Let's Talk คืออะไร ?

     กิจกรรม LET'S TALK เป็นกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการสนทนาเป็นภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตและผู้สนใจโดยไม่จำกัดพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษมุ่งเน้นการสร้างความมั่นใจในการสนทนากับชาวต่างชาติ     เงื่อนไขและข้อตกลง

1. เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 09:00 - 16:00 น. เว้นวันหยุดราชการ
2. ท่านสามารถลงตารางเวลานัดหมายได้วันละ 1 ครั้ง (ครั้งละ 60 นาที) เท่านั้น และนัดล่วงหน้าได้ไม่น้อยกว่า 1 วัน แต่ไม่เกิน 15 วัน
3. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. ขอให้ท่านมาตามวันและเวลาที่ได้นัดหมาย ณ กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ ชั้น 4 อาคาร CITCOMS
5. การยกเลิกนัดหมายต้องแจ้งยกเลิกก่อนวันนัดหมายอย่างน้อย 1 วัน ได้ที่ 0 5596 1592 หรือ  diald@nu.ac.th     วิธีการนัดหมาย

1. เลือกวัน เวลา และอาจารย์ต่างชาติที่ต้องการในปฏิทินด้านล่าง โดยคลิกที่ Appt. (หากไม่มี แสดงว่ามีการนัดหมายไปแล้ว)
2. กรอกข้อมูลผู้ทำการนัดหมายให้ครบถ้วน

  ดูรายชื่ออาจารย์ต่างชาติ                                           
    1
 9:00 


 10:00 


 11:00 


 13:00 


 14:00 


 15:00 

2
 9:00 


 10:00 


 11:00 


 13:00 


 14:00 


 15:00 

 3
 45
 9:00 


 10:00 
Aj.Vimani -
Aj.Joan -
 11:00 
Aj.Dulshani -
Aj.Amilya - Tadpong
Aj.Vimani -
Aj.Joan -


 13:00 
Aj.Gregory -
Aj.Amilya - Matthana
 14:00 
Aj.Joan - tharnwimol

 15:00 
Aj.Vimani -
6
 9:00 


 10:00 
Aj.Amilya - Tadpong

 11:00 
Aj.Dulshani -
Aj.Amilya - Thanatip
 13:00 
Aj.Delano - Kanyaphak

 14:00 


 15:00 

7
 9:00 


 10:00 
Aj.Gregory -

 11:00 
Aj.Dulshani -
Aj.Prospero - Jinnapoompob
 13:00 
Aj.Gregory -
Aj.Amilya - NIRACHA
Aj.Prospero - 14:00 
Aj.Amilya - tharnwimol

 15:00 
Aj.Prospero -
Aj.Delano - Tadpong8
 9:00 


 10:00 
Aj.Amilya - Kanyaphak

 11:00 
Aj.Amilya - Tadpong

 13:00 


 14:00 


 15:00 

9
 9:00 


 10:00 
Aj.Gregory -
Aj.Amilya - Thanatip
 11:00 
Aj.Amilya - Kanyaphak

 13:00 


 14:00 


 15:00 
Aj.Delano - Tadpong
 10
 1112
 9:00 


 10:00 
Aj.Joan - NIRACHA

 11:00 
Aj.Dulshani - Thanatip
Aj.Amilya - N/A
Aj.Joan - Therisara 13:00 
Aj.Gregory -
Aj.Amilya - N/A
 14:00 
Aj.Joan -

 15:00 

 1314
 9:00 
Aj.Prospero - Matthana

 10:00 
Aj.Gregory - Patshrnush
Aj.Dulshani -
 11:00 
Aj.Dulshani -

 13:00 
Aj.Gregory -
Aj.Amilya - Khwanchanok
 14:00 
Aj.Amilya - tharnwimol

 15:00 
Aj.Delano -
15
 9:00 


 10:00 
Aj.Amilya - Suchiwa

 11:00 
Aj.Amilya - Thanatip

 13:00 


 14:00 


 15:00 

16
 9:00 
Aj.Prospero -

 10:00 
Aj.Gregory -
Aj.Amilya - Tadpong
 11:00 
Aj.Amilya - Thanatip

 13:00 
Aj.Vimani - Therisara
Aj.Prospero -
 14:00 
Aj.Vimani - Budsakorn

 15:00 
Aj.Delano -
Aj.Vimani - 17
 1819
 9:00 
Aj.Prospero -

 10:00 
Aj.Joan -
Aj.Dulshani -
 11:00 
Aj.Dulshani -
Aj.Amilya - Tadpong
Aj.Joan - nuttapong 13:00 
Aj.Gregory -
Aj.Amilya - Tanachok
Aj.Vimani - 14:00 
Aj.Vimani -
Aj.Joan -
 15:00 
Aj.Prospero -
Aj.Vimani - Therisara20
 9:00 
Aj.Dulshani -

 10:00 
Aj.Amilya - Therisara
Aj.Dulshani -
 11:00 
Aj.Dulshani -
Aj.Amilya - Tadpong
 13:00 
Aj.Delano -
Aj.Dulshani -
 14:00 
Aj.Dulshani -

 15:00 

21
 9:00 
Aj.Prospero -

 10:00 
Aj.Gregory -
Aj.Dulshani -
 11:00 
Aj.Dulshani -

 13:00 
Aj.Gregory -
Aj.Amilya - Therisara
 14:00 
Aj.Amilya - Tadpong

 15:00 
Aj.Delano -
22
 9:00 


 10:00 
Aj.Amilya - Tadpong

 11:00 
Aj.Amilya - Therisara

 13:00 


 14:00 


 15:00 

 23 24
 2526
 9:00 
Aj.Prospero - Apichaya
Aj.Vimani -
 10:00 
Aj.Joan -
Aj.Dulshani -
Aj.Vimani - 11:00 
Aj.Dulshani -
Aj.Amilya - Tadpong
Aj.Joan -
Aj.Vimani -


 13:00 
Aj.Gregory -
Aj.Amilya - tharnwimol
Aj.Vimani - 14:00 
Aj.Vimani - Maneerat
Aj.Joan -
 15:00 
Aj.Prospero -
Aj.Vimani -27
 9:00 
Aj.Dulshani -

 10:00 
Aj.Amilya - Tanachok
Aj.Dulshani -
 11:00 
Aj.Dulshani -
Aj.Amilya - Tadpong
 13:00 
Aj.Delano -
Aj.Dulshani -
 14:00 
Aj.Dulshani -

 15:00 

28
 9:00 
Aj.Prospero -

 10:00 
Aj.Gregory -
Aj.Dulshani -
 11:00 
Aj.Dulshani -

 13:00 
Aj.Gregory -
Aj.Amilya - Therisara
 14:00 
Aj.Amilya - tharnwimol

 15:00 
Aj.Delano -
29
 9:00 


 10:00 
Aj.Amilya - Tanachok

 11:00 
Aj.Amilya - Sudarut

 13:00 


 14:00 


 15:00 

30
 9:00 
Aj.Prospero - Appt.

 10:00 
Aj.Gregory - Nuttapong
Aj.Amilya - Therisara
 11:00 
Aj.Amilya - Tanachok

 13:00 
Aj.Prospero - Appt.

 14:00 


 15:00 
Aj.Delano - Appt.
 31

                                           
:: ที่อยู่
กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ
ชั้น 5 อาคารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์
ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ 65000

:: ติดต่อฝ่ายงาน
งานส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
งานบริงานบริการกิจการต่างประเทศ
0 5596 1607
international@nu.ac.th

งานพัฒนาและทดสอบภาษา
0 5596 1610
diald@nu.ac.th

:: ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

:: Social Contact
  •        
:: ค้นหาเส้นทาง NU Map


:: Marco Polo Project
Copyright © 2018 กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ