ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 28-29 พ.ย. 2563 อ่านต่อ >>   24 พ.ย. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 26-27 พ.ย. 2563 (บุคลากร-บุคคลทั่วไป) อ่านต่อ >>   24 พ.ย. 2563
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 อ่านต่อ >>   2 พ.ย. 2563
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 อ่านต่อ >>   2 พ.ย. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 31 ต.ค. - 1 พ.ย. 2563 อ่านต่อ >>   22 ต.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 29-30 ต.ค. 2563 (บุคลากร-บุคคลทั่วไป) อ่านต่อ >>   22 ต.ค. 2563
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนตุลาคม 2563 อ่านต่อ >>   30 ก.ย. 2563
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต ประจำเดือนตุลาคม 2563 อ่านต่อ >>   30 ก.ย. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 24-25 ก.ย. 2563 (บุคลากร-บุคคลทั่วไป) อ่านต่อ >>   21 ก.ย. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 19-20 ก.ย. 2563 อ่านต่อ >>   17 ก.ย. 2563
เปิดลงทะเบียนสอบ CEPT รอบชดเชย เฉพาะนิสิตที่สอบเมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2563 เวลา 9:00 และ 10:30 น. อ่านต่อ >>   3 ก.ย. 2563
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนกันยายน 2563 อ่านต่อ >>   31 ส.ค. 2563
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต ประจำเดือนกันยายน 2563 อ่านต่อ >>   31 ส.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 30 ส.ค. 2563 อ่านต่อ >>   24 ส.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 29 ส.ค. 2563 อ่านต่อ >>   24 ส.ค. 2563
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ Cambridge English Placement Test ( CEPT ) สำหรับนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร รหัส 63 อ่านต่อ >>   20 ส.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 20-21 ส.ค. 2563 (บุคลากร-บุคคลทั่วไป) อ่านต่อ >>   18 ส.ค. 2563
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนสิงหาคม 2563 อ่านต่อ >>   31 ก.ค. 2563
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต ประจำเดือนสิงหาคม 2563 อ่านต่อ >>   31 ก.ค. 2563
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 อ่านต่อ >>   23 ก.ค. 2563

:: ที่อยู่
กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ
ชั้น 5 อาคารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์
ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ 65000

:: ติดต่อฝ่ายงาน
งานส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
งานบริงานบริการกิจการต่างประเทศ
0 5596 1607
international@nu.ac.th

งานพัฒนาและทดสอบภาษา
0 5596 1610
diald@nu.ac.th

:: ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

:: Social Contact
  •        
:: ค้นหาเส้นทาง NU Map


:: Marco Polo Project
Copyright © 2018 กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ