ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 27-28 มิ.ย. 2567 (บุคลากร-บุคคลทั่วไป)
    

*** กรุณาอ่านก่อนเข้าห้องสอบ ***
ผู้เข้าสอบ ต้องสวมหน้ากากอนามัย ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในห้องสอบ หากไม่ใส่ จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
ผู้เข้าสอบ ต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย
อนุญาต ให้นำปากกา 1 ด้าม, บัตรประจำตัวนิสิต และ หูฟังชนิดมีสาย แบบ 3.5 มม.(หูฟังโทรศัพท์มือถือทั่วไปที่ไม่ใช่ iPhone) หรือ แบบ USB เท่านั้น (หูฟังแบบ Bluetooth ใช้ไม่ได้) เพื่อลดความเสี่ยงจากการใช้หูฟังร่วมกัน เข้าห้องสอบเท่านั้น สำหรับกระเป๋าสัมภาระอื่นๆ จะไม่มีบริการรับฝากและจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายใดๆ ทั้งสิ้น
ห้าม นำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าห้องสอบ หากตรวจพบในห้องสอบ ผู้เข้าสอบจะหมดสิทธิ์สอบทันที
ไม่อนุญาต ให้เข้าห้องสอบ หลังจาก 15 นาที นับจากเวลาเริ่มสอบ และหากนิสิตไม่มาสอบในวันและเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์

ผู้สมัครสอบที่พบว่าเป็นโควิด-19 ก่อนถึงวันสอบ ขอให้เลื่อนการเข้าสอบมาที่ diald@nu.ac.th
เพื่อทำการยกเลิการสอบในเดือนนี้ ไปเป็นเดือนถัดไปแทน

Link / เอกสารเพิ่มเติม : รายชื่อผู้เข้าสอบ CEPT.PDF