วิธีการนัดหมาย

1. เลือกวัน เวลา ที่ต้องการในปฏิทินด้านล่าง โดยคลิกที่ Make Appt. (หากไม่มี แสดงว่ามีการนัดหมายไปแล้ว)
2. กรอกข้อมูลผู้ทำการนัดหมายให้ครบถ้วน (กรุณากรอก e-mail ให้ถูกต้อง)
หมายเหตุ หากตารางนัดหมายของ Aj.Paul เต็มแล้ว ท่านสามารถลงนัดหมายได้กับอาจารย์ท่านอื่น

  เลือกอาจารย์ท่านอื่น
                                           
    1
10:00 Tipsukon
11:00 Tipsukon
13:00 Bhoomin
14:00 Bhoomin
 2
10:00 bhoomin
11:00 bhoomin
13:00 QuanQuan
14:00 QuanQuan
 3
10:00 bhoomin
11:00 bhoomin
13:00 Pitiwat
14:00 Pitiwat
 4
 5
 6
10:00 QuanQuan
11:00 QuanQuan
13:00 bhoomin
14:00 bhoomin
 7
10:00 QuanQuan
11:00 QuanQuan
13:00 Faisal
14:00 Faisal
 8
10:00 QuanQuan
11:00 QuanQuan
13:00 Pitiwat
14:00 Pitiwat
 9
10:00 QuanQuan
11:00 QuanQuan
13:00 Faisal
14:00 Faisal
 10
10:00 Pitiwat
11:00 Pitiwat
13:00 bhoomin
14:00 bhoomin
 11
 12
 13
10:00 QuanQuan
11:00 QuanQuan
13:00 bhoomin
14:00 bhoomin
 14
10:00 bhoomin
11:00 bhoomin
13:00 QuanQuan
14:00 QuanQuan
 15
10:00 Pitiwat
11:00 Pitiwat
13:00 bhoomin
14:00 bhoomin
 16
10:00 bhoomin
11:00 bhoomin
13:00 SB Bhoomin
14:00 SB Bhoomin
 17
10:00 bhoomin
11:00 bhoomin
13:00 Pitiwat
14:00 Pitiwat
 18
 19
 20
10:00 Watchapon
11:00 Watchapon
13:00 Faisal
14:00 Faisal
 21
10:00 พิธิวัฒน์
11:00 Pitiwat
13:00 Watchapon
14:00 Watchapon
 22
10:00 Kornchanok
11:00 Kornchanok
13:00 Watchapon
14:00 Watchapon
 23
10:00 Watchapon
11:00 Watchapon
13:00 SB Bhoomin
14:00 SB Bhoomin
 24
10:00 Saleem
11:00 Saleem
13:00 Thitaphon
14:00 Natthanid
 25
 26
 27
10:00 Pitiwat
11:00 Pitiwat
13:00 SB Bhoomin
14:00 SB Bhoomin
 28
10:00 SB Bhoomin
11:00 SB Bhoomin
13:00 Pitiwat
14:00 Pitiwat
 29
10:00 Pitiwat
11:00 Pitiwat
13:00 Watchapon
14:00 Watchapon
 30
10:00 Pitiwat
11:00 Pitiwat
13:00 Watchapon
14:00 Watchapon
 31
10:00 Watchapon
11:00 Watchapon
13:00 QuanQuan
14:00 QuanQuan
 

                                           
:: ที่อยู่
กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ
ชั้น 5 อาคารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์
ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ 65000

:: ติดต่อฝ่ายงาน
งานส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
งานบริงานบริการกิจการต่างประเทศ
0 5596 1607
international@nu.ac.th

งานพัฒนาและทดสอบภาษา
0 5596 1610
diald@nu.ac.th

:: ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

Copyright © 2018 กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ