วิธีการนัดหมาย

1. เลือกวัน เวลา ที่ต้องการในปฏิทินด้านล่าง โดยคลิกที่ Make Appt. (หากไม่มี แสดงว่ามีการนัดหมายไปแล้ว)
2. กรอกข้อมูลผู้ทำการนัดหมายให้ครบถ้วน
หมายเหตุ หากตารางนัดหมายของ Aj.Paul เต็มแล้ว ท่านสามารถลงนัดหมายได้กับอาจารย์ท่านอื่น

  เลือกอาจารย์ท่านอื่น
                                           
       1
 2
 3
10:00 Quan
11:00 Quan
13:00 Tanachok
14:00 Tanachok
 4
10:00 Kornchanok
11:00 Kornchanok
13:00 (S) Kornchanok
14:00 (S) Kornchanok
 5
10:00 -
11:00 -
13:00 -
14:00 -
 6
10:00 khwanchanok
11:00 khwanchanok
13:00 Kornchanok
14:00 Kornchanok
 7
10:00 Supaporn
11:00 Supaporn
13:00 Quan
14:00 Quan
 8
 9
 10
10:00 Khwanchanok
11:00 Khwanchanok
13:00 Quan
14:00 Quan
 11
10:00 Jiratchaya
11:00 marisa
13:00 Make Appt.
14:00 Make Appt.
 12
10:00 N/A
11:00 N/A
13:00 - N/A
14:00 - N/A
 13
10:00 Make Appt.
11:00 Make Appt.
13:00 Kornchanok
14:00 Kornchanok
 14
10:00 Supaporn
11:00 Supaporn
13:00 Khwanchanok
14:00 khwanchanok
 15
 16
 17
10:00 Quan
11:00 Quan
13:00 Tanachok
14:00 Tanachok
 18
10:00 Kornchanok
11:00 Kornchanok
13:00 Tanachok
14:00 Tanachok
 19
10:00 -
11:00 -
13:00 -
14:00 -
 20
10:00 Tanachok
11:00 Tanachok
13:00 Kornchanok
14:00 Kornchanok
 21
10:00 Supaporn
11:00 Supaporn
13:00 Khwanchanok
14:00 Quan
 22
 23
 24
10:00 Quan
11:00 Quan
13:00 Tanachok
14:00 Tanachok
 25
10:00 Kornchanok
11:00 Kornchanok
13:00 Tanachok
14:00 Tanachok
 26
10:00 -
11:00 -
13:00 -
14:00 -
 27
10:00 Tanachok
11:00 Tanachok
13:00 Kornchanok
14:00 Kornchanok
 28
10:00 Supaporn
11:00 Supaporn
13:00 Kamonlak
14:00 Kamonlak
 29
 30
 31
10:00 Quan
11:00 Quan
13:00 Tanachok
14:00 Tanachok
     

                                           
:: ที่อยู่
กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ
ชั้น 5 อาคารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์
ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ 65000

:: ติดต่อฝ่ายงาน
งานส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
งานบริงานบริการกิจการต่างประเทศ
0 5596 1607
international@nu.ac.th

งานพัฒนาและทดสอบภาษา
0 5596 1610
diald@nu.ac.th

:: ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

:: Social Contact
  •        
:: ค้นหาเส้นทาง NU Map


:: Marco Polo Project
Copyright © 2018 กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ