กำหนดการสอบชดเชย สำหรับการสอบ CEPT สำหรับผู้มีสิทธิ์สอบในรอบเดือนมีนาคม 2563
    

สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์สอบในรอบเดือนมีนาคม 2563 (สมัครสอบและชำระเงินภายในกำหนด) เท่านั้น

1. บุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร บุคคลทั่วไป และนักศึกษาสถาบันอื่น
    - วันที่ 30 มีนาคม - 3 เมษายน 2563 วันละ 2 รอบ เวลา 10:00 - 11:00 น. และ 14:00 - 15:00 น.
      รอบละไม่เกิน 20 คน

2. นิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4-8 และ นิสิตบัณฑิตศึกษา
    - วันที่ 7 - 14 เมษายน 2563 วันละ 2 รอบ เวลา 10:00 - 11:00 น. และ 14:00 - 15:00 น. 
      รอบละไม่เกิน 20 คน
    (สำหรับนิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1-3 ที่ลงสอบไว้ ทางกองพัฒนาภาษาฯ
    ขอยกเลิกและคืนสิทธิ์สอบฟรี และเก็บรักษาไว้ให้ต่อเนื่องเพิ่มไปถึงปีการศึกษา 2563
    สำหรับผู้ที่ชำระเงิน ให้ติดต่อขอรับเงินคืน ช่องทางตามด้านท้ายข่าวนี้)

สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 16:00 น. เป็นต้นไป

ทั้งนี้แนวทางการจัดสอบ จะเป็นไปตาม ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
"เรื่อง แนวทางการจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ Cambridge English Placement Test (CEPT)
ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
โดยกองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ"


สอบถามเพิ่มเติมโทร 085-877-4130 

หมายเหตุ เฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์สอบในรอบเดือนมีนาคม 2563 (สมัครสอบและชำระเงินภายในกำหนด) เท่านั้น
สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์สอบท่านใด ไม่ประสงค์จะเข้าสอบตามกำหนดการดังกล่าว
ให้แจ้งข้อมูลตามรายการดังนี้ มาที่ E-Mail : diald@nu.ac.th
1. ชื่อ-นามสกุล
2. วันที่ และ รอบที่สมัครสอบ
3. หมายเลขบัญชี ชื่อบัญชี และ ชื่อธนาคาร เพื่อรับค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคืน
4. เบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้ 

ทางกองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยนเรศวร จะดำเนินการคืนเงินให้ภายใน 60 วันทำการ
หากดำเนินการเรียบร้อยแล้วจะมีการแจ้ง E-Mail พร้อมหลักฐานการโอนเงิน
ตอบกลับไปตาม E-Mail ที่ท่านได้ส่งมา (หากส่งแล้วไม่ต้องส่งซ้ำ)

Link / เอกสารเพิ่มเติม : Download File ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวทางการจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT ในสถานการณ์การระบาดเชื้อไวรัส COVID-19