เอกสารประกอบการประชุมโครงการคิดแบบวิเทศ เขียนแบบวิเทศ อ่านต่อ >>   24 มี.ค. 2565
International Party of Naresuan University อ่านต่อ >>   11 ม.ค. 2565
Update! โครงการพัฒนาศักยภาพการเขียน e-mail ภาษาอังกฤษฯ อ่านต่อ >>   20 ส.ค. 2564
พัฒนาศักยภาพการเขียน e-mail ภาษาอังกฤษ เพื่อการติดต่อสื่อสารสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร อ่านต่อ >>   6 ส.ค. 2564
COVID-19 vaccination registration for foreign residents in Thailand อ่านต่อ >>   2 ส.ค. 2564
ประกาศเปลี่ยนแปลงการอบรม กิจกรรม Let’s Talk และ Writing Clinic เป็นแบบออนไลน์ อ่านต่อ >>   12 เม.ย. 2564
ประกาศสำหรับการให้บริการ Writing Clinic ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป อ่านต่อ >>   19 มี.ค. 2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อ่านต่อ >>   28 ต.ค. 2562
We invite you to take part in The 34th AUAP Annual Conference 2019. อ่านต่อ >>   19 มิ.ย. 2562
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง อ่านต่อ >>   25 เม.ย. 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อ่านต่อ >>   25 เม.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม อ่านต่อ >>   20 มี.ค. 2562
DIALD ขอเชิญบุคลากรที่สนใจเข้าร่วม การประชุม Internal Workshop: International Cooperation in Teaching/Learning/Research ครั้งที่ 2 วันที่ 27 กุมภาพันธ์นี้ อ่านต่อ >>   11 ก.พ. 2562
ประชาสัมพันธ์การบรรยายแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น โดยสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย อ่านต่อ >>   4 ก.พ. 2562
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจ้างเหมาจัดทำสื่อพร้อมติดตั้ง อ่านต่อ >>   19 ก.พ. 2561

:: ที่อยู่
กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ
ชั้น 5 อาคารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์
ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ 65000

:: ติดต่อฝ่ายงาน
งานส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
งานบริงานบริการกิจการต่างประเทศ
0 5596 1607
international@nu.ac.th

งานพัฒนาและทดสอบภาษา
0 5596 1610
diald@nu.ac.th

:: ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

Copyright © 2018 กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ