ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 23 มกราคม 2564
    

ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 23 มกราคม 2564

ติดต่อรับผลคะแนนได้ที่ กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ
ชั้น 4 อาคาร CITCOMS ในวันและเวลาราชการ

หรือ ส่ง E-Mail มาที่ diald@nu.ac.th
แจ้ง ชื่อ นามสกุล รหัสนิสิต ประเภทการสอบ(NU Writing) และ วันที่สอบ 

Link / เอกสารเพิ่มเติม : NU_Writing_Proficiency_Test_Result_23_Jan_2021.pdf