วิธีการนัดหมาย

1. เลือกวัน เวลา ที่ต้องการในปฏิทินด้านล่าง โดยคลิกที่ Make Appt. (หากไม่มี แสดงว่ามีการนัดหมายไปแล้ว)
2. กรอกข้อมูลผู้ทำการนัดหมายให้ครบถ้วน (กรุณากรอก e-mail ให้ถูกต้อง)
หมายเหตุ หากตารางนัดหมายของ Aj.Kevin เต็มแล้ว ท่านสามารถลงนัดหมายได้กับอาจารย์ท่านอื่น

  เลือกอาจารย์ท่านอื่น

                                           
    1
10:00 Katsuyuki
11:00 Navinee
13:00 Navinee
14:00 Chai
 2
10:00 Navinee
11:00 Navinee
13:00 Lalita
14:00 Katsuyuki
 3
10:00 Katsuyuki
11:00 Panadda
13:00 Navinee
14:00 Nutthanit
 4
 5
 6
10:00 Katsuyuki
11:00 -
13:00 -
14:00 -
 7
10:00 Katsuyuki
11:00 Cancelled
13:00 nuttapong
14:00 nuttapong
 8
10:00 Katsuyuki
11:00 Sasiwat
13:00 nuttapong
14:00 nuttapong
 9
10:00 Kanokwan
11:00 Thanadon
13:00 Katsuyuki
14:00 Sakonwan
 10
10:00 Katsuyuki
11:00 nuttapong
13:00 Panadda
14:00 Panadda
 11
 12
 13
10:00 Katsuyuki
11:00 Chai
13:00 Chanidapa
14:00 Chanidapa
 14
10:00 Katsuyuki
11:00 Chai
13:00 Panadda
14:00 Panadda
 15
10:00 Katsuyuki
11:00 nuttapong
13:00 Panadda
14:00 Panadda
 16
10:00 Katsuyuki
11:00 nuttapong
13:00 Tattiya
14:00 Tattiya
 17
10:00 Katsuyuki
11:00 Lalita
13:00 nuttapong
14:00 nuttapong
 18
 19
 20
10:00 Katsuyuki
11:00 Kanokwan
13:00 Lalita
14:00 Lalita
 21
10:00 Katsuyuki
11:00 Lalita
13:00 Lalita
14:00 Thana
 22
10:00 Katsuyuki
11:00 Lalita
13:00 Lalita
14:00 Thana
 23
10:00 Katsuyuki
11:00 Lalita
13:00 Lalita
14:00 Thana
 24
10:00 Katsuyuki
11:00 Lalita
13:00 Lalita
14:00 Panadda
 25
 26
 27
10:00 Katsuyuki
11:00 Sasiwat
13:00 Lalita
14:00 Lalita
 28
10:00 Katsuyuki
11:00 Sasiwat
13:00 LALITA
14:00 LALITA
 29
10:00 Chai
11:00 Wuttapon
13:00 LALITA
14:00 LALITA
 30
10:00 Chai
11:00 Wirin
13:00 Lalita
14:00 Lalita
 31
10:00 Chai
11:00 Make Appt.
13:00 Panadda
14:00 Panadda
 

                                           
:: ที่อยู่
กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ
ชั้น 5 อาคารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์
ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ 65000

:: ติดต่อฝ่ายงาน
งานส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
งานบริงานบริการกิจการต่างประเทศ
0 5596 1607
international@nu.ac.th

งานพัฒนาและทดสอบภาษา
0 5596 1610
diald@nu.ac.th

:: ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

Copyright © 2018 กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ