0 5596 1607           
สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
อบรมพัฒนาภาษา
Writing Clinic
Let's Talk
Self-Access
International Service
ตัวอย่างการทำข้อสอบ CEPT
ปฏิทินการสอบ CEPT
ปฏิทินการสอบ CEPT สำหรับบุคคลทั่วไปและบุคลากร
ปฏิทินการสอบ NU Writing Proficiency Test
ตารางการอบรม
NU Website
Admin Login

director_schedule CEPT
ช่องทางติดต่อ
0 5596 1649
chakritf@nu.ac.th

ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 23 ธันวาคม 2561.. อ่านต่อ >>   15 ม.ค. 2562 ประกาศรับสมัครทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท/เอก Fulbright Thai Graduate Scholarship Program ประจำปีการศึก.. อ่านต่อ >>   14 ม.ค. 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยไปคัดเลือกเข้าร่วม โครงการ 201.. อ่านต่อ >>   10 ม.ค. 2562 ประชาสัมพันธ์โครงการ ASEM Work Placement Programme ประจำปี 2562.. อ่านต่อ >>   2 ม.ค. 2562
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนมกราคม 2562.. อ่านต่อ >>   28 ธ.ค. 2561 เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ(สำหรับนิสิต มน.และสถาบันสมทบ) ประจำเดือนมกราคม 2562.. อ่านต่อ >>   28 ธ.ค. 2561
กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ ร่วมกับกองกิจการนิสิต จัดกิจกรรม Meet and Greet International Staff .. อ่านต่อ >>   28 ธ.ค. 2561 สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานกองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ.. อ่านต่อ >>   26 ธ.ค. 2561
ทุนการศึกษาภายใต้โครงการ “ASEAN+ONE Scholarship” ประจำปีการศึกษา 2563.. อ่านต่อ >>   21 ธ.ค. 2561 University of British Columbia ประชาสัมพันธ์โครงการ 2019 UBC Vancouver Summer Program (VSP).. อ่านต่อ >>   21 ธ.ค. 2561
ประกาศรับสมัครทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท/เอก Fulbright Thai Graduate Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2563 (2020 TGS) อ่านต่อ >>   14 ม.ค. 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยไปคัดเลือกเข้าร่วม โครงการ 2019-2020 Global Undergraduate Exchange Program อ่านต่อ >>   10 ม.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์โครงการ ASEM Work Placement Programme ประจำปี 2562 อ่านต่อ >>   2 ม.ค. 2562
ทุนการศึกษาภายใต้โครงการ “ASEAN+ONE Scholarship” ประจำปีการศึกษา 2563 อ่านต่อ >>   21 ธ.ค. 2561
University of British Columbia ประชาสัมพันธ์โครงการ 2019 UBC Vancouver Summer Program (VSP) อ่านต่อ >>   21 ธ.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์ ทุน Ernst Mach Grant 2019 อ่านต่อ >>   13 ธ.ค. 2561
ทุนการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยในประเทศไต้หวัน ภายใต้โครงการ “Taiwan’s Education and Scholarships for Cultivating Talents for the 10 Targeted Industries in the “Thailand 4.0” Scheme” อ่านต่อ >>   11 ธ.ค. 2561
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 23 ธันวาคม 2561.. อ่านต่อ >>   15 ม.ค. 2562 เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนมกราคม 2562.. อ่านต่อ >>   28 ธ.ค. 2561
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ(สำหรับนิสิต มน.และสถาบันสมทบ) ประจำเดือนมกราคม 2562.. อ่านต่อ >>   28 ธ.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 20-21 ธ.ค. 2561 (บุคลากร-บุคคลทั่วไป).. อ่านต่อ >>   18 ธ.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Writing Proficiency Test สำหรับวันที่ 23 ธ.ค 2561.. อ่านต่อ >>   18 ธ.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 22 ธ.ค. 2561 (นิสิต มน.และ สถาบันสมทบ).. อ่านต่อ >>   18 ธ.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ CEPT สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษาเข้าใหม่ รหัส 61 (ภาคเรียนที่ 2 ) วันที่ 15 ธ.ค. .. อ่านต่อ >>   13 ธ.ค. 2561 ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561.. อ่านต่อ >>   12 ธ.ค. 2561
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนธันวาคม 2561.. อ่านต่อ >>   30 พ.ย. 2561 เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ(สำหรับนิสิต มน.และสถาบันสมทบ) ประจำเดือนธันวาคม 2561.. อ่านต่อ >>   30 พ.ย. 25612018 Meet and Greet International Staff


2018 A Visit of Language Institute Rajamangala University of Technology Phra Nakhon


2018 English Conversation for Directors

:: ที่อยู่
กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ
ชั้น 5 อาคารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์
ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ 65000

:: ติดต่อฝ่ายงาน
0-5596-1607
international@nu.ac.th
diald@nu.ac.th

:: ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

:: Social Contact
  •        
:: ค้นหาเส้นทาง NU Map


:: Marco Polo Project


Copyright © 2018 กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ