เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 อ่านต่อ >>   3 พ.ค. 2564
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับนิสิต ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 อ่านต่อ >>   30 เม.ย. 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT แบบ Online สำหรับวันที่ 29-30 เม.ย. 2564 (บุคลากร-บุคคลทั่วไป) อ่านต่อ >>   27 เม.ย. 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT แบบ Online สำหรับวันที่ 24-25 เม.ย. 2564 อ่านต่อ >>   22 เม.ย. 2564
ขั้นตอนการขอผลสอบ CEPT / NU Writing เนื่องในสถาการณ์ COVID-19 อ่านต่อ >>   20 เม.ย. 2564
ประกาศเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสอบภาษาอังกฤษ CEPT ประจำเดือนเมษายน 2564 เป็นแบบ Online อ่านต่อ >>   12 เม.ย. 2564
ประกาศยกเลิกการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ NU Writing ประจำเดือนเมษายน 2564 อ่านต่อ >>   12 เม.ย. 2564
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนเมษายน 2564 อ่านต่อ >>   31 มี.ค. 2564
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต ประจำเดือนเมษายน 2564 อ่านต่อ >>   31 มี.ค. 2564
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 6 มีนาคม 2564 อ่านต่อ >>   31 มี.ค. 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Writing Proficiency Test สำหรับวันที่ 3 เม.ย. 2564 อ่านต่อ >>   29 มี.ค. 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 27-28 มี.ค. 2564 (นิสิต มน.) อ่านต่อ >>   24 มี.ค. 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 25 มี.ค. 2564 (บุคลากร) อ่านต่อ >>   17 มี.ค. 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 18-19-22-23 มี.ค. 2564 (บุคคลทั่วไป และ นักศึกษาสถาบันอื่น) อ่านต่อ >>   17 มี.ค. 2564
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 23 มกราคม 2564 อ่านต่อ >>   2 มี.ค. 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Writing Proficiency Test สำหรับวันที่ 6 มี.ค. 2564 อ่านต่อ >>   1 มี.ค. 2564
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนมีนาคม 2564 อ่านต่อ >>   27 ก.พ. 2564
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต ประจำเดือนมีนาคม 2564 อ่านต่อ >>   27 ก.พ. 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 25 ก.พ. 2564 (บุคลากร) อ่านต่อ >>   22 ก.พ. 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 20-21 ก.พ. 2564 อ่านต่อ >>   17 ก.พ. 2564

:: ที่อยู่
กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ
ชั้น 5 อาคารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์
ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ 65000

:: ติดต่อฝ่ายงาน
งานส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
งานบริงานบริการกิจการต่างประเทศ
0 5596 1607
international@nu.ac.th

งานพัฒนาและทดสอบภาษา
0 5596 1610
diald@nu.ac.th

:: ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

:: Social Contact
  •        
:: ค้นหาเส้นทาง NU Map


:: Marco Polo Project
Copyright © 2018 กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ