0 5596 1607           
สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
อบรมพัฒนาภาษา
Writing Clinic
Let's Talk
Self-Access
International Service
ตัวอย่างการทำข้อสอบ CEPT
ปฏิทินการสอบ CEPT
ปฏิทินการสอบ CEPT สำหรับบุคคลทั่วไปและบุคลากร
ปฏิทินการสอบ NU Writing Proficiency Test
ตารางการอบรม
NU Website
Admin Login

director_schedule CEPT
ช่องทางติดต่อ
0 5596 1649
chakritf@nu.ac.th

กระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) เสนอทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โท และเอก ภายใต้โครงการ “.. อ่านต่อ >>   22 ก.พ. 2562 International Cooperation and Development Fund (ICDF) เสนอทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โท และเอก ภ.. อ่านต่อ >>   22 ก.พ. 2562
“Mobility Actions of Students and Professors 2019” ภายใต้ Marco Polo (Erasmus+).. อ่านต่อ >>   21 ก.พ. 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 28 ก.พ. และ 7 มี.ค. 2562 (โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท.. อ่านต่อ >>   20 ก.พ. 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 21-22 ก.พ. 2562 (บุคลากร-บุคคลทั่วไป).. อ่านต่อ >>   20 ก.พ. 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Writing Proficiency Test สำหรับวันที่ 24 ก.พ 2562.. อ่านต่อ >>   20 ก.พ. 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 23 ก.พ. 2562 (นิสิต มน.และ สถาบันสมทบ).. อ่านต่อ >>   20 ก.พ. 2562 ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระยะสั้น Summer School 2019 ณ Shimane University ประเทศญี่ปุ่น.. อ่านต่อ >>   12 ก.พ. 2562
DIALD ขอเชิญบุคลากรที่สนใจเข้าร่วม การประชุม Internal Workshop: International Cooperation in Teachin.. อ่านต่อ >>   11 ก.พ. 2562 ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาและวิจัยแก่นักศึกษาจากประเทศอาเซียนภายใต้โครงการ The Canada-ASEAN Scholarshi.. อ่านต่อ >>   6 ก.พ. 2562
กระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) เสนอทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โท และเอก ภายใต้โครงการ “2019 Taiwan Scholarship Program Directions for Thai Students” อ่านต่อ >>   22 ก.พ. 2562
International Cooperation and Development Fund (ICDF) เสนอทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โท และเอก ภายใต้โครงการ “2019 Taiwan ICDF International Higher Education Scholarship Program” อ่านต่อ >>   22 ก.พ. 2562
“Mobility Actions of Students and Professors 2019” ภายใต้ Marco Polo (Erasmus+) อ่านต่อ >>   21 ก.พ. 2562
ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระยะสั้น Summer School 2019 ณ Shimane University ประเทศญี่ปุ่น อ่านต่อ >>   12 ก.พ. 2562
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาและวิจัยแก่นักศึกษาจากประเทศอาเซียนภายใต้โครงการ The Canada-ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development (SEED) อ่านต่อ >>   6 ก.พ. 2562
ประชาสัมพันธ์ทุน UNIBS Scholarships หลักสูตรปริญญาโท ณ University of Brescia ประเทศอิตาลี อ่านต่อ >>   6 ก.พ. 2562
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา Turkey scholarship ประจำปี พ.ศ. 2562 อ่านต่อ >>   5 ก.พ. 2562
ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต Aichi University Japanese Language Course for Exchange Students (JLCES), Fall 2019 - Spring 2020 อ่านต่อ >>   4 ก.พ. 2562
ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Shinshu University Autumn 2019 อ่านต่อ >>   30 ม.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ 2019-2020 scholarship and internship ในระดับปริญญาโทสาขา Finance และ Business Analytics อ่านต่อ >>   23 ม.ค. 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 28 ก.พ. และ 7 มี.ค. 2562 (โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท.. อ่านต่อ >>   20 ก.พ. 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 21-22 ก.พ. 2562 (บุคลากร-บุคคลทั่วไป).. อ่านต่อ >>   20 ก.พ. 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Writing Proficiency Test สำหรับวันที่ 24 ก.พ 2562.. อ่านต่อ >>   20 ก.พ. 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 23 ก.พ. 2562 (นิสิต มน.และ สถาบันสมทบ).. อ่านต่อ >>   20 ก.พ. 2562
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562.. อ่านต่อ >>   31 ม.ค. 2562 เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ(สำหรับนิสิต มน.และสถาบันสมทบ) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562.. อ่านต่อ >>   31 ม.ค. 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Writing Proficiency Test สำหรับวันที่ 3 ก.พ 2562.. อ่านต่อ >>   21 ม.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 2 ก.พ. 2562 (นิสิต มน.และ สถาบันสมทบ).. อ่านต่อ >>   21 ม.ค. 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 31 ม.ค. และ 1 ก.พ. 2562 (บุคลากร-บุคคลทั่วไป).. อ่านต่อ >>   18 ม.ค. 2562 ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 23 ธันวาคม 2561.. อ่านต่อ >>   15 ม.ค. 25622018 Meet and Greet International Staff


2018 A Visit of Language Institute Rajamangala University of Technology Phra Nakhon


2018 English Conversation for Directors

:: ที่อยู่
กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ
ชั้น 5 อาคารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์
ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ 65000

:: ติดต่อฝ่ายงาน
0-5596-1607
international@nu.ac.th
diald@nu.ac.th

:: ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

:: Social Contact
  •        
:: ค้นหาเส้นทาง NU Map


:: Marco Polo Project


Copyright © 2018 กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ