วิธีการนัดหมาย

1. เลือกวัน เวลา ที่ต้องการในปฏิทินด้านล่าง โดยคลิกที่ Make Appt. (หากไม่มี แสดงว่ามีการนัดหมายไปแล้ว)
2. กรอกข้อมูลผู้ทำการนัดหมายให้ครบถ้วน
หมายเหตุ หากตารางนัดหมายของ Aj.Kevin เต็มแล้ว ท่านสามารถลงนัดหมายได้กับอาจารย์ท่านอื่น

  เลือกอาจารย์ท่านอื่น
                                           
       1
 2
 3
10:00 Cancelled
11:00 Cancelled
13:00 Cancelled
14:00 Cancelled
 4
10:00 Cancelled
11:00 Cancelled
13:00 Kittiya
14:00 Kittiya
 5
10:00 Thanchanok
11:00 Thanchanok
13:00 Phanupong
14:00 Phanupong
 6
10:00 Surapa
11:00 Surapa
13:00 -
14:00 -
 7
10:00 Chanidapa
11:00 Chanidapa
13:00 Phanupong
14:00 Phanupong
 8
 9
 10
10:00 Katsuyuki
11:00 Tadpong
13:00 Phanupong
14:00 Phanupong
 11
10:00 Katsuyuki
11:00 Make Appt.
13:00 Phanupong
14:00 Phanupong
 12
10:00 -
11:00 -
13:00 -
14:00 -
 13
10:00 Katsuyuki
11:00 Tadpong
13:00 Wanida
14:00 Wanida
 14
10:00 Thanchanok
11:00 Thanchanok
13:00 Chanisara
14:00 Chanisara
 15
 16
 17
10:00 Naritsara
11:00 Naritsara
13:00 Wanida
14:00 Wanida
 18
10:00 Katsuyuki
11:00 Tat
13:00 Chanisara
14:00 Naritsara
 19
10:00 Katsuyuki
11:00 Katsuyuki
13:00 Wanida
14:00 Wanida
 20
10:00 Tadpong
11:00 Tadpong
13:00 Naritsara
14:00 Naritsara
 21
10:00 Katsuyuki
11:00 Tadpong
13:00 Wanida
14:00 Wanida
 22
 23
 24
10:00 Naritsara
11:00 Naritsara
13:00 Chanisara
14:00 Chanisara
 25
10:00 Katsuyuki
11:00 Tat
13:00 Chanisara
14:00 Chanisara
 26
10:00 Khathawut
11:00 Khathawut
13:00 Katsuyuki
14:00 Katsuyuki
 27
10:00 Naritsara
11:00 Naritsara
13:00 Chanisara
14:00 Chanisara
 28
10:00 Khathawut
11:00 Tadpong
13:00 Katsuyuki
14:00 Katsuyuki
 29
 30
 31
10:00 Katsuyuki
11:00 Tadpong
13:00 Naritsara
14:00 Naritsara
     

                                           
:: ที่อยู่
กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ
ชั้น 5 อาคารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์
ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ 65000

:: ติดต่อฝ่ายงาน
งานส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
งานบริงานบริการกิจการต่างประเทศ
0 5596 1607
international@nu.ac.th

งานพัฒนาและทดสอบภาษา
0 5596 1610
diald@nu.ac.th

:: ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

:: Social Contact
  •        
:: ค้นหาเส้นทาง NU Map


:: Marco Polo Project
Copyright © 2018 กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ