สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
อบรมพัฒนาภาษา
Writing Clinic
Let's Talk
Self-Access
International Service
News Letter
KM
ตัวอย่างการทำข้อสอบ CEPT
ปฏิทินการสอบ CEPT
ปฏิทินการสอบ CEPT สำหรับบุคคลทั่วไปและบุคลากร
ปฏิทินการสอบ NU Writing Proficiency Test
ตารางการอบรม
NU Website

director_schedule CEPT
ช่องทางติดต่อ
0 5596 1647
chakritf@nu.ac.th
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนมีนาคม 2564.. อ่านต่อ >>   27 ก.พ. 2564 เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต ประจำเดือนมีนาคม 2564.. อ่านต่อ >>   27 ก.พ. 2564
ฟุลไบรท์เปิดรับสมัครอาจารย์ด้านการท่องเที่ยวเพื่อไปสอน Pennsylvania 9 เดือน.. อ่านต่อ >>   25 ก.พ. 2564 ใครสนใจทุนเรียนต่อโท-เอก ต้องทุนนี้เลยจ้า.. อ่านต่อ >>   25 ก.พ. 2564
สำหรับนิสิตที่จะสมัคร Global UGRAD 2021-2022 แล้วยังไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษ CEPT มาสมัครสอบ .. อ่านต่อ >>   24 ก.พ. 2564 ห้ามพลาด! สำหรับผู้สนใจสมัครทุน Global UGRAD.. อ่านต่อ >>   23 ก.พ. 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 25 ก.พ. 2564 (บุคลากร).. อ่านต่อ >>   22 ก.พ. 2564 การทดสอบฟรี IELTS Pre-Testing และการแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ (ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อังกฤษ อเมริก.. อ่านต่อ >>   19 ก.พ. 2564
ASEAN University Network (AUN) ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมภายใต้ AUN Membership.. อ่านต่อ >>   19 ก.พ. 2564 Putra International Centre, Universiti Putra Malaysia (UPM) ประเทศมาเลเซียประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปล.. อ่านต่อ >>   18 ก.พ. 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 20-21 ก.พ. 2564.. อ่านต่อ >>   17 ก.พ. 2564 (Update 14:00 น.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 18-19 ก.พ. 2564 (บุคคลทั่วไป และ นัก.. อ่านต่อ >>   17 ก.พ. 2564
ฟุลไบรท์เปิดรับสมัครอาจารย์ด้านการท่องเที่ยวเพื่อไปสอน Pennsylvania 9 เดือน อ่านต่อ >>   25 ก.พ. 2564
ใครสนใจทุนเรียนต่อโท-เอก ต้องทุนนี้เลยจ้า อ่านต่อ >>   25 ก.พ. 2564
สำหรับนิสิตที่จะสมัคร Global UGRAD 2021-2022 แล้วยังไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษ CEPT มาสมัครสอบ อ่านต่อ >>   24 ก.พ. 2564
ห้ามพลาด! สำหรับผู้สนใจสมัครทุน Global UGRAD อ่านต่อ >>   23 ก.พ. 2564
Putra International Centre, Universiti Putra Malaysia (UPM) ประเทศมาเลเซียประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมผ่านระบบออนไลน์ Virtual Malay Language and Cultural Programme II เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตไทยได้เข้าร่วมทำกิจกรรมกับนิสิตมาเลเซียเพื่อภาษาและวัฒนธรรมของประเทศมาเลเซีย อ่านต่อ >>   18 ก.พ. 2564
Chiba University ประเทศญี่ปุ่น ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต “Undergraduate Exchange Program J-PAC for 2021-2022” ณ Chiba University อ่านต่อ >>   17 ก.พ. 2564
ข่าวดีสำหรับโครงการ UGRAD เพิ่มตัวแทนมหาวิทยาลัยได้ 3 คนและขยายเวลารับสมัครออนไลน์ถึง 15 มีนาคม 2564 เวลา 24.00 น. ตามเวลาประเทศไทยจ้า อ่านต่อ >>   15 ก.พ. 2564
The Graduate Programs in Mathematics ITB 2564 Opening อ่านต่อ >>   8 ก.พ. 2564
สถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทยได้ประกาศรับสมัครผู้สนใจรับทุนรัฐบาลรัสเซียประจำปีการศึกษา 2564-2565 อ่านต่อ >>   5 ก.พ. 2564
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) สาขาวิทยาการเตรียมความพร้อมบรรเทาและจัดการภัยพิบัติ (DPMM) เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไประดับปริญญาเข้ารับทุนรัฐบาลไทย (RTG FELLOWSHIPS 2564) อ่านต่อ >>   5 ก.พ. 2564
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนมีนาคม 2564.. อ่านต่อ >>   27 ก.พ. 2564 เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต ประจำเดือนมีนาคม 2564.. อ่านต่อ >>   27 ก.พ. 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 25 ก.พ. 2564 (บุคลากร).. อ่านต่อ >>   22 ก.พ. 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 20-21 ก.พ. 2564.. อ่านต่อ >>   17 ก.พ. 2564
(Update 14:00 น.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 18-19 ก.พ. 2564 (บุคคลทั่วไป และ นัก.. อ่านต่อ >>   17 ก.พ. 2564 เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564.. อ่านต่อ >>   29 ม.ค. 2564
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564.. อ่านต่อ >>   29 ม.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT แบบ Online สำหรับวันที่ 30-31 ม.ค. 2564.. อ่านต่อ >>   28 ม.ค. 2564
ประกาศ เลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ CEPT รอบเดือน ม.ค. 64.. อ่านต่อ >>   26 ม.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 28-29 ม.ค. 2564 (บุคลากร).. อ่านต่อ >>   25 ม.ค. 2564
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 อ่านต่อ >>   19 ม.ค. 2564
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนมกราคม 2564 อ่านต่อ >>   21 ธ.ค. 2563
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนธันวาคม 2563 อ่านต่อ >>   17 พ.ย. 2563
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 อ่านต่อ >>   23 ต.ค. 2563
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนตุลาคม 2563 อ่านต่อ >>   21 ก.ย. 2563
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนกันยายน 2563 อ่านต่อ >>   13 ส.ค. 2563
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนสิงหาคม 2563 อ่านต่อ >>   22 ก.ค. 2563
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนมีนาคม 2563 อ่านต่อ >>   14 ก.พ. 2563
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 อ่านต่อ >>   21 ม.ค. 2563
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนมกราคม 2563 อ่านต่อ >>   17 ธ.ค. 2562
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนธันวาคม 2562 อ่านต่อ >>   19 พ.ย. 2562
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 อ่านต่อ >>   28 ต.ค. 2562
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนตุลาคม 2562 อ่านต่อ >>   1 ต.ค. 2562
ประกาศมหาวิทยาลัย การเก็บเงินประกันจากผู้เข้าอบรมภาษาต่างประเทศ อ่านต่อ >>   30 ส.ค. 2558


2021 DIALD Sport Day. (February 11,2021)


2021 A Visit of staffs from Phitsanulok Immigration Office and Phitsanulok Provincial Employment Office. (February 23, 2021)


2020 Internationalization at Home: Touch of Japan


2020 Happy New Year Party. (January 2,2020)


2020 Merry Christmas and Happy New Year Party. (December 25,2020)


2021 Festive Season Greeting


2020 Knowledge Management Activity


2020 A Visit of staff from School of Liberal Arts, University of Phayao (August 21)


2020 Fiscal Year Internal Audit Activity


2019 Songkran Day. (April 11,2019)


2019 National Mother's Day2019 NU Sport Day


2018 Happy New Year Party. (December 26, 2018)


2018 Meet and Greet International Staff


2018 A Visit of Language Institute Rajamangala University of Technology Phra Nakhon


2018 English Conversation for Directors

:: ที่อยู่
กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ
ชั้น 5 อาคารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์
ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ 65000

:: ติดต่อฝ่ายงาน
งานส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
งานบริงานบริการกิจการต่างประเทศ
0 5596 1607
international@nu.ac.th

งานพัฒนาและทดสอบภาษา
0 5596 1610
diald@nu.ac.th

:: ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

:: Social Contact
  •        
:: ค้นหาเส้นทาง NU Map


:: Marco Polo Project
Copyright © 2018 กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ