สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
อบรมพัฒนาภาษา
Writing Clinic
Let's Talk
Self-Access
How to use Writing Clinic
How to use Let's Talk
International Service
News Letter
KM
ตัวอย่างการทำข้อสอบ CEPT
ปฏิทินการสอบ CEPT
ปฏิทินการสอบ CEPT สำหรับบุคคลทั่วไปและบุคลากร
ปฏิทินการสอบ NU Writing Proficiency Test
ตารางการอบรม
NU Website

director_schedule CEPT
ช่องทางติดต่อ
0 5596 1647
chakritf@nu.ac.th

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT แบบ Online สำหรับวันที่ 22-23 ก.ค. 2564 (บุคลากร-บุคคลทั่วไป).. อ่านต่อ >>   20 ก.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ NU Writing Proficiency Test แบบ Online วันที่ 24 ก.ค. 2564.. อ่านต่อ >>   20 ก.ค. 2564
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนสิงหาคม 2564.. อ่านต่อ >>   20 ก.ค. 2564 ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 27 มิถุนายน 2564.. อ่านต่อ >>   20 ก.ค. 2564
Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ประชาสัมพันธ์รับสมัครทุน USAID’s grants for Strateg.. อ่านต่อ >>   16 ก.ค. 2564 Universiti Sains Malaysia (USM) ประเทศมาเลเซีย ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตแบบออนไลน์ภายใต้ V.. อ่านต่อ >>   14 ก.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลอิตาลี ประจำปี ค.ศ. 2021-2022.. อ่านต่อ >>   14 ก.ค. 2564 International Relations Centre (UKM Global), Universiti Kebangsaan Malaysia ประเทศมาเลเซีย ประชาสัมพ.. อ่านต่อ >>   1 ก.ค. 2564
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนกรกฎาคม 2564.. อ่านต่อ >>   29 มิ.ย. 2564 เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต ประจำเดือนกรกฎาคม 2564.. อ่านต่อ >>   29 มิ.ย. 2564
โครงการแลกเปลี่ยนแบบออนไลน์และไม่มีค่าใช้จ่าย ใครสนใจมาทางนี้จ้า .. อ่านต่อ >>   26 มิ.ย. 2564 Kansai University ประเทศญี่ปุ่น ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ UMAP COIL Honours p.. อ่านต่อ >>   26 มิ.ย. 2564
Aichi University ประเทศญี่ปุ่นประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นแบบออนไลน์เสมือนจริง Aichi Langu.. อ่านต่อ >>   23 มิ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ NU Writing Proficiency Test แบบ Online วันที่ 27 มิ.ย. 2564.. อ่านต่อ >>   22 มิ.ย. 2564
Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ประชาสัมพันธ์รับสมัครทุน USAID’s grants for Strategic Planning: Southeast Asia อ่านต่อ >>   16 ก.ค. 2564
Universiti Sains Malaysia (USM) ประเทศมาเลเซีย ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตแบบออนไลน์ภายใต้ Virtual USM Exchange Programme 2021 อ่านต่อ >>   14 ก.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลอิตาลี ประจำปี ค.ศ. 2021-2022 อ่านต่อ >>   14 ก.ค. 2564
International Relations Centre (UKM Global), Universiti Kebangsaan Malaysia ประเทศมาเลเซีย ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมแลกเปลี่ยนระยะสั้นแบบออนไลน์ UKM Virtual Semester Exchange Program สำหรับภาคเรียน Fall 2021 อ่านต่อ >>   1 ก.ค. 2564
โครงการแลกเปลี่ยนแบบออนไลน์และไม่มีค่าใช้จ่าย ใครสนใจมาทางนี้จ้า อ่านต่อ >>   26 มิ.ย. 2564
Kansai University ประเทศญี่ปุ่น ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ UMAP COIL Honours program อ่านต่อ >>   26 มิ.ย. 2564
Aichi University ประเทศญี่ปุ่นประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นแบบออนไลน์เสมือนจริง Aichi Language and Culture Online Program Fall 2021 อ่านต่อ >>   23 มิ.ย. 2564
Faculty of Industrial Engineering, Petra Christian University (PCU) ประเทศอินโดนีเซีย ประชาสัมพันธ์การแข่งขันเพื่อชิงเงินรางวัล ภายใต้โครงการ FAITH Competition 2021 อ่านต่อ >>   17 มิ.ย. 2564
ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการวิจัยและบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรของซีมีโอ (SEAMEO Regional Center for Graduate Study and Research in Agriculture: SEAMEO SEARCA) สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ แจ้งเสนอทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก อ่านต่อ >>   8 มิ.ย. 2564
Universiti Sains Malaysia (USM) ประเทศมาเลเซีย ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตภายใต้ USM Exchange Programme 2021 ในช่วงภาคการศึกษา Fall ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565 อ่านต่อ >>   8 มิ.ย. 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT แบบ Online สำหรับวันที่ 22-23 ก.ค. 2564 (บุคลากร-บุคคลทั่วไป).. อ่านต่อ >>   20 ก.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ NU Writing Proficiency Test แบบ Online วันที่ 24 ก.ค. 2564.. อ่านต่อ >>   20 ก.ค. 2564
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 27 มิถุนายน 2564.. อ่านต่อ >>   20 ก.ค. 2564 เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนกรกฎาคม 2564.. อ่านต่อ >>   29 มิ.ย. 2564
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต ประจำเดือนกรกฎาคม 2564.. อ่านต่อ >>   29 มิ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ NU Writing Proficiency Test แบบ Online วันที่ 27 มิ.ย. 2564.. อ่านต่อ >>   22 มิ.ย. 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT แบบ Online สำหรับวันที่ 26 มิ.ย. 2564.. อ่านต่อ >>   21 มิ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT แบบ Online สำหรับวันที่ 24-25 มิ.ย. 2564 (บุคลากร-บุคคลทั่วไป).. อ่านต่อ >>   21 มิ.ย. 2564
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนมิถุนายน 2564.. อ่านต่อ >>   6 มิ.ย. 2564 เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต ประจำเดือนมิถุนายน 2564.. อ่านต่อ >>   6 มิ.ย. 2564
เลื่อนกำหนดการรับสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ประจำเดือน มิ.ย. 2564.. อ่านต่อ >>   31 พ.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT แบบ Online สำหรับวันที่ 29-30 พ.ค. 2564.. อ่านต่อ >>   25 พ.ค. 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT แบบ Online สำหรับวันที่ 27-28 พ.ค. 2564 (บุคลากร-บุคคลทั่วไป).. อ่านต่อ >>   24 พ.ค. 2564 ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 3 เมษายน 2564.. อ่านต่อ >>   21 พ.ค. 2564
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนสิงหาคม 2564 อ่านต่อ >>   20 ก.ค. 2564
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนกรกฏาคม 2564 อ่านต่อ >>   18 มิ.ย. 2564
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนมิถุนายน 2564 อ่านต่อ >>   25 พ.ค. 2564
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนพฤษภาคม 2564 อ่านต่อ >>   27 เม.ย. 2564
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนเมษายน 2564 อ่านต่อ >>   24 มี.ค. 2564
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนมีนาคม 2564 อ่านต่อ >>   3 มี.ค. 2564
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 อ่านต่อ >>   19 ม.ค. 2564
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนมกราคม 2564 อ่านต่อ >>   21 ธ.ค. 2563
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนธันวาคม 2563 อ่านต่อ >>   17 พ.ย. 2563
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 อ่านต่อ >>   23 ต.ค. 2563
2021 Internationalization at Home: Sparkling Korea2020 Internationalization at Home: Touch of Japan2019 National Mother's Day2019 NU Sport Day


:: ที่อยู่
กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ
ชั้น 5 อาคารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์
ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ 65000

:: ติดต่อฝ่ายงาน
งานส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
งานบริงานบริการกิจการต่างประเทศ
0 5596 1607
international@nu.ac.th

งานพัฒนาและทดสอบภาษา
0 5596 1610
diald@nu.ac.th

:: ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

:: Social Contact
  •        
:: ค้นหาเส้นทาง NU Map


:: Marco Polo Project
Copyright © 2018 กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ