สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
อบรมพัฒนาภาษา
Writing Clinic
Let's Talk
Self-Access
International Service
News Letter
KM
ตัวอย่างการทำข้อสอบ CEPT
ปฏิทินการสอบ CEPT
ปฏิทินการสอบ CEPT สำหรับบุคคลทั่วไปและบุคลากร
ปฏิทินการสอบ NU Writing Proficiency Test
ตารางการอบรม
NU Website

director_schedule CEPT
ช่องทางติดต่อ
0 5596 1647
chakritf@nu.ac.th
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 27-28 ก.พ. 2563 (บุคลากร-บุคคลทั่วไป).. อ่านต่อ >>   24 ก.พ. 2563 ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 26 มกราคม 2563.. อ่านต่อ >>   18 ก.พ. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Writing Proficiency Test สำหรับวันที่ 23 ก.พ. 2563.. อ่านต่อ >>   18 ก.พ. 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 22 ก.พ. 2563 (นิสิต มน.และ สถาบันสมทบ).. อ่านต่อ >>   18 ก.พ. 2563
โครงการ TRAVELXISM Yogyakarta Heritage and Cultural Excursion Program.. อ่านต่อ >>   18 ก.พ. 2563 โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต Japanese Study Program ณ Institute of Japanese Education, Takushoku Universit.. อ่านต่อ >>   18 ก.พ. 2563
โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระยะสั้น Summer School 2020 ณ Shimane University.. อ่านต่อ >>   18 ก.พ. 2563 DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนมีนาคม 2563.. อ่านต่อ >>   14 ก.พ. 2563
โครงการ 2020 Konkuk University International Summer Program (ISP).. อ่านต่อ >>   14 ก.พ. 2563 ทุน MEXT at Shimane University, Japan.. อ่านต่อ >>   14 ก.พ. 2563
โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น/ยาว ประจำปี 2020/2021, Universidad de los Andes (UANDES).. อ่านต่อ >>   5 ก.พ. 2563 เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563.. อ่านต่อ >>   30 ม.ค. 2563
โครงการ TRAVELXISM Yogyakarta Heritage and Cultural Excursion Program อ่านต่อ >>   18 ก.พ. 2563
โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต Japanese Study Program ณ Institute of Japanese Education, Takushoku University อ่านต่อ >>   18 ก.พ. 2563
โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระยะสั้น Summer School 2020 ณ Shimane University อ่านต่อ >>   18 ก.พ. 2563
โครงการ 2020 Konkuk University International Summer Program (ISP) อ่านต่อ >>   14 ก.พ. 2563
ทุน MEXT at Shimane University, Japan อ่านต่อ >>   14 ก.พ. 2563
โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น/ยาว ประจำปี 2020/2021, Universidad de los Andes (UANDES) อ่านต่อ >>   5 ก.พ. 2563
ทุน Canada-ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development (SEED) อ่านต่อ >>   28 ม.ค. 2563
ทุนการศึกษาของรัฐบาลจีนภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-จีน ประจำปีการศึกษา 2563/2564 อ่านต่อ >>   28 ม.ค. 2563
ทุน Ernst Mach-Grant-ASEA-UNINET ประจำปี 2563 อ่านต่อ >>   28 ม.ค. 2563
โครงการ Darmasiswa Scholarship Program (Non-Degree)for the year 2020/2021 อ่านต่อ >>   22 ม.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 27-28 ก.พ. 2563 (บุคลากร-บุคคลทั่วไป).. อ่านต่อ >>   24 ก.พ. 2563 ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 26 มกราคม 2563.. อ่านต่อ >>   18 ก.พ. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Writing Proficiency Test สำหรับวันที่ 23 ก.พ. 2563.. อ่านต่อ >>   18 ก.พ. 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 22 ก.พ. 2563 (นิสิต มน.และ สถาบันสมทบ).. อ่านต่อ >>   18 ก.พ. 2563
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563.. อ่านต่อ >>   30 ม.ค. 2563 เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ(สำหรับนิสิต มน.และสถาบันสมทบ) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563.. อ่านต่อ >>   30 ม.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 30-31 ม.ค. 2563 (บุคลากร-บุคคลทั่วไป).. อ่านต่อ >>   24 ม.ค. 2563 ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 22 ธันวาคม 2562.. อ่านต่อ >>   21 ม.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Writing Proficiency Test สำหรับวันที่ 26 ม.ค. 2563.. อ่านต่อ >>   20 ม.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 25 ม.ค. 2563 (นิสิต มน.และ สถาบันสมทบ).. อ่านต่อ >>   20 ม.ค. 2563


2019 National Mother's Day


2019 NU Sport Day


2018 Meet and Greet International Staff


2018 A Visit of Language Institute Rajamangala University of Technology Phra Nakhon


2018 English Conversation for Directors

:: ที่อยู่
กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ
ชั้น 5 อาคารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์
ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ 65000

:: ติดต่อฝ่ายงาน
งานส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
งานบริงานบริการกิจการต่างประเทศ
0 5596 1607
international@nu.ac.th

งานพัฒนาและทดสอบภาษา
0 5596 1610
diald@nu.ac.th

:: ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

:: Social Contact
  •        
:: ค้นหาเส้นทาง NU Map


:: Marco Polo Project


Copyright © 2018 กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ