaya bandar togel hadiah 4d 10 juta terpercaya bandar togel hadiah 4d 10 juta terpercaya bandar togel hadiah 4d 10 juta terpercaya bandar togel hadiah 4d 10 juta terpercaya bandar togel hadiah 4d 10 juta terpercaya slot 4d gacor deposit pulsa tanpa potongan bandar togel hadiah 4d 10 juta terpercaya bandar togel hadiah 4d 10 juta terpercaya bandar togel hadiah 4d 10 juta terpercaya slot 4d gacor deposit pulsa tanpa potongan. rtp slot gacor hari ini rtp slot gacor hari ini rtp slot gacor pragmatic play hari ini rtp slot gacor habanero hari ini rtp slot gacor pgsoft hari ini rtp slot gacor cq9 hari ini rtp slot gacor microgaming hari ini rtp slot gacor joker gaming hari ini rtp slot gacor slot88 hari ini rtp slot gacor spadegaming hari ini rtp slot gacor top trend gaming hari ini rtp slot gacor hari ini rtp slot gacor hari ini rtp slot gacor hari ini rtp slot gacor hari ini slot gacor hari ini deposit via pulsa dana slot gacor hari ini deposit via pulsa dana slot gacor hari ini deposit via pulsa dana slot gacor hari ini deposit via pulsa dana bandar togel hadiah 4d 10 juta terpercaya bandar togel hadiah 4d 10 juta terpercaya slot 4d gacor deposit pulsa pola rtp bola slot gacor hari ini pola rtp bola slot gacor hari ini pola rtp bola slot gacor hari ini pola rtp bola slot gacor hari ini bertslot slot bonus new member 100% togel slot deposit pulsa tanpa potongan slot4d deposit pulsa tanpa potongan slot pay4d bonus new member 100% idn slot deposit pulsa tanpa potongan idnsport deposit pulsa tanpa potongan antartika slot antartikaslot slot bonus new member 100% slot bonus new member 100%