สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
อบรมพัฒนาภาษา
Writing Clinic
Let's Talk
Self-Access
International Service
News Letter
KM
ตัวอย่างการทำข้อสอบ CEPT
ปฏิทินการสอบ CEPT
ปฏิทินการสอบ CEPT สำหรับบุคคลทั่วไปและบุคลากร
ปฏิทินการสอบ NU Writing Proficiency Test
ตารางการอบรม
NU Website

director_schedule CEPT
ช่องทางติดต่อ
0 5596 1647
chakritf@nu.ac.th
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย เฉพาะผู้ที่ยังไม่มีผลการสอบ .. อ่านต่อ >>   20 เม.ย. 2563 รับสมัครทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 65, 66.. อ่านต่อ >>   20 เม.ย. 2563
ทุนการศึกษาโท-เอกด้าน AI สำหรับน้องๆ วิศวะหรือวิทยาศาสตร์ที่เพิ่งจบหรือเรียนอยู่เทอมสุดท้าย.. อ่านต่อ >>   8 เม.ย. 2563 การขยายเวลารับสมัครทุน Ernst Mach-Grant-ASEA-UNINET ประจำปี 2563.. อ่านต่อ >>   8 เม.ย. 2563
ขั้นตอนการขอผลสอบ CEPT / NU Writing เนื่องในสถาการณ์ COVID-19.. อ่านต่อ >>   7 เม.ย. 2563 หมายเลขติดต่อ กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ.. อ่านต่อ >>   30 มี.ค. 2563
กำหนดการสอบชดเชย สำหรับการสอบ CEPT สำหรับผู้มีสิทธิ์สอบในรอบเดือนมีนาคม 2563.. อ่านต่อ >>   26 มี.ค. 2563 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวทางการจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT ในสถานการณ์การระบาดเชื้อไวรั.. อ่านต่อ >>   26 มี.ค. 2563
ประกาศสำหรับการให้บริการ Writing Clinic ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป.. อ่านต่อ >>   19 มี.ค. 2563 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมมาเลเซีย ณ UKM ประเทศมาเลเซีย.. อ่านต่อ >>   19 มี.ค. 2563
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563.. อ่านต่อ >>   19 มี.ค. 2563 ประกาศยกเลิกการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT และ NU Writing สำหรับนิสิต ประจำเดือนมีนาคม 2563.. อ่านต่อ >>   19 มี.ค. 2563
รับสมัครทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 65, 66 อ่านต่อ >>   20 เม.ย. 2563
ทุนการศึกษาโท-เอกด้าน AI สำหรับน้องๆ วิศวะหรือวิทยาศาสตร์ที่เพิ่งจบหรือเรียนอยู่เทอมสุดท้าย อ่านต่อ >>   8 เม.ย. 2563
การขยายเวลารับสมัครทุน Ernst Mach-Grant-ASEA-UNINET ประจำปี 2563 อ่านต่อ >>   8 เม.ย. 2563
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมมาเลเซีย ณ UKM ประเทศมาเลเซีย อ่านต่อ >>   19 มี.ค. 2563
ทุน Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program (FLTA) ประจำปีการศึกษา 2564 อ่านต่อ >>   13 มี.ค. 2563
ทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2564 อ่านต่อ >>   13 มี.ค. 2563
หลักสูตร Master of Arts in Asain Women’s Studies Program Fall 2020 อ่านต่อ >>   4 มี.ค. 2563
หลักสูตรพิเศษ Special Course for International Students from Asia, Africa, and the Pacific Rim อ่านต่อ >>   28 ก.พ. 2563
โครงการ TRAVELXISM Yogyakarta Heritage and Cultural Excursion Program อ่านต่อ >>   18 ก.พ. 2563
โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต Japanese Study Program ณ Institute of Japanese Education, Takushoku University อ่านต่อ >>   18 ก.พ. 2563
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย เฉพาะผู้ที่ยังไม่มีผลการสอบ .. อ่านต่อ >>   20 เม.ย. 2563 ขั้นตอนการขอผลสอบ CEPT / NU Writing เนื่องในสถาการณ์ COVID-19.. อ่านต่อ >>   7 เม.ย. 2563
กำหนดการสอบชดเชย สำหรับการสอบ CEPT สำหรับผู้มีสิทธิ์สอบในรอบเดือนมีนาคม 2563.. อ่านต่อ >>   26 มี.ค. 2563 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวทางการจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT ในสถานการณ์การระบาดเชื้อไวรั.. อ่านต่อ >>   26 มี.ค. 2563
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563.. อ่านต่อ >>   19 มี.ค. 2563 ประกาศยกเลิกการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT และ NU Writing สำหรับนิสิต ประจำเดือนมีนาคม 2563.. อ่านต่อ >>   19 มี.ค. 2563
ประกาศยกเลิกการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนมีนาคม 2563.. อ่านต่อ >>   16 มี.ค. 2563 เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนมีนาคม 2563.. อ่านต่อ >>   28 ก.พ. 2563
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ(สำหรับนิสิต มน.และสถาบันสมทบ) ประจำเดือนมีนาคม 2563.. อ่านต่อ >>   28 ก.พ. 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 27-28 ก.พ. 2563 (บุคลากร-บุคคลทั่วไป).. อ่านต่อ >>   24 ก.พ. 2563


2019 National Mother's Day


2019 NU Sport Day


2018 Meet and Greet International Staff


2018 A Visit of Language Institute Rajamangala University of Technology Phra Nakhon


2018 English Conversation for Directors

:: ที่อยู่
กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ
ชั้น 5 อาคารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์
ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ 65000

:: ติดต่อฝ่ายงาน
งานส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
งานบริงานบริการกิจการต่างประเทศ
0 5596 1607
international@nu.ac.th

งานพัฒนาและทดสอบภาษา
0 5596 1610
diald@nu.ac.th

:: ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

:: Social Contact
  •        
:: ค้นหาเส้นทาง NU Map


:: Marco Polo Project


Copyright © 2018 กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ