สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
อบรมพัฒนาภาษา
Writing Clinic
Let's Talk
Self-Access
International Service
News Letter
KM
ตัวอย่างการทำข้อสอบ CEPT
ปฏิทินการสอบ CEPT
ปฏิทินการสอบ CEPT สำหรับบุคคลทั่วไปและบุคลากร
ปฏิทินการสอบ NU Writing Proficiency Test
ตารางการอบรม
NU Website
Admin Login

director_schedule CEPT
ช่องทางติดต่อ
0 5596 1647
chakritf@nu.ac.th
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Writing Proficiency Test สำหรับวันที่ 26 ม.ค. 2563.. อ่านต่อ >>   20 ม.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 25 ม.ค. 2563 (นิสิต มน.และ สถาบันสมทบ).. อ่านต่อ >>   20 ม.ค. 2563
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนมกราคม 2563.. อ่านต่อ >>   27 ธ.ค. 2562 เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ(สำหรับนิสิต มน.และสถาบันสมทบ) ประจำเดือนมกราคม 2563.. อ่านต่อ >>   27 ธ.ค. 2562
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562.. อ่านต่อ >>   20 ธ.ค. 2562 DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนมกราคม 2563.. อ่านต่อ >>   17 ธ.ค. 2562
ทุนมูลนิธิ Ajinimoto "ASEAN+ONE SCHOLARSHIP 2564".. อ่านต่อ >>   16 ธ.ค. 2562 โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระยะยาว ณ Honam University ประจำปี 2563 สาธารณรัฐเกาหลี.. อ่านต่อ >>   16 ธ.ค. 2562
โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระยะสั้น KU-SSP ณ Kanazawa University, Japan 2020-2021.. อ่านต่อ >>   9 ธ.ค. 2562 เปิดรับสมัครทุน Stipendium Hungaricum ประจำปี 2020-2021.. อ่านต่อ >>   4 ธ.ค. 2562
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนธันวาคม 2562.. อ่านต่อ >>   4 ธ.ค. 2562 เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ(สำหรับนิสิต มน.และสถาบันสมทบ) ประจำเดือนธันวาคม 2562.. อ่านต่อ >>   4 ธ.ค. 2562
ทุนมูลนิธิ Ajinimoto "ASEAN+ONE SCHOLARSHIP 2564" อ่านต่อ >>   16 ธ.ค. 2562
โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระยะยาว ณ Honam University ประจำปี 2563 สาธารณรัฐเกาหลี อ่านต่อ >>   16 ธ.ค. 2562
โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระยะสั้น KU-SSP ณ Kanazawa University, Japan 2020-2021 อ่านต่อ >>   9 ธ.ค. 2562
เปิดรับสมัครทุน Stipendium Hungaricum ประจำปี 2020-2021 อ่านต่อ >>   4 ธ.ค. 2562
เปิดรับสมัครทุน Franco-Thai Scholarship ประจำปี 2563 อ่านต่อ >>   28 พ.ย. 2562
ทุนไปอเมริกา 4 เดือน (Global UGRAD) อ่านต่อ >>   22 พ.ย. 2562
รับสมัครนิสิตแลกเปลี่ยนระยะสั้น (UMAP Program C) อ่านต่อ >>   22 พ.ย. 2562
โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระยะยาว ณ Changwon National University สาธารณรัฐเกาหลี อ่านต่อ >>   31 ต.ค. 2562
โครงการแลกเปลี่ยน ณ UANDES ประเทศชิลี อ่านต่อ >>   28 ต.ค. 2562
2019 Chinese Cultural Experiences @NU อ่านต่อ >>   28 ต.ค. 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Writing Proficiency Test สำหรับวันที่ 26 ม.ค. 2563.. อ่านต่อ >>   20 ม.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 25 ม.ค. 2563 (นิสิต มน.และ สถาบันสมทบ).. อ่านต่อ >>   20 ม.ค. 2563
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนมกราคม 2563.. อ่านต่อ >>   27 ธ.ค. 2562 เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ(สำหรับนิสิต มน.และสถาบันสมทบ) ประจำเดือนมกราคม 2563.. อ่านต่อ >>   27 ธ.ค. 2562
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562.. อ่านต่อ >>   20 ธ.ค. 2562 เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนธันวาคม 2562.. อ่านต่อ >>   4 ธ.ค. 2562
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ(สำหรับนิสิต มน.และสถาบันสมทบ) ประจำเดือนธันวาคม 2562.. อ่านต่อ >>   4 ธ.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 28-29 พ.ย. 2562 (บุคลากร-บุคคลทั่วไป).. อ่านต่อ >>   20 พ.ย. 2562
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 27 ตุลาคม 2562.. อ่านต่อ >>   20 พ.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Writing Proficiency Test สำหรับวันที่ 24 พ.ย. 2562.. อ่านต่อ >>   18 พ.ย. 2562


2019 National Mother's Day


2019 NU Sport Day


2018 Meet and Greet International Staff


2018 A Visit of Language Institute Rajamangala University of Technology Phra Nakhon


2018 English Conversation for Directors

:: ที่อยู่
กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ
ชั้น 5 อาคารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์
ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ 65000

:: ติดต่อฝ่ายงาน
งานส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
งานบริงานบริการกิจการต่างประเทศ
0 5596 1607
international@nu.ac.th

งานพัฒนาและทดสอบภาษา
0 5596 1610
diald@nu.ac.th

:: ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

:: Social Contact
  •        
:: ค้นหาเส้นทาง NU Map


:: Marco Polo Project


Copyright © 2018 กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ