0 5596 1607           
สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
อบรมพัฒนาภาษา
Writing Clinic
Let's Talk
Self-Access
ตัวอย่างการทำข้อสอบ CEPT
ปฏิทินการสอบ CEPT
ปฏิทินการสอบ CEPT สำหรับบุคคลทั่วไปและบุคลากร
ปฏิทินการสอบ NU Writing Proficiency Test
ตารางการอบรม
NU Website
Admin Login

director_schedule CEPT
ช่องทางติดต่อ
0 5596 1649
chakritf@nu.ac.th

ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ต่ออายุโปรแกรมภาษาอังกฤษ Cambridge Engl.. อ่านต่อ >>   13 พ.ย. 2561 เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561.. อ่านต่อ >>   30 ต.ค. 2561
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ(สำหรับนิสิต มน.และสถาบันสมทบ) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561.. อ่านต่อ >>   30 ต.ค. 2561 DIALD จัดอบรมหลักสูตร English Conversation สำหรับผู้บริหารสังกัดสำนักงานอธิการบดี.. อ่านต่อ >>   25 ต.ค. 2561
รัฐบาลออสเตรเลีย ขอเชิญนิสิต นักวิจัย และผู้ที่สนใจ สมัครทุน Endeavour Leadership Program (ELP) เพื่.. อ่านต่อ >>   25 ต.ค. 2561 สถานฑูตอังกฤษ ประจำประเทศไทย เปิดรับสมัครทุน Chevening Scholarship ประจำปี 2562/2563.. อ่านต่อ >>   25 ต.ค. 2561
Sias International University สาธารณรัฐประชาชนจีน มีโครงการแลกเปลี่ยนนิสิต 2019 Spring Semester Exch.. อ่านต่อ >>   25 ต.ค. 2561 Kumamoto University ประเทศญี่ปุ่น มีโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น Kumamoto Unversity หัวข้อ Groundwater .. อ่านต่อ >>   24 ต.ค. 2561
Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) ประเทศอินโดนีเซีย มีโครงการ Community and Technological Ca.. อ่านต่อ >>   24 ต.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 25-26 ต.ค. 2561 (บุคลากร-บุคคลทั่วไป).. อ่านต่อ >>   19 ต.ค. 2561
รัฐบาลออสเตรเลีย ขอเชิญนิสิต นักวิจัย และผู้ที่สนใจ สมัครทุน Endeavour Leadership Program (ELP) เพื่อศึกษาต่อ ฝึกอบรม และทำวิจัยในประเทศออสเตรเลีย อ่านต่อ >>   25 ต.ค. 2561
สถานฑูตอังกฤษ ประจำประเทศไทย เปิดรับสมัครทุน Chevening Scholarship ประจำปี 2562/2563 อ่านต่อ >>   25 ต.ค. 2561
Sias International University สาธารณรัฐประชาชนจีน มีโครงการแลกเปลี่ยนนิสิต 2019 Spring Semester Exchange Program ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 30 มิถุนายน 2562 (ระยะเวลา 4 เดือน) อ่านต่อ >>   25 ต.ค. 2561
Kumamoto University ประเทศญี่ปุ่น มีโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น Kumamoto Unversity หัวข้อ Groundwater and Environmental Sustainability อ่านต่อ >>   24 ต.ค. 2561
Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) ประเทศอินโดนีเซีย มีโครงการ Community and Technological Camp (Comm TECH) Camp Insight 2019 ระหว่างวันที่ 23 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2562 ให้แก่นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (สำหรับนิสิตสายสังคมศาสตร์ และสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) อ่านต่อ >>   24 ต.ค. 2561
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561.. อ่านต่อ >>   30 ต.ค. 2561 เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ(สำหรับนิสิต มน.และสถาบันสมทบ) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561.. อ่านต่อ >>   30 ต.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 25-26 ต.ค. 2561 (บุคลากร-บุคคลทั่วไป).. อ่านต่อ >>   19 ต.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Writing Proficiency Test สำหรับวันที่ 28 ต.ค. 2561.. อ่านต่อ >>   19 ต.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 27 ต.ค. 2561 (นิสิต มน.และ สถาบันสมทบ).. อ่านต่อ >>   19 ต.ค. 2561 ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 23 กันยายน 2561.. อ่านต่อ >>   12 ต.ค. 2561
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนตุลาคม 2561.. อ่านต่อ >>   28 ก.ย. 2561 เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ(สำหรับนิสิต มน.และสถาบันสมทบ) ประจำเดือนตุลาคม 2561.. อ่านต่อ >>   28 ก.ย. 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 27-28 ก.ย. 2561 (บุคลากร-บุคลทั่วไป).. อ่านต่อ >>   24 ก.ย. 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Writing Proficiency Test สำหรับวันที่ 23 ก.ย. 2561.. อ่านต่อ >>   19 ก.ย. 25612018 English Conversation for Manager

:: ที่อยู่
กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ
ชั้น 5 อาคารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์
ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ 65000

:: ติดต่อฝ่ายงาน
0-5596-1607
international@nu.ac.th
diald@nu.ac.th

:: ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

:: Social Contact
  •        
:: ค้นหาเส้นทาง NU Map


:: Marco Polo Project


Copyright © 2018 กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ