กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ ได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ตามมติสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อครั้งที่ 251 (9/2561) วันที่ 26 สิงหาคม 2561 โดยเป็นการปรับโครงสร้างที่ได้รวม 2 หน่วยงานเข้าไว้ด้วยกัน คือ กองพัฒนากิจการต่างประเทศ และสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา

:: ที่อยู่
กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ
ชั้น 5 อาคารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์
ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ 65000

:: ติดต่อฝ่ายงาน
งานส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
งานบริงานบริการกิจการต่างประเทศ
0 5596 1607
international@nu.ac.th

งานพัฒนาและทดสอบภาษา
0 5596 1610
diald@nu.ac.th

:: ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

Copyright © 2018 กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ