ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT แบบ Online สำหรับวันที่ 25-26 พ.ย. 2564 (บุคลากร-บุคคลทั่วไป)
    

สอบแบบ Online ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams

- เข้าห้องสอบผ่าน Link สำหรับเข้าห้องสอบทาง E-Mail ตามที่ได้แจ้งไว้ (บุคลากรใช้ E-Mail ของมหาวิทยาลัย) 

ผู้เข้าสอบ จำเป็น ต้องเข้าสู่ระบบของ Microsoft Teams
ก่อนเวลาสอบ 15 นาที เป็นอย่างน้อย
หากไม่มาตามเวลา จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ

โปรดอ่านเงื่อนไขและข้อตกลง ในการสอบ โดยละเอียด
Download File => เงื่อนไขและข้อตกลง สำหรับการสอบ CEPT แบบ Online

ตรวจสอบ E-Mail ที่ใช้สอบได้จาก เมนู ค้นหาข้อมูลผู้ลงทะเบียนสอบ

ขั้นตอนการลงโปรแกรม Microsoft Teams สำหรับการสอบ CEPT แบบ Online
Download File => ขั้นตอนการลงโปรแกรม Microsoft Teams สำหรับสอบ แบบ Online

Link / เอกสารเพิ่มเติม : รายชื่อผู้เข้าสอบ CEPT.PDF