สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
อบรมพัฒนาภาษา
Writing Clinic
Let's Talk
Self-Access
International Service
News Letter
KM
ตัวอย่างการทำข้อสอบ CEPT
ปฏิทินการสอบ CEPT
ปฏิทินการสอบ CEPT สำหรับบุคคลทั่วไปและบุคลากร
ปฏิทินการสอบ NU Writing Proficiency Test
ตารางการอบรม
NU Website

director_schedule CEPT
ช่องทางติดต่อ
0 5596 1647
chakritf@nu.ac.th
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 28-29 พ.ย. 2563.. อ่านต่อ >>   24 พ.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 26-27 พ.ย. 2563 (บุคลากร-บุคคลทั่วไป).. อ่านต่อ >>   24 พ.ย. 2563
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนธันวาคม 2563.. อ่านต่อ >>   17 พ.ย. 2563 DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนพฤศจิกายน 2563.. อ่านต่อ >>   23 ต.ค. 2563
Hindustan University Offers Scholarships to Student of COVID FRONTLINE WARRIOR!!!.. อ่านต่อ >>   17 พ.ย. 2563 Japanese Language for International Student (BEKKA) in Tokyo Open now !.. อ่านต่อ >>   17 พ.ย. 2563
ITS e-Programs for the Spring and Fall Semester 2021 opening !!!.. อ่านต่อ >>   17 พ.ย. 2563 Stipendium Hungaricum in Hungary Open Now.. อ่านต่อ >>   13 พ.ย. 2563
Japanese Exchange Student in Japan Open now !.. อ่านต่อ >>   12 พ.ย. 2563 ประชาสัมพันธ์โครงการ “AMERTA XIV (Academic Mobility Exchange for Undergraduate and Master at Airlang.. อ่านต่อ >>   12 พ.ย. 2563
มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกันเปิดชิงทุนโครงการระยะยาว Fulbright U.S. – ASEAN Visiting Scholar Programs.. อ่านต่อ >>   12 พ.ย. 2563 โครงการระยะสั้น Go Programs ณ ประเทศชิลี.. อ่านต่อ >>   5 พ.ย. 2563
Hindustan University Offers Scholarships to Student of COVID FRONTLINE WARRIOR!!! อ่านต่อ >>   17 พ.ย. 2563
Japanese Language for International Student (BEKKA) in Tokyo Open now ! อ่านต่อ >>   17 พ.ย. 2563
ITS e-Programs for the Spring and Fall Semester 2021 opening !!! อ่านต่อ >>   17 พ.ย. 2563
Stipendium Hungaricum in Hungary Open Now อ่านต่อ >>   13 พ.ย. 2563
Japanese Exchange Student in Japan Open now ! อ่านต่อ >>   12 พ.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์โครงการ “AMERTA XIV (Academic Mobility Exchange for Undergraduate and Master at Airlangga Batch XIV)” อ่านต่อ >>   12 พ.ย. 2563
มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกันเปิดชิงทุนโครงการระยะยาว Fulbright U.S. – ASEAN Visiting Scholar Programs (USAS) ประจำปีการศึกษา 2564 อ่านต่อ >>   12 พ.ย. 2563
โครงการระยะสั้น Go Programs ณ ประเทศชิลี อ่านต่อ >>   5 พ.ย. 2563
เปิดรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการ ASEM Work Placement Programme ประจำปี 2564 อ่านต่อ >>   30 ต.ค. 2563
Dongseo University เสนอรับนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ Dongseo University สาธารณรัฐเกาหลี จำนวน 2 ทุน เพื่อไปศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา อ่านต่อ >>   14 ต.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 28-29 พ.ย. 2563.. อ่านต่อ >>   24 พ.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 26-27 พ.ย. 2563 (บุคลากร-บุคคลทั่วไป).. อ่านต่อ >>   24 พ.ย. 2563
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563.. อ่านต่อ >>   2 พ.ย. 2563 เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563.. อ่านต่อ >>   2 พ.ย. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 31 ต.ค. - 1 พ.ย. 2563.. อ่านต่อ >>   22 ต.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 29-30 ต.ค. 2563 (บุคลากร-บุคคลทั่วไป).. อ่านต่อ >>   22 ต.ค. 2563
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนตุลาคม 2563.. อ่านต่อ >>   30 ก.ย. 2563 เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต ประจำเดือนตุลาคม 2563.. อ่านต่อ >>   30 ก.ย. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 24-25 ก.ย. 2563 (บุคลากร-บุคคลทั่วไป).. อ่านต่อ >>   21 ก.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 19-20 ก.ย. 2563.. อ่านต่อ >>   17 ก.ย. 2563
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนธันวาคม 2563 อ่านต่อ >>   17 พ.ย. 2563
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 อ่านต่อ >>   23 ต.ค. 2563
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนตุลาคม 2563 อ่านต่อ >>   21 ก.ย. 2563
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนกันยายน 2563 อ่านต่อ >>   13 ส.ค. 2563
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนสิงหาคม 2563 อ่านต่อ >>   22 ก.ค. 2563
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนมีนาคม 2563 อ่านต่อ >>   14 ก.พ. 2563
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 อ่านต่อ >>   21 ม.ค. 2563
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนมกราคม 2563 อ่านต่อ >>   17 ธ.ค. 2562
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนธันวาคม 2562 อ่านต่อ >>   19 พ.ย. 2562
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 อ่านต่อ >>   28 ต.ค. 2562
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนตุลาคม 2562 อ่านต่อ >>   1 ต.ค. 2562
ประกาศมหาวิทยาลัย การเก็บเงินประกันจากผู้เข้าอบรมภาษาต่างประเทศ อ่านต่อ >>   30 ส.ค. 2558


2020 A Visit of staff from School of Liberal Arts, University of Phayao (August 21)


2020 Fiscal Year Internal Audit Activity


2019 National Mother's Day2019 NU Sport Day


2018 Meet and Greet International Staff


2018 A Visit of Language Institute Rajamangala University of Technology Phra Nakhon


2018 English Conversation for Directors

:: ที่อยู่
กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ
ชั้น 5 อาคารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์
ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ 65000

:: ติดต่อฝ่ายงาน
งานส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
งานบริงานบริการกิจการต่างประเทศ
0 5596 1607
international@nu.ac.th

งานพัฒนาและทดสอบภาษา
0 5596 1610
diald@nu.ac.th

:: ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

:: Social Contact
  •        
:: ค้นหาเส้นทาง NU Map


:: Marco Polo Project
Copyright © 2018 กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ