ประกาศเปลี่ยนแปลงการอบรม กิจกรรม Let’s Talk และ Writing Clinic เป็นแบบออนไลน์ อ่านต่อ >>   12 เม.ย. 2564
การทดสอบฟรี IELTS Pre-Testing และการแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ (ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อังกฤษ อเมริกา และแคนาดา) อ่านต่อ >>   19 ก.พ. 2564
ASEAN University Network (AUN) ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมภายใต้ AUN Membership อ่านต่อ >>   19 ก.พ. 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานเพื่อการป้องกัน และเฝ้าระวังการแพร่ระบาด COVID-19 (ฉบับที่ 2/2564) อ่านต่อ >>   6 ม.ค. 2564
พาสปอร์ตของคนไทย อ่านต่อ >>   13 ส.ค. 2563
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Virtual IELTS Teacher’s Training อ่านต่อ >>   31 ก.ค. 2563
ข่าวดี สอบ IELTS แบบ Computer ที่เชียงใหม่ได้แล้ว ที่ศูนย์สอบ I-Genius Language Institute Chiang Mai จัดสอบเดือนละ 2 ครั้ง อ่านต่อ >>   31 ก.ค. 2563
ประกาศสำหรับการให้บริการ Writing Clinic ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป อ่านต่อ >>   19 มี.ค. 2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อ่านต่อ >>   28 ต.ค. 2562
We invite you to take part in The 34th AUAP Annual Conference 2019. อ่านต่อ >>   19 มิ.ย. 2562
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง อ่านต่อ >>   25 เม.ย. 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อ่านต่อ >>   25 เม.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม อ่านต่อ >>   20 มี.ค. 2562
DIALD ขอเชิญบุคลากรที่สนใจเข้าร่วม การประชุม Internal Workshop: International Cooperation in Teaching/Learning/Research ครั้งที่ 2 วันที่ 27 กุมภาพันธ์นี้ อ่านต่อ >>   11 ก.พ. 2562
ประชาสัมพันธ์การบรรยายแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น โดยสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย อ่านต่อ >>   4 ก.พ. 2562

:: ที่อยู่
กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ
ชั้น 5 อาคารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์
ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ 65000

:: ติดต่อฝ่ายงาน
งานส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
งานบริงานบริการกิจการต่างประเทศ
0 5596 1607
international@nu.ac.th

งานพัฒนาและทดสอบภาษา
0 5596 1610
diald@nu.ac.th

:: ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

:: Social Contact
  •        
:: ค้นหาเส้นทาง NU Map


:: Marco Polo Project
Copyright © 2018 กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ