เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนกรกฏาคม 2563 อ่านต่อ >>   30 มิ.ย. 2563
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 อ่านต่อ >>   29 มิ.ย. 2563
ขั้นตอนการขอผลสอบ CEPT / NU Writing เนื่องในสถาการณ์ COVID-19 อ่านต่อ >>   7 เม.ย. 2563
กำหนดการสอบชดเชย สำหรับการสอบ CEPT สำหรับผู้มีสิทธิ์สอบในรอบเดือนมีนาคม 2563 อ่านต่อ >>   26 มี.ค. 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวทางการจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT ในสถานการณ์การระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 อ่านต่อ >>   26 มี.ค. 2563
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 อ่านต่อ >>   19 มี.ค. 2563
ประกาศยกเลิกการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT และ NU Writing สำหรับนิสิต ประจำเดือนมีนาคม 2563 อ่านต่อ >>   19 มี.ค. 2563
ประกาศยกเลิกการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนมีนาคม 2563 อ่านต่อ >>   16 มี.ค. 2563
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนมีนาคม 2563 อ่านต่อ >>   28 ก.พ. 2563
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ(สำหรับนิสิต มน.และสถาบันสมทบ) ประจำเดือนมีนาคม 2563 อ่านต่อ >>   28 ก.พ. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 27-28 ก.พ. 2563 (บุคลากร-บุคคลทั่วไป) อ่านต่อ >>   24 ก.พ. 2563
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 26 มกราคม 2563 อ่านต่อ >>   18 ก.พ. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Writing Proficiency Test สำหรับวันที่ 23 ก.พ. 2563 อ่านต่อ >>   18 ก.พ. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 22 ก.พ. 2563 (นิสิต มน.และ สถาบันสมทบ) อ่านต่อ >>   18 ก.พ. 2563
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 อ่านต่อ >>   30 ม.ค. 2563
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ(สำหรับนิสิต มน.และสถาบันสมทบ) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 อ่านต่อ >>   30 ม.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 30-31 ม.ค. 2563 (บุคลากร-บุคคลทั่วไป) อ่านต่อ >>   24 ม.ค. 2563
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 22 ธันวาคม 2562 อ่านต่อ >>   21 ม.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Writing Proficiency Test สำหรับวันที่ 26 ม.ค. 2563 อ่านต่อ >>   20 ม.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 25 ม.ค. 2563 (นิสิต มน.และ สถาบันสมทบ) อ่านต่อ >>   20 ม.ค. 2563

:: ที่อยู่
กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ
ชั้น 5 อาคารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์
ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ 65000

:: ติดต่อฝ่ายงาน
งานส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
งานบริงานบริการกิจการต่างประเทศ
0 5596 1607
international@nu.ac.th

งานพัฒนาและทดสอบภาษา
0 5596 1610
diald@nu.ac.th

:: ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

:: Social Contact
  •        
:: ค้นหาเส้นทาง NU Map


:: Marco Polo Project
Copyright © 2018 กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ