ประกาศ

   Let's Talk จะให้บริการผ่านระบบออนไลน์ การนัดหมายยังคงเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลง


     Let's Talk คืออะไร ?

     กิจกรรม LET'S TALK เป็นกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการสนทนาเป็นภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตและผู้สนใจโดยไม่จำกัดพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษมุ่งเน้นการสร้างความมั่นใจในการสนทนากับชาวต่างชาติ     เงื่อนไขและข้อตกลง

1. เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 09:00 - 16:00 น. เว้นวันหยุดราชการ
2. ท่านสามารถลงตารางเวลานัดหมายได้วันละ 1 ครั้ง (ครั้งละ 60 นาที) เท่านั้น และนัดล่วงหน้าได้ไม่น้อยกว่า 1 วัน แต่ไม่เกิน 15 วัน
3. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. ขอให้ท่านมาตามวันและเวลาที่ได้นัดหมาย
5. การยกเลิกนัดหมายต้องแจ้งยกเลิกก่อนวันนัดหมายอย่างน้อย 1 วัน ได้ที่ 0 5596 1592 หรือ  diald@nu.ac.th     วิธีการนัดหมาย

1. เลือกวัน เวลา และอาจารย์ต่างชาติที่ต้องการในปฏิทินด้านล่าง โดยคลิกที่ Appt. (หากไม่มี แสดงว่ามีการนัดหมายไปแล้ว)
2. กรอกข้อมูลผู้ทำการนัดหมายให้ครบถ้วน

  ดูรายชื่ออาจารย์ต่างชาติ


                                           
  1
 9:00 


 10:00 


 11:00 
Aj.Amilya - Tadpong

 13:00 
Aj.Dulshani - Chaiwat

 14:00 


 15:00 

2
 9:00 
Aj.Prospero - Sirathikarn

 10:00 
Aj.Prospero - Yuwadee

 11:00 
Aj.Prospero - Ngamrayu
Aj.Amilya - Tadpong
 13:00 


 14:00 


 15:00 
Aj.Delano - Chaiwat
 34
 9:00 
Aj.Prospero - Ngamrayu

 10:00 
Aj.Prospero - Yuwadee

 11:00 
Aj.Prospero - Tadpong

 13:00 
Aj.Dulshani - Chaiwat

 14:00 


 15:00 
Aj.Delano - Suchiwa
 5
 67
 9:00 


 10:00 
Aj.Joan - Sirathikarn

 11:00 
Aj.Amilya - Yuwadee

 13:00 
Aj.Joan - Pitiwat
Aj.Vimani - Kunlathida
 14:00 
Aj.Joan - Chaiwat
Aj.Vimani - Supajit
 15:00 
Aj.Vimani - Ngamrayu
Aj.Delano - Tadpong8
 9:00 


 10:00 


 11:00 
Aj.Amilya - Tadpong

 13:00 
Aj.Dulshani - Chaiwat

 14:00 


 15:00 

9
 9:00 
Aj.Prospero - Ngamrayu

 10:00 
Aj.Prospero - Yuwadee

 11:00 
Aj.Prospero - Suchiwa
Aj.Amilya - Tadpong
 13:00 


 14:00 


 15:00 
Aj.Delano - Chaiwat
10
 9:00 


 10:00 


 11:00 
Aj.Amilya - Tadpong

 13:00 
Aj.Dulshani - Chaiwat

 14:00 


 15:00 

11
 9:00 
Aj.Prospero - Sirathikarn

 10:00 
Aj.Prospero - Kunlathida

 11:00 
Aj.Prospero - Ngamrayu
Aj.Amilya - Tadpong
 13:00 


 14:00 


 15:00 
Aj.Delano - Suchiwa
 12
 1314
 9:00 


 10:00 
Aj.Joan - Sirathikarn

 11:00 
Aj.Amilya - TADPONG

 13:00 
Aj.Joan - Chaiwat
Aj.Vimani - Wacharakorn
 14:00 
Aj.Joan - pornnapattraw
Aj.Vimani - Budsakorn
 15:00 
Aj.Vimani - Sudarut
Aj.Delano - Intira15
 9:00 


 10:00 


 11:00 
Aj.Amilya - TADPONG

 13:00 
Aj.Dulshani - Sirathikarn

 14:00 


 15:00 

16
 9:00 
Aj.Prospero - Sirathikarn

 10:00 
Aj.Prospero - Yuwadee

 11:00 
Aj.Prospero - Kunlathida
Aj.Amilya - TADPONG
 13:00 


 14:00 


 15:00 
Aj.Delano - Yuthitirat
17
 9:00 


 10:00 


 11:00 
Aj.Amilya - TADPONG

 13:00 
Aj.Dulshani - Sirathikarn

 14:00 


 15:00 

18
 9:00 
Aj.Prospero - Intira

 10:00 
Aj.Prospero - Kunlathida

 11:00 
Aj.Prospero - Sirathikarn
Aj.Amilya - TADPONG
 13:00 


 14:00 


 15:00 
Aj.Delano - Yuwadee
 19
 2021
 9:00 


 10:00 
Aj.Joan - Sirathikarn

 11:00 
Aj.Amilya - TADPONG

 13:00 
Aj.Joan - Yuwadee

 14:00 
Aj.Joan - Kunlathida

 15:00 
Aj.Delano - Sudarut
22
 9:00 


 10:00 


 11:00 
Aj.Amilya - TADPONG

 13:00 
Aj.Dulshani - Intira

 14:00 


 15:00 

23
 9:00 


 10:00 


 11:00 
Aj.Amilya - TADPONG

 13:00 


 14:00 


 15:00 
Aj.Delano - Kunlathida
24
 9:00 


 10:00 


 11:00 
Aj.Amilya - TADPONG

 13:00 
Aj.Dulshani - Sirathikarn

 14:00 


 15:00 

25
 9:00 


 10:00 


 11:00 


 13:00 
Aj.Vimani - Kunlathida

 14:00 
Aj.Vimani - Intira

 15:00 
Aj.Delano - TADPONG
Aj.Vimani - Sirathikarn 26
 2728
 9:00 


 10:00 
Aj.Joan - Yuwadee

 11:00 
Aj.Amilya - TADPONG

 13:00 
Aj.Joan - Sirathikarn

 14:00 
Aj.Joan - Thamonphat

 15:00 
Aj.Delano - Kunlathida
29
 9:00 


 10:00 


 11:00 
Aj.Amilya - Suchiwa

 13:00 
Aj.Dulshani - Sunsanee

 14:00 


 15:00 

30
 9:00 


 10:00 


 11:00 
Aj.Amilya - Tadpong

 13:00 


 14:00 


 15:00 
Aj.Delano - Intira
   

                                           
:: ที่อยู่
กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ
ชั้น 5 อาคารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์
ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ 65000

:: ติดต่อฝ่ายงาน
งานส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
งานบริงานบริการกิจการต่างประเทศ
0 5596 1607
international@nu.ac.th

งานพัฒนาและทดสอบภาษา
0 5596 1610
diald@nu.ac.th

:: ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

:: Social Contact
  •        
:: ค้นหาเส้นทาง NU Map


:: Marco Polo Project
Copyright © 2018 กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ