สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
อบรมพัฒนาภาษา
Writing Clinic
Let's Talk
Self-Access
International Service
News Letter
ตัวอย่างการทำข้อสอบ CEPT
ปฏิทินการสอบ CEPT
ปฏิทินการสอบ CEPT สำหรับบุคคลทั่วไปและบุคลากร
ปฏิทินการสอบ NU Writing Proficiency Test
ตารางการอบรม
NU Website
Admin Login

director_schedule CEPT
ช่องทางติดต่อ
0 5596 1647
chakritf@nu.ac.th

ประกาศรายชื่อนิสิตผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม 2019 KOREAN Cultural Experiences @ Home.. อ่านต่อ >>   16 ส.ค. 2562 KOREAN Cultural Experiences @Home ในวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ NUL.. อ่านต่อ >>   15 ส.ค. 2562
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนสิงหาคม 2562.. อ่านต่อ >>   31 ก.ค. 2562 เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ(สำหรับนิสิต มน.และสถาบันสมทบ) ประจำเดือนสิงหาคม 2562.. อ่านต่อ >>   31 ก.ค. 2562
ทุนการศึกษา ASEAN-China Young Leaders Scholarship Programme (ACYLS) ประจำปีการศึกษา 2562.. อ่านต่อ >>   25 ก.ค. 2562 ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระยะยาว ณ Shinshu University ประเทศญี่ปุ่น.. อ่านต่อ >>   24 ก.ค. 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 25-26 ก.ค. 2562 (บุคลากร-บุคคลทั่วไป).. อ่านต่อ >>   22 ก.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Writing Proficiency Test สำหรับวันที่ 21 ก.ค. 2562.. อ่านต่อ >>   18 ก.ค. 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 20 ก.ค. 2562 (นิสิต มน.และ สถาบันสมทบ).. อ่านต่อ >>   18 ก.ค. 2562 ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 23 มิถุนายน 2562.. อ่านต่อ >>   12 ก.ค. 2562
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ เข้าร่วมโครงการ Project of Short Term Korean Cultural Experiences 2.. อ่านต่อ >>   3 ก.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการสอบสัมภาษณ์เพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น Proje.. อ่านต่อ >>   1 ก.ค. 2562
ประกาศรายชื่อนิสิตผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม 2019 KOREAN Cultural Experiences @ Home อ่านต่อ >>   16 ส.ค. 2562
KOREAN Cultural Experiences @Home ในวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ NULC 3 ชั้น 4 และห้องรับประทานอาหาร ชั้น 1 อาคารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อ่านต่อ >>   15 ส.ค. 2562
ทุนการศึกษา ASEAN-China Young Leaders Scholarship Programme (ACYLS) ประจำปีการศึกษา 2562 อ่านต่อ >>   25 ก.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระยะยาว ณ Shinshu University ประเทศญี่ปุ่น อ่านต่อ >>   24 ก.ค. 2562
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ เข้าร่วมโครงการ Project of Short Term Korean Cultural Experiences 2019 ณ Dongseo University, South Korea อ่านต่อ >>   3 ก.ค. 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการสอบสัมภาษณ์เพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น Project of Short Term Korean Cultural Experiences 2019 ณ Dongseo University ประเทศเกาหลีใต้ อ่านต่อ >>   1 ก.ค. 2562
Short term Korean Cultural Experiences 2019 at Dongseo University, Busan, South Korea อ่านต่อ >>   18 มิ.ย. 2562
DIALD ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม อ่านต่อ >>   30 พ.ค. 2562
Dongseo University เสนอการรับนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิต Fall semester 2019 ณ Dongseo University สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม  - 21 ธันวาคม 2562 จำนวน 2 ทุน อ่านต่อ >>   25 เม.ย. 2562
Changwon National University ได้เสนอทุนการรับนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ในระดับปริญญาตรี ที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 2 ราย เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิต CWNU Exchange program intake for Fall semester 2019 อ่านต่อ >>   25 เม.ย. 2562
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนสิงหาคม 2562.. อ่านต่อ >>   31 ก.ค. 2562 เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ(สำหรับนิสิต มน.และสถาบันสมทบ) ประจำเดือนสิงหาคม 2562.. อ่านต่อ >>   31 ก.ค. 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 25-26 ก.ค. 2562 (บุคลากร-บุคคลทั่วไป).. อ่านต่อ >>   22 ก.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Writing Proficiency Test สำหรับวันที่ 21 ก.ค. 2562.. อ่านต่อ >>   18 ก.ค. 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 20 ก.ค. 2562 (นิสิต มน.และ สถาบันสมทบ).. อ่านต่อ >>   18 ก.ค. 2562 ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 23 มิถุนายน 2562.. อ่านต่อ >>   12 ก.ค. 2562
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนกรกฎาคม 2562.. อ่านต่อ >>   29 มิ.ย. 2562 เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ(สำหรับนิสิต มน.และสถาบันสมทบ) ประจำเดือนกรกฏาคม 2562.. อ่านต่อ >>   29 มิ.ย. 2562
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 26 พฤษภาคม 2562.. อ่านต่อ >>   24 มิ.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 27-28 มิ.ย. 2562 (บุคลากร-บุคคลทั่วไป).. อ่านต่อ >>   18 มิ.ย. 25622019 NU Sport Day


2018 Meet and Greet International Staff


2018 A Visit of Language Institute Rajamangala University of Technology Phra Nakhon


2018 English Conversation for Directors

:: ที่อยู่
กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ
ชั้น 5 อาคารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์
ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ 65000

:: ติดต่อฝ่ายงาน
งานส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
งานบริงานบริการกิจการต่างประเทศ
0 5596 1607
international@nu.ac.th

งานพัฒนาและทดสอบภาษา
0 5596 1610
diald@nu.ac.th

:: ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

:: Social Contact
  •        
:: ค้นหาเส้นทาง NU Map


:: Marco Polo Project


Copyright © 2018 กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ