สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
อบรมพัฒนาภาษา
Writing Clinic
Let's Talk
Self-Access
How to use Writing Clinic
How to use Let's Talk
International Service
News Letter
KM
ตัวอย่างการทำข้อสอบ CEPT
ปฏิทินการสอบ CEPT
ปฏิทินการสอบ CEPT สำหรับบุคคลทั่วไปและบุคลากร
ปฏิทินการสอบ NU Writing Proficiency Test
ตารางการอบรม
NU Website

director_schedule CEPT
ช่องทางติดต่อ
0 5596 1647
chakritf@nu.ac.th
ประกาศเปลี่ยนแปลงการอบรม กิจกรรม Let’s Talk และ Writing Clinic เป็นแบบออนไลน์.. อ่านต่อ >>   12 เม.ย. 2564 ประกาศเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสอบภาษาอังกฤษ CEPT ประจำเดือนเมษายน 2564 เป็นแบบ Online.. อ่านต่อ >>   12 เม.ย. 2564
ประกาศยกเลิกการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ NU Writing ประจำเดือนเมษายน 2564.. อ่านต่อ >>   12 เม.ย. 2564 เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนเมษายน 2564.. อ่านต่อ >>   31 มี.ค. 2564
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต ประจำเดือนเมษายน 2564.. อ่านต่อ >>   31 มี.ค. 2564 ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 6 มีนาคม 2564.. อ่านต่อ >>   31 มี.ค. 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Writing Proficiency Test สำหรับวันที่ 3 เม.ย. 2564.. อ่านต่อ >>   29 มี.ค. 2564 DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนเมษายน 2564.. อ่านต่อ >>   24 มี.ค. 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 27-28 มี.ค. 2564 (นิสิต มน.).. อ่านต่อ >>   24 มี.ค. 2564 Rising Star Agri-Food Innovation Challenge Opening.. อ่านต่อ >>   23 มี.ค. 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 25 มี.ค. 2564 (บุคลากร).. อ่านต่อ >>   17 มี.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 18-19-22-23 มี.ค. 2564 (บุคคลทั่วไป และ นักศึกษาสถาบัน.. อ่านต่อ >>   17 มี.ค. 2564
Rising Star Agri-Food Innovation Challenge Opening อ่านต่อ >>   23 มี.ค. 2564
SEAMEO-Australia Education Links Award (SAELA) 2021 Opening !!!! อ่านต่อ >>   15 มี.ค. 2564
Fulbright Hubert H. Humphrey South Fellowship program 2565 opening !!! อ่านต่อ >>   15 มี.ค. 2564
รอบที่แล้วใครพลาด ...วันพฤหัสบดีนี้ มาฟังรุ่นพี่ Global UGRAD กันอีกรอบจ้า อ่านต่อ >>   10 มี.ค. 2564
ใครสนใจเรียนต่ออเมริกา เชิญทางนี้ค่า อ่านต่อ >>   10 มี.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ทุน GKS และ KSPP 2021 อ่านต่อ >>   8 มี.ค. 2564
Shikoku International Student Education Consortium ประเทศญี่ปุ่น ประชาสัมพันธ์หลักสูตรพิเศษ “Special Course for International Students from Asia, Africa, and the Pacific Rim 2021” อ่านต่อ >>   8 มี.ค. 2564
ฟุลไบรท์เปิดรับสมัครอาจารย์ด้านการท่องเที่ยวเพื่อไปสอน Pennsylvania 9 เดือน อ่านต่อ >>   25 ก.พ. 2564
ใครสนใจทุนเรียนต่อโท-เอก ต้องทุนนี้เลยจ้า อ่านต่อ >>   25 ก.พ. 2564
สำหรับนิสิตที่จะสมัคร Global UGRAD 2021-2022 แล้วยังไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษ CEPT มาสมัครสอบ อ่านต่อ >>   24 ก.พ. 2564
ประกาศเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสอบภาษาอังกฤษ CEPT ประจำเดือนเมษายน 2564 เป็นแบบ Online.. อ่านต่อ >>   12 เม.ย. 2564 ประกาศยกเลิกการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ NU Writing ประจำเดือนเมษายน 2564.. อ่านต่อ >>   12 เม.ย. 2564
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนเมษายน 2564.. อ่านต่อ >>   31 มี.ค. 2564 เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต ประจำเดือนเมษายน 2564.. อ่านต่อ >>   31 มี.ค. 2564
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 6 มีนาคม 2564.. อ่านต่อ >>   31 มี.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Writing Proficiency Test สำหรับวันที่ 3 เม.ย. 2564.. อ่านต่อ >>   29 มี.ค. 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 27-28 มี.ค. 2564 (นิสิต มน.).. อ่านต่อ >>   24 มี.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 25 มี.ค. 2564 (บุคลากร).. อ่านต่อ >>   17 มี.ค. 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 18-19-22-23 มี.ค. 2564 (บุคคลทั่วไป และ นักศึกษาสถาบัน.. อ่านต่อ >>   17 มี.ค. 2564 ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 23 มกราคม 2564.. อ่านต่อ >>   2 มี.ค. 2564
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนเมษายน 2564 อ่านต่อ >>   24 มี.ค. 2564
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนมีนาคม 2564 อ่านต่อ >>   3 มี.ค. 2564
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 อ่านต่อ >>   19 ม.ค. 2564
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนมกราคม 2564 อ่านต่อ >>   21 ธ.ค. 2563
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนธันวาคม 2563 อ่านต่อ >>   17 พ.ย. 2563
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 อ่านต่อ >>   23 ต.ค. 2563
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนตุลาคม 2563 อ่านต่อ >>   21 ก.ย. 2563
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนกันยายน 2563 อ่านต่อ >>   13 ส.ค. 2563
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนสิงหาคม 2563 อ่านต่อ >>   22 ก.ค. 2563
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนกรกฏาคม 2563 อ่านต่อ >>   22 ก.ค. 2563
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนมีนาคม 2563 อ่านต่อ >>   14 ก.พ. 2563
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 อ่านต่อ >>   21 ม.ค. 2563
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนมกราคม 2563 อ่านต่อ >>   17 ธ.ค. 2562
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนธันวาคม 2562 อ่านต่อ >>   19 พ.ย. 2562
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 อ่านต่อ >>   28 ต.ค. 25622021 Internationalization at Home: Sparkling Korea


2021 DIALD meets the President (April 1, 2021)


2021 IELTS Pre-Testing and Study Aboad Project


2021 DIALD Sport Day. (February 11,2021)


2021 A Visit of staffs from Phitsanulok Immigration Office and Phitsanulok Provincial Employment Office. (February 23, 2021)


2020 Internationalization at Home: Touch of Japan


2020 Happy New Year Party. (January 2,2020)


2020 Merry Christmas and Happy New Year Party. (December 25,2020)


2021 Festive Season Greeting


2020 Knowledge Management Activity


2020 A Visit of staff from School of Liberal Arts, University of Phayao (August 21)


2020 Fiscal Year Internal Audit Activity


2019 Songkran Day. (April 11,2019)


2019 National Mother's Day2019 NU Sport Day


2018 Happy New Year Party. (December 26, 2018)


2018 Meet and Greet International Staff


2018 A Visit of Language Institute Rajamangala University of Technology Phra Nakhon


2018 English Conversation for Directors

:: ที่อยู่
กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ
ชั้น 5 อาคารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์
ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ 65000

:: ติดต่อฝ่ายงาน
งานส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
งานบริงานบริการกิจการต่างประเทศ
0 5596 1607
international@nu.ac.th

งานพัฒนาและทดสอบภาษา
0 5596 1610
diald@nu.ac.th

:: ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

:: Social Contact
  •        
:: ค้นหาเส้นทาง NU Map


:: Marco Polo Project
Copyright © 2018 กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ