Let's Talk คืออะไร ?

     กิจกรรม LET'S TALK เป็นกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการสนทนาเป็นภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตและผู้สนใจโดยไม่จำกัดพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษมุ่งเน้นการสร้างความมั่นใจในการสนทนากับชาวต่างชาติ     เงื่อนไขและข้อตกลง

1. เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 09:00 - 16:00 น. เว้นวันหยุดราชการ
2. ท่านสามารถลงตารางเวลานัดหมายได้วันละ 1 ครั้ง (ครั้งละ 60 นาที) เท่านั้น และนัดล่วงหน้าได้ไม่น้อยกว่า 1 วัน แต่ไม่เกิน 15 วัน
3. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. ขอให้ท่านมาตามวันและเวลาที่ได้นัดหมาย ณ กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ ชั้น 4 อาคาร CITCOMS
5. การยกเลิกนัดหมายต้องแจ้งยกเลิกก่อนวันนัดหมายอย่างน้อย 1 วัน ได้ที่ 0 5596 1592 หรือ  diald@nu.ac.th     วิธีการนัดหมาย

1. เลือกวัน เวลา และอาจารย์ต่างชาติที่ต้องการในปฏิทินด้านล่าง โดยคลิกที่ Appt. (หากไม่มี แสดงว่ามีการนัดหมายไปแล้ว)
2. กรอกข้อมูลผู้ทำการนัดหมายให้ครบถ้วน

  ดูรายชื่ออาจารย์ต่างชาติ                                           
   1
 9:00 


 10:00 
Aj.Gregory -

 11:00 
Aj.Prospero -
Aj.Dulshani -
 13:00 
Aj.Amilya - Sutthinee
Aj.Prospero -
Aj.Gregory - 14:00 
Aj.Amilya - Tadpong

 15:00 
Aj.Delano -
Aj.Prospero -2
 9:00 


 10:00 
Aj.Amilya - Tadpong

 11:00 


 13:00 
Aj.Amilya - Khwanchanok

 14:00 
Aj.Gregory -

 15:00 

3
 9:00 


 10:00 
Aj.Amilya - Tadpong
Aj.Gregory -
 11:00 


 13:00 
Aj.Gregory - Matthana

 14:00 


 15:00 
Aj.Delano - Korakoch
 4
 5 6 78
 9:00 


 10:00 


 11:00 
Aj.Prospero - Poonnawit
Aj.Dulshani -
 13:00 
Aj.Amilya - Sutthinee
Aj.Prospero -
 14:00 
Aj.Amilya - Tadpong

 15:00 
Aj.Delano - Parichat
Aj.Prospero -9
 9:00 


 10:00 
Aj.Amilya - Tadpong

 11:00 


 13:00 
Aj.Amilya - Khwanchanok

 14:00 
Aj.Gregory - Parichat

 15:00 

10
 9:00 


 10:00 
Aj.Amilya - Tadpong
Aj.Gregory -
 11:00 


 13:00 
Aj.Gregory - Areerat

 14:00 


 15:00 
Aj.Delano - Matthana
 11
 1213
 9:00 


 10:00 
Aj.Vimani - Cancel
Aj.Joan - Pimpisa
 11:00 
Aj.Vimani - Budsakorn
Aj.Dulshani -
Aj.Joan - Poonnawit 13:00 
Aj.Amilya - Donrudee​
Aj.Joan - Tanachok
 14:00 
Aj.Amilya - Tadpong

 15:00 
Aj.Vimani - Budsakorn
Aj.Delano -14
 9:00 


 10:00 
Aj.Amilya - Khwanchanok
Aj.Gregory - Poonnawit
 11:00 
Aj.Amilya - Donrudee​
Aj.Dulshani - Matthana
 13:00 
Aj.Gregory - Tadpong

 14:00 


 15:00 

15
 9:00 


 10:00 


 11:00 
Aj.Prospero - Poonnawit
Aj.Dulshani -
 13:00 
Aj.Amilya - Tanachok
Aj.Prospero -
 14:00 
Aj.Amilya - Tadpong

 15:00 
Aj.Delano -
Aj.Prospero -16
 9:00 


 10:00 
Aj.Amilya - Tadpong

 11:00 


 13:00 
Aj.Amilya - Matthana

 14:00 
Aj.Gregory - Kingkamol

 15:00 

17
 9:00 


 10:00 
Aj.Amilya - Tanachok
Aj.Gregory - Tadpong
 11:00 


 13:00 
Aj.Gregory - Appt.

 14:00 


 15:00 
Aj.Delano - Matthana
 18
 1920
 9:00 


 10:00 
Aj.Vimani - nathrada
Aj.Joan - Appt.
 11:00 
Aj.Vimani - Yuwadee
Aj.Dulshani - Appt.
Aj.Joan - Poonnawit 13:00 
Aj.Amilya - Matthana
Aj.Joan - Appt.
 14:00 
Aj.Amilya - Tadpong

 15:00 
Aj.Vimani - Tanachok
Aj.Delano - Appt.21
 9:00 


 10:00 
Aj.Amilya - Yuwadee
Aj.Gregory - Rungnapha
 11:00 
Aj.Amilya - Poonnawit
Aj.Dulshani - Appt.
 13:00 
Aj.Gregory - Appt.

 14:00 


 15:00 

22
 9:00 


 10:00 


 11:00 
Aj.Prospero - Poonnawit
Aj.Dulshani - Appt.
 13:00 
Aj.Amilya - Tanachok
Aj.Prospero - Appt.
 14:00 
Aj.Amilya - Tadpong

 15:00 
Aj.Delano - Thanchanok
Aj.Prospero - Chanidapa23
 9:00 


 10:00 
Aj.Amilya - Tadpong

 11:00 


 13:00 
Aj.Amilya - Tanachok

 14:00 
Aj.Gregory - Rungnapha

 15:00 

24
 9:00 


 10:00 
Aj.Amilya - Tadpong
Aj.Gregory - Appt.
 11:00 


 13:00 
Aj.Gregory - Appt.

 14:00 


 15:00 
Aj.Delano - Appt.
 25
 26 27 2829
 9:00 


 10:00 


 11:00 
Aj.Prospero - Appt.
Aj.Dulshani - Appt.
 13:00 
Aj.Amilya - Tanachok
Aj.Prospero - Appt.
 14:00 
Aj.Amilya - Tadpong

 15:00 
Aj.Delano - Appt.
Aj.Prospero - Appt.30
 9:00 


 10:00 
Aj.Amilya - Tadpong

 11:00 


 13:00 
Aj.Amilya - Tanachok

 14:00 
Aj.Gregory - Appt.

 15:00 

31 

                                           
:: ที่อยู่
กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ
ชั้น 5 อาคารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์
ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ 65000

:: ติดต่อฝ่ายงาน
งานส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
งานบริงานบริการกิจการต่างประเทศ
0 5596 1607
international@nu.ac.th

งานพัฒนาและทดสอบภาษา
0 5596 1610
diald@nu.ac.th

:: ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

:: Social Contact
  •        
:: ค้นหาเส้นทาง NU Map


:: Marco Polo Project
Copyright © 2018 กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ