เปิดรับสมัครสอบ Final Test (English Discoveries) ประจำเดือน พฤษภาคม 2567
    

เปิดรับสมัครสอบ Final Test (English Discoveries) ประจำเดือน พฤษภาคม 2567

   • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 1 พฤษภาคม 2567 สำหรับผู้ผ่านเกณฑ์การเรียนตั้งแต่ 70% ขึ้นไป ภายในวันที่ 19 มีนาคม 2567 เท่านั้น

   • ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วันที่ 3 พฤษภาคม 2567

   • สอบ วันที่ 7-9 พฤษภาคม 2567 ณ กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ

   • วัน เวลาสอบ สามารถเลือกได้ตอนสมัคร

   • รู้ผลสอบ ณ วันสอบทันที (เกณฑ์การสอบผ่านตั้งแต่ 60% ขึ้นไป)

   • สำหรับผู้ผ่านเกณฑ์การสอบ ระบบจะเปิดหลักสูตรระดับถัดไป หลังจากสิ้นสุดการสอบวันสุดท้าย 1 วัน 

   • สำหรับผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การสอบ สามารถสมัครสอบ Final Test ได้อีกครั้งในเดือนถัดไป โดยไม่ต้องกดเรียนซ้ำ

   • สำหรับผู้ที่เริ่มต้นเรียนจากระดับ First Discovery ไม่ต้องสมัครสอบ เพียงแค่ทำผลการเรียนให้ผ่านตั้งแต่ 70% ขึ้นไป ระบบจะเปิดหลักสูตรระดับถัดไป หลังจากสิ้นสุดการสอบวันสุดท้าย 1 วัน

หมายเหตุ  หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะแจ้งให้ทราบทางหน้าเว็บไซต์กองพัฒนาภาษาฯ

Link / เอกสารเพิ่มเติม : คลิกเพื่อไปหน้าสมัคร...