วิธีการนัดหมาย

1. เลือกวัน เวลา ที่ต้องการในปฏิทินด้านล่าง โดยคลิกที่ Make Appt. (หากไม่มี แสดงว่ามีการนัดหมายไปแล้ว)
2. กรอกข้อมูลผู้ทำการนัดหมายให้ครบถ้วน (กรุณากรอก e-mail ให้ถูกต้อง)
หมายเหตุ หากตารางนัดหมายของ Aj.Gregory เต็มแล้ว ท่านสามารถลงนัดหมายได้กับอาจารย์ท่านอื่น

  เลือกอาจารย์ท่านอื่น

                                           
    1
10:00 Saleem
11:00 Saleem
13:00 Faisal
14:00 Faisal
 2
10:00 วันวิสาข์
11:00 วันวิสาข์
13:00 Khundaw
14:00 Khundaw
 3
10:00 Saleem
11:00 Saleem
13:00 Supawadee
14:00 Supawadee
 4
 5
 6
10:00 -
11:00 -
13:00 -
14:00 -
 7
10:00 -
11:00 -
13:00 -
14:00 -
 8
10:00 -
11:00 -
13:00 -
14:00 -
 9
10:00 -
11:00 -
13:00 -
14:00 -
 10
10:00 -
11:00 -
13:00 -
14:00 -
 11
 12
 13
10:00 Saleem
11:00 Saleem
13:00 Siriphailin
14:00 Siriphailin
 14
10:00 Kanokwan
11:00 Kanokwan
13:00 Wipawee
14:00 Wipawee
 15
10:00 Siriphailin
11:00 Siriphailin
13:00 Saleem
14:00 Saleem
 16
10:00 Kanokwan
11:00 Kanokwan
13:00 Wipawee
14:00 Wipawee
 17
10:00 Siriphailin
11:00 Siriphailin
13:00 Supawadee
14:00 Supawadee
 18
 19
 20
10:00 Fuangfa
11:00 Fuangfa
13:00 -
14:00 -
 21
10:00 -
11:00 -
13:00 -
14:00 -
 22
10:00 -
11:00 -
13:00 -
14:00 -
 23
10:00 Thiwaporn
11:00 Thiwaporn
13:00 -
14:00 Piyatida
 24
10:00 -
11:00 -
13:00 Thiwaporn
14:00 Thiwaporn
 25
 26
 27
10:00 -
11:00 Nithisut
13:00 -
14:00 Thanaphon
 28
10:00 Make Appt.
11:00 Make Appt.
13:00 Make Appt.
14:00 Make Appt.
 29
10:00 Arphat
11:00 Arphat
13:00 Unchittha
14:00 Thiwaporn
 30
10:00 Thiwaporn
11:00 Thiwaporn
13:00 Rodsarin
14:00 Unchittha
 31
10:00 Thiwaporn
11:00 Thiwaporn
13:00 Rodsarin
14:00 Unchittha
 

                                           
:: ที่อยู่
กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ
ชั้น 5 อาคารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์
ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ 65000

:: ติดต่อฝ่ายงาน
งานส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
งานบริงานบริการกิจการต่างประเทศ
0 5596 1607
international@nu.ac.th

งานพัฒนาและทดสอบภาษา
0 5596 1610
diald@nu.ac.th

:: ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

Copyright © 2018 กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ