วิธีการนัดหมาย

1. เลือกวัน เวลา ที่ต้องการในปฏิทินด้านล่าง โดยคลิกที่ Make Appt. (หากไม่มี แสดงว่ามีการนัดหมายไปแล้ว)
2. กรอกข้อมูลผู้ทำการนัดหมายให้ครบถ้วน (กรุณากรอก e-mail ให้ถูกต้อง)
หมายเหตุ หากตารางนัดหมายของ Aj.Peter เต็มแล้ว ท่านสามารถลงนัดหมายได้กับอาจารย์ท่านอื่น

  เลือกอาจารย์ท่านอื่น

                                           
    1
10:00 Yuwadee
11:00 Yuwadee
13:00 Nino
14:00 Kimmy
 2
10:00 -
11:00 -
13:00 Kimmy
14:00 Kimmy
 3
10:00 Kimmy
11:00 Kimmy
13:00 -
14:00 -
 4
 5
 6
10:00 -
11:00 -
13:00 -
14:00 -
 7
10:00 Wannaporn
11:00 Wannaporn
13:00 Kimmy
14:00 Kimmy
 8
10:00 Teenida
11:00 Thanachai
13:00 Kimmy
14:00 Kimmy
 9
10:00 Peerapong
11:00 Peerapong
13:00 Kimmy
14:00 Kimmy
 10
10:00 Kimmy
11:00 Kimmy
13:00 -
14:00 -
 11
 12
 13
10:00 Yuwadee
11:00 Yuwadee
13:00 -
14:00 Pakaporn
 14
10:00 Yuwadee
11:00 Yuwadee
13:00 Cancel
14:00 Cancel
 15
10:00 Sirathikarn
11:00 -
13:00 Tharit
14:00 Tharit
 16
10:00 -
11:00 -
13:00 Tharit
14:00 Tharit
 17
10:00 -
11:00 -
13:00 -
14:00 -
 18
 19
 20
10:00 Yuwadee
11:00 SASIMA
13:00 Sasima
14:00 Parin
 21
10:00 -
11:00 Nichapa
13:00 Sasima
14:00 Sasima
 22
10:00 Sasima
11:00 Sasima
13:00 Tharith
14:00 -
 23
10:00 Sasima
11:00 Sasima
13:00 Parin
14:00 Parin
 24
10:00 Manlika
11:00 Manlika
13:00 Tharith
14:00 Tharith
 25
 26
 27
10:00 Yuwadee
11:00 Yuwadee
13:00 Ratchawan
14:00 Ratchawan
 28
10:00 yuwadee
11:00 Yuwadee
13:00 Sasima
14:00 Sasima
 29
10:00 Make Appt.
11:00 Make Appt.
13:00 Yuwadee
14:00 Yuwadee
 30
10:00 Make Appt.
11:00 Make Appt.
13:00 Make Appt.
14:00 Make Appt.
 31
10:00 Make Appt.
11:00 Make Appt.
13:00 Tharith
14:00 Tharith
 

                                           
:: ที่อยู่
กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ
ชั้น 5 อาคารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์
ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ 65000

:: ติดต่อฝ่ายงาน
งานส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
งานบริงานบริการกิจการต่างประเทศ
0 5596 1607
international@nu.ac.th

งานพัฒนาและทดสอบภาษา
0 5596 1610
diald@nu.ac.th

:: ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

Copyright © 2018 กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ