นายจักรกฤษณ์ เฟื่องปรางค์
ผู้อำนวยการกองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ

0 5596 1649

chakritf@nu.ac.th

นางพัชราภรณ์ ประสิทธิ์
หัวหน้างานส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ

0 5596 1647

phatcharapornc@nu.ac.th

นางสาวเรือนงาม วงศ์บัณฑิต
หัวหน้างานบริการกิจการต่างประเทศ

0 5596 1650

ruanngarmw@nu.ac.th

นายคมสัน ว่องเขตรการณ์
หัวหน้างานพัฒนาและทดสอบภาษา

0 5596 1610

komsanw@nu.ac.th


:: ที่อยู่
กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ
ชั้น 5 อาคารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์
ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ 65000

:: ติดต่อฝ่ายงาน
งานส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
งานบริงานบริการกิจการต่างประเทศ
0 5596 1607
international@nu.ac.th

งานพัฒนาและทดสอบภาษา
0 5596 1610
diald@nu.ac.th

:: ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

Copyright © 2018 กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ