เปิดรับสมัคร English Proficiency Enhancement for Graduate: EPE สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา(ป.โท-ป.เอก) ครั้งที่ 2/2567
    

เปิดรับสมัครการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อยกระดับความรู้ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (English Proficiency Enhancement for Graduate: EPE) ครั้งที่ 2/2567

เริ่มสมัครได้วันที่ 9 - 15 พ.ค. 67

ชำระเงินวันที่ 11-15 พ.ค. 67 ที่เคาน์เตอร์ ธ.กรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศไทย

เริ่มเรียนวันที่ 1 มิ.ย. - 6 ก.ค. 67 (เรียนวันละ 6 ชั่วโมง) ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Microsoft Teams

สอบวันที่ 13 ก.ค. 67

 

สมัครได้ที่นี่ https://www.diald.nu.ac.th/th/epe_regis.php

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ https://www.diald.nu.ac.th/th/epe.php

สอบถามรายละเอียด ศูนย์ภาษา (งานพัฒนาและทดสอบภาษา) โทร 055-961610, 055-961608

อีเมล์ diald@nu.ac.th เว็บไซต์ www.diald.nu.ac.th

Link / เอกสารเพิ่มเติม : สมัครได้ที่นี่