สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
อบรมพัฒนาภาษา
Writing Clinic
Let's Talk
Self-Access
International Service
News Letter
ตัวอย่างการทำข้อสอบ CEPT
ปฏิทินการสอบ CEPT
ปฏิทินการสอบ CEPT สำหรับบุคคลทั่วไปและบุคลากร
ปฏิทินการสอบ NU Writing Proficiency Test
ตารางการอบรม
NU Website
Admin Login

director_schedule CEPT
ช่องทางติดต่อ
0 5596 1647
chakritf@nu.ac.th

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต ณ Kanazawa University ประเทศญี่ปุ่น.. อ่านต่อ >>   11 ต.ค. 2562 โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระยะยาว ณ Mokwon University สาธารณรัฐเกาหลี ประจำปี 2563.. อ่านต่อ >>   11 ต.ค. 2562
โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตในภาคฤดูร้อน (Summer Term) ณ Technische Mochschule Ostwestfalen-Lippe Universi.. อ่านต่อ >>   9 ต.ค. 2562 ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต ณ Center for Japanese Languages Education, Spring semester 2020 .. อ่านต่อ >>   4 ต.ค. 2562
ข่าวดี ทุนการศึกษาแบบให้เปล่าสำหรับนิสิตคณะบริหารธุรกิจฯ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ด้วยกลุ่มบริษัท อัพ.. อ่านต่อ >>   3 ต.ค. 2562 DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนตุลาคม 2562.. อ่านต่อ >>   1 ต.ค. 2562
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนตุลาคม 2562.. อ่านต่อ >>   30 ก.ย. 2562 เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ(สำหรับนิสิต มน.และสถาบันสมทบ) ประจำเดือนตุลาคม 2562.. อ่านต่อ >>   30 ก.ย. 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 26-27 ก.ย. 2562 (บุคลากร-บุคคลทั่วไป).. อ่านต่อ >>   23 ก.ย. 2562 ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 25 สิงหาคม 2562.. อ่านต่อ >>   23 ก.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต ณ Shimane University ประเทศญี่ปุ่น.. อ่านต่อ >>   20 ก.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Writing Proficiency Test สำหรับวันที่ 22 ก.ย. 2562.. อ่านต่อ >>   18 ก.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต ณ Kanazawa University ประเทศญี่ปุ่น อ่านต่อ >>   11 ต.ค. 2562
โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตในภาคฤดูร้อน (Summer Term) ณ Technische Mochschule Ostwestfalen-Lippe University of Applied Sciences and Art ประเทศเยอรมนี อ่านต่อ >>   9 ต.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต ณ Center for Japanese Languages Education, Spring semester 2020 ณ Reitaku University ประเทศญี่ปุ่น อ่านต่อ >>   4 ต.ค. 2562
ข่าวดี ทุนการศึกษาแบบให้เปล่าสำหรับนิสิตคณะบริหารธุรกิจฯ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ด้วยกลุ่มบริษัท อัพมิดีโอ จำกัด ได้จัดตั้งโครงการทุนการศึกษาขึ้น จำนวน 2 ทุน อ่านต่อ >>   3 ต.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต ณ Shimane University ประเทศญี่ปุ่น อ่านต่อ >>   20 ก.ย. 2562
Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) ประเทศอินโดนีเซีย ประชาสัมพันธ์โครงการ Community and Technological Camp (CommTECH) Camp Insight 2020 ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 10 กุมภาพันธ์ 2563 อ่านต่อ >>   5 ก.ย. 2562
ประกาศรายชื่อนิสิตผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม 2019 KOREAN Cultural Experiences @ Home อ่านต่อ >>   16 ส.ค. 2562
KOREAN Cultural Experiences @Home ในวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ NULC 3 ชั้น 4 และห้องรับประทานอาหาร ชั้น 1 อาคารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อ่านต่อ >>   15 ส.ค. 2562
ทุนการศึกษา ASEAN-China Young Leaders Scholarship Programme (ACYLS) ประจำปีการศึกษา 2562 อ่านต่อ >>   25 ก.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระยะยาว ณ Shinshu University ประเทศญี่ปุ่น อ่านต่อ >>   24 ก.ค. 2562
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนตุลาคม 2562.. อ่านต่อ >>   30 ก.ย. 2562 เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ(สำหรับนิสิต มน.และสถาบันสมทบ) ประจำเดือนตุลาคม 2562.. อ่านต่อ >>   30 ก.ย. 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 26-27 ก.ย. 2562 (บุคลากร-บุคคลทั่วไป).. อ่านต่อ >>   23 ก.ย. 2562 ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 25 สิงหาคม 2562.. อ่านต่อ >>   23 ก.ย. 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Writing Proficiency Test สำหรับวันที่ 22 ก.ย. 2562.. อ่านต่อ >>   18 ก.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 21 ก.ย. 2562 (นิสิต มน.และ สถาบันสมทบ).. อ่านต่อ >>   18 ก.ย. 2562
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนกันยายน 2562.. อ่านต่อ >>   2 ก.ย. 2562 เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ(สำหรับนิสิต มน.และสถาบันสมทบ) ประจำเดือนกันยายน 2562.. อ่านต่อ >>   2 ก.ย. 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 22-23 ส.ค. 2562 (บุคลากร-บุคคลทั่วไป).. อ่านต่อ >>   19 ส.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Writing Proficiency Test สำหรับวันที่ 25 ส.ค. 2562.. อ่านต่อ >>   19 ส.ค. 25622019 National Mother's Day


2019 NU Sport Day


2018 Meet and Greet International Staff


2018 A Visit of Language Institute Rajamangala University of Technology Phra Nakhon


2018 English Conversation for Directors

:: ที่อยู่
กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ
ชั้น 5 อาคารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์
ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ 65000

:: ติดต่อฝ่ายงาน
งานส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
งานบริงานบริการกิจการต่างประเทศ
0 5596 1607
international@nu.ac.th

งานพัฒนาและทดสอบภาษา
0 5596 1610
diald@nu.ac.th

:: ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

:: Social Contact
  •        
:: ค้นหาเส้นทาง NU Map


:: Marco Polo Project


Copyright © 2018 กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ