ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563
    

ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่  23 กุมภาพันธ์ 2563

ติดต่อรับผลคะแนนได้ที่ กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ
ชั้น 4 อาคาร CITCOMS ในวันและเวลาราชการ

Link / เอกสารเพิ่มเติม : NU_Writing_Proficiency_Test_Result_23_February_2020.pdf