สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
อบรมพัฒนาภาษา
Writing Clinic
Let's Talk
Self-Access
International Service
News Letter
KM
ตัวอย่างการทำข้อสอบ CEPT
ปฏิทินการสอบ CEPT
ปฏิทินการสอบ CEPT สำหรับบุคคลทั่วไปและบุคลากร
ปฏิทินการสอบ NU Writing Proficiency Test
ตารางการอบรม
NU Website

director_schedule CEPT
ช่องทางติดต่อ
0 5596 1647
chakritf@nu.ac.th
ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563-2564 จำนวน 15 ทุน โดยสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศโมร็อกโก.. อ่านต่อ >>   10 ส.ค. 2563 Ubaya First Online Summer Program 2020 titled All you need to know about Covid-19.. อ่านต่อ >>   7 ส.ค. 2563
Institut Tekmologin Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Indonesia ร่วมกับ 9 มหาวิทยาลัยในจังหวะเกาะชวาต.. อ่านต่อ >>   6 ส.ค. 2563 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย ประชาสัมพันธ์โครงการ “Online Summer School” ใ.. อ่านต่อ >>   4 ส.ค. 2563
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนสิงหาคม 2563.. อ่านต่อ >>   31 ก.ค. 2563 เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต ประจำเดือนสิงหาคม 2563.. อ่านต่อ >>   31 ก.ค. 2563
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Virtual IELTS Teacher’s Training.. อ่านต่อ >>   31 ก.ค. 2563 ข่าวดี สอบ IELTS แบบ Computer ที่เชียงใหม่ได้แล้ว ที่ศูนย์สอบ I-Genius Language Institute Chiang Mai.. อ่านต่อ >>   31 ก.ค. 2563
โครงการทุนการศึกษาภายใต้ DUO-Thailand Fellowship Programme ประจำปีงบประมาณ 2564.. อ่านต่อ >>   31 ก.ค. 2563 ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 17 กรกฎาคม 2563.. อ่านต่อ >>   23 ก.ค. 2563
Virtual Summer Programmes 2020 at Universiti Teknologi Mara (UiTM).. อ่านต่อ >>   23 ก.ค. 2563 ISU ได้เสนอทุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) English-Taught PHD Programs ให้กับนิสิตและบุคลา.. อ่านต่อ >>   22 ก.ค. 2563
ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563-2564 จำนวน 15 ทุน โดยสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศโมร็อกโก อ่านต่อ >>   10 ส.ค. 2563
Ubaya First Online Summer Program 2020 titled All you need to know about Covid-19 อ่านต่อ >>   7 ส.ค. 2563
Institut Tekmologin Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Indonesia ร่วมกับ 9 มหาวิทยาลัยในจังหวะเกาะชวาตะวันออก ประเทศอินโดนีเซีย ร่วมกันจัด Online Short Program East Java Exploration (EJX) 2020 อ่านต่อ >>   6 ส.ค. 2563
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย ประชาสัมพันธ์โครงการ “Online Summer School” ในหลากหลายสาขาวิชา อ่านต่อ >>   4 ส.ค. 2563
โครงการทุนการศึกษาภายใต้ DUO-Thailand Fellowship Programme ประจำปีงบประมาณ 2564 อ่านต่อ >>   31 ก.ค. 2563
Virtual Summer Programmes 2020 at Universiti Teknologi Mara (UiTM) อ่านต่อ >>   23 ก.ค. 2563
ISU ได้เสนอทุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) English-Taught PHD Programs ให้กับนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ใน 3 สาขาวิชา อ่านต่อ >>   22 ก.ค. 2563
Institut Teknologi Sepuluh Opember (ITS) ประเทศอินโดนีเซีย ประชาสัมพันธ์ CommTECH 2020 Info Session Online จำนวน 3 โครงการ อ่านต่อ >>   9 ก.ค. 2563
Institut Teknologi Sepuluh Opember (ITS) ประเทศอินโดนีเซีย ประชาสัมพันธ์โครงการ 1st Virtual CommTECH (CommTECH Course 2020, Online Edition) อ่านต่อ >>   25 มิ.ย. 2563
รับสมัครทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 65, 66 อ่านต่อ >>   20 เม.ย. 2563
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนสิงหาคม 2563.. อ่านต่อ >>   31 ก.ค. 2563 เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต ประจำเดือนสิงหาคม 2563.. อ่านต่อ >>   31 ก.ค. 2563
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 17 กรกฎาคม 2563.. อ่านต่อ >>   23 ก.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 25 ก.ค. 2563.. อ่านต่อ >>   21 ก.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 23-24 ก.ค. 2563 (บุคลากร-บุคคลทั่วไป).. อ่านต่อ >>   20 ก.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 18 ก.ค. 2563.. อ่านต่อ >>   17 ก.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Writing Proficiency Test สำหรับวันที่ 17 ก.ค. 2563 (รอบพิเศษ).. อ่านต่อ >>   16 ก.ค. 2563 เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนกรกฏาคม 2563.. อ่านต่อ >>   30 มิ.ย. 2563
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต ประจำเดือนกรกฎาคม 2563.. อ่านต่อ >>   29 มิ.ย. 2563 ขั้นตอนการขอผลสอบ CEPT / NU Writing เนื่องในสถาการณ์ COVID-19.. อ่านต่อ >>   7 เม.ย. 2563
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนสิงหาคม 2563 อ่านต่อ >>   22 ก.ค. 2563
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนมีนาคม 2563 อ่านต่อ >>   14 ก.พ. 2563
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 อ่านต่อ >>   21 ม.ค. 2563
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนมกราคม 2563 อ่านต่อ >>   17 ธ.ค. 2562
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนธันวาคม 2562 อ่านต่อ >>   19 พ.ย. 2562
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 อ่านต่อ >>   28 ต.ค. 2562
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนตุลาคม 2562 อ่านต่อ >>   1 ต.ค. 2562
ประกาศมหาวิทยาลัย การเก็บเงินประกันจากผู้เข้าอบรมภาษาต่างประเทศ อ่านต่อ >>   30 ส.ค. 2558


2020 Fiscal Year Internal Audit Activity


2019 National Mother's Day2019 NU Sport Day


2018 Meet and Greet International Staff


2018 A Visit of Language Institute Rajamangala University of Technology Phra Nakhon


2018 English Conversation for Directors

:: ที่อยู่
กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ
ชั้น 5 อาคารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์
ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ 65000

:: ติดต่อฝ่ายงาน
งานส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
งานบริงานบริการกิจการต่างประเทศ
0 5596 1607
international@nu.ac.th

งานพัฒนาและทดสอบภาษา
0 5596 1610
diald@nu.ac.th

:: ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

:: Social Contact
  •        
:: ค้นหาเส้นทาง NU Map


:: Marco Polo Project
Copyright © 2018 กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ