สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
อบรมพัฒนาภาษา
Writing Clinic
Let's Talk
Self-Access
How to use Writing Clinic
How to use Let's Talk
International Service
Mou_Moa
News Letter
KM
ตัวอย่างการทำข้อสอบ CEPT
ปฏิทินการสอบ CEPT
ปฏิทินการสอบ CEPT สำหรับบุคคลทั่วไปและบุคลากร
ปฏิทินการสอบ NU Writing Proficiency Test
ตารางการอบรม
NU Website

director_schedule
ช่องทางติดต่อ
0 5596 1647
chakritf@nu.ac.th

Kanazawa University ประชาสัมพันธ์โครงการบริการให้คำปรึกษาออนไลน์ “Online Consultation Service for St.. อ่านต่อ >>   7 ธ.ค. 2564 มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับ Kyushu University ประเทศญี่ปุ่นกำหนดจัดโครงการ ASEAN in Today’s World 2022 ใ.. อ่านต่อ >>   7 ธ.ค. 2564
ใครชื่นชอบภาษาสเปนมามะ มาทางนี้เลยจ้า.. อ่านต่อ >>   2 ธ.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์การประชุม Info-session on Erasmus+ Capacity Building in Higher Education (CBHE) - 2022 .. อ่านต่อ >>   1 ธ.ค. 2564
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนธันวาคม 2564.. อ่านต่อ >>   30 พ.ย. 2564 เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต ประจำเดือนธันวาคม 2564.. อ่านต่อ >>   30 พ.ย. 2564
โครงการ "Global UGRAD" ประจำปี 2022 ไปแลกเปลี่ยนอเมริกา 1 เทอม รีบมาดูรายละเอียดกันจ้า.. อ่านต่อ >>   29 พ.ย. 2564 Global Study Online Program with Japanese.. อ่านต่อ >>   29 พ.ย. 2564
Multimedia University ประเทศมาเลเซีย ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น Multimedia University In.. อ่านต่อ >>   26 พ.ย. 2564 เชิญชวนเข้าร่วมประชุมนานาชาติแบบออนไลน์ ภายใต้แนวคิด “Reimagining Health Education with Technology.. อ่านต่อ >>   24 พ.ย. 2564
โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น Internationalization @ Home: Wonders of Bhutan.. อ่านต่อ >>   23 พ.ย. 2564 ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 30 ตุลาคม 2564.. อ่านต่อ >>   23 พ.ย. 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT (นิสิต มน.) แบบ Online ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564.. อ่านต่อ >>   23 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT แบบ Online สำหรับวันที่ 25-26 พ.ย. 2564 (บุคลากร-บุคคลทั่วไป).. อ่านต่อ >>   18 พ.ย. 2564
Kanazawa University ประชาสัมพันธ์โครงการบริการให้คำปรึกษาออนไลน์ “Online Consultation Service for Study at Kanazawa University” ประจำเดือนธันวาคม 2564 อ่านต่อ >>   7 ธ.ค. 2564
มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับ Kyushu University ประเทศญี่ปุ่นกำหนดจัดโครงการ ASEAN in Today’s World 2022 ในวันที่ 7-18 มีนาคม 2564 อ่านต่อ >>   7 ธ.ค. 2564
ใครชื่นชอบภาษาสเปนมามะ มาทางนี้เลยจ้า อ่านต่อ >>   2 ธ.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์การประชุม Info-session on Erasmus+ Capacity Building in Higher Education (CBHE) - 2022 Call for proposals อ่านต่อ >>   1 ธ.ค. 2564
โครงการ "Global UGRAD" ประจำปี 2022 ไปแลกเปลี่ยนอเมริกา 1 เทอม รีบมาดูรายละเอียดกันจ้า อ่านต่อ >>   29 พ.ย. 2564
Global Study Online Program with Japanese อ่านต่อ >>   29 พ.ย. 2564
Multimedia University ประเทศมาเลเซีย ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น Multimedia University Inbound Exchange Programme 2022 เปิดรับสมัครนิสิตทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา อ่านต่อ >>   26 พ.ย. 2564
เชิญชวนเข้าร่วมประชุมนานาชาติแบบออนไลน์ ภายใต้แนวคิด “Reimagining Health Education with Technology อ่านต่อ >>   24 พ.ย. 2564
โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น Internationalization @ Home: Wonders of Bhutan อ่านต่อ >>   23 พ.ย. 2564
ใครสนใจการเรียนรู้ยุคใหม่ UMAP Micro-Credential รอทุกคนอยู่จ้า อ่านต่อ >>   16 พ.ย. 2564
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนธันวาคม 2564.. อ่านต่อ >>   30 พ.ย. 2564 เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต ประจำเดือนธันวาคม 2564.. อ่านต่อ >>   30 พ.ย. 2564
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 30 ตุลาคม 2564.. อ่านต่อ >>   23 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT (นิสิต มน.) แบบ Online ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564.. อ่านต่อ >>   23 พ.ย. 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT แบบ Online สำหรับวันที่ 25-26 พ.ย. 2564 (บุคลากร-บุคคลทั่วไป).. อ่านต่อ >>   18 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ NU Writing Proficiency Test แบบ Online วันที่ 20 พ.ย. 2564.. อ่านต่อ >>   16 พ.ย. 2564
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564.. อ่านต่อ >>   29 ต.ค. 2564 เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564.. อ่านต่อ >>   29 ต.ค. 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ NU Writing Proficiency Test แบบ Online วันที่ 30 ต.ค. 2564.. อ่านต่อ >>   25 ต.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT แบบ Online สำหรับวันที่ 28-29 ต.ค. 2564 (บุคลากร-บุคคลทั่วไป).. อ่านต่อ >>   21 ต.ค. 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT (นิสิต มน.) แบบ Online ประจำเดือนตุลาคม 2564.. อ่านต่อ >>   20 ต.ค. 2564 ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 18 กันยายน 2564.. อ่านต่อ >>   20 ต.ค. 2564
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนตุลาคม 2564.. อ่านต่อ >>   30 ก.ย. 2564 เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต ประจำเดือนตุลาคม 2564.. อ่านต่อ >>   30 ก.ย. 2564
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนธันวาคม 2564 อ่านต่อ >>   16 พ.ย. 2564
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 อ่านต่อ >>   16 พ.ย. 2564
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนตุลาคม 2564 อ่านต่อ >>   20 ก.ย. 2564
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนกันยายน 2564 อ่านต่อ >>   18 ส.ค. 2564
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนสิงหาคม 2564 อ่านต่อ >>   20 ก.ค. 2564
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนกรกฏาคม 2564 อ่านต่อ >>   18 มิ.ย. 2564
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนมิถุนายน 2564 อ่านต่อ >>   25 พ.ค. 2564
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนพฤษภาคม 2564 อ่านต่อ >>   27 เม.ย. 2564
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนเมษายน 2564 อ่านต่อ >>   24 มี.ค. 2564
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนมีนาคม 2564 อ่านต่อ >>   3 มี.ค. 2564
2021 Internationalization at Home: Sparkling Korea2020 Internationalization at Home: Touch of Japan2019 National Mother's Day2019 NU Sport Day


:: ที่อยู่
กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ
ชั้น 5 อาคารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์
ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ 65000

:: ติดต่อฝ่ายงาน
งานส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
งานบริงานบริการกิจการต่างประเทศ
0 5596 1607
international@nu.ac.th

งานพัฒนาและทดสอบภาษา
0 5596 1610
diald@nu.ac.th

:: ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

:: Social Contact
  •        
:: ค้นหาเส้นทาง NU Map


:: Marco Polo Project
Copyright © 2018 กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ