วิธีการนัดหมาย

1. เลือกวัน เวลา ที่ต้องการในปฏิทินด้านล่าง โดยคลิกที่ Make Appt. (หากไม่มี แสดงว่ามีการนัดหมายไปแล้ว)
2. กรอกข้อมูลผู้ทำการนัดหมายให้ครบถ้วน
หมายเหตุ หากตารางนัดหมายของ Aj.Peter เต็มแล้ว ท่านสามารถลงนัดหมายได้กับอาจารย์ท่านอื่น

  เลือกอาจารย์ท่านอื่น
                                           
       1
 2
 3
10:00 Wanida
11:00 Wanida
13:00 Thinikan
14:00 Thinikan
 4
10:00 Wanida
11:00 Wanida
13:00 Thinikan
14:00 Thinikan
 5
10:00 Komsan
11:00 Komsan
13:00 Thinikan
14:00 Thinikan
 6
10:00 Nuttapat
11:00 Nuttapat
13:00 Thinikan
14:00 Thinikan
 7
10:00 Nuttapat
11:00 Nuttapat
13:00 Thinikan
14:00 Thinikan
 8
 9
 10
10:00 Nuttapat
11:00 Nuttapat
13:00 THINIKAN
14:00 THINIKAN
 11
10:00 Make Appt.
11:00 Tadpong
13:00 THINIKAN
14:00 THINIKAN
 12
10:00 -
11:00 -
13:00 -
14:00 -
 13
10:00 Nuttapat
11:00 ณัฐพัชร์
13:00 THINIKAN
14:00 THINIKAN
 14
10:00 Nuttapat
11:00 Nuttapat
13:00 THINIKAN
14:00 THINIKAN
 15
 16
 17
10:00 Nuttapat
11:00 Nuttapat
13:00 THINIKAN
14:00 THINIKAN
 18
10:00 Make Appt.
11:00 Make Appt.
13:00 THINIKAN
14:00 THINIKAN
 19
10:00 Nuttapat
11:00 Nuttapat
13:00 THINIKAN
14:00 THINIKAN
 20
10:00 Nuttapat
11:00 Nuttapat
13:00 THINIKAN
14:00 THINIKAN
 21
10:00 Nuttapat
11:00 Nuttapat
13:00 THINIKAN
14:00 THINIKAN
 22
 23
 24
10:00 Nuttapat
11:00 Nuttapat
13:00 THINIKAN
14:00 THINIKAN
 25
10:00 Make Appt.
11:00 Make Appt.
13:00 THINIKAN
14:00 THINIKAN
 26
10:00 Make Appt.
11:00 Make Appt.
13:00 Nuttapat
14:00 Nuttapat
 27
10:00 Make Appt.
11:00 Make Appt.
13:00 Nuttapat
14:00 Nuttapat
 28
10:00 Make Appt.
11:00 Make Appt.
13:00 Nuttapat
14:00 Nuttapat
 29
 30
 31
10:00 Make Appt.
11:00 Make Appt.
13:00 Nuttapat
14:00 Nuttapat
     

                                           
:: ที่อยู่
กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ
ชั้น 5 อาคารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์
ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ 65000

:: ติดต่อฝ่ายงาน
งานส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
งานบริงานบริการกิจการต่างประเทศ
0 5596 1607
international@nu.ac.th

งานพัฒนาและทดสอบภาษา
0 5596 1610
diald@nu.ac.th

:: ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

:: Social Contact
  •        
:: ค้นหาเส้นทาง NU Map


:: Marco Polo Project
Copyright © 2018 กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ