เลื่อนกำหนดการรับสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ประจำเดือน มิ.ย. 2564
    

เลื่อนกำหนดการรับสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ 
CEPT และ NU Writing Proficiency Test รอบประจำเดือนมิถุนายน 2564
เป็นวันที่ 7 มิถุนายน 2564 

หากมีการเปลี่ยนแปลง จะแจ้งให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์

Link / เอกสารเพิ่มเติม : -