ประกาศยกเลิกการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT และ NU Writing สำหรับนิสิต ประจำเดือนมีนาคม 2563
    

ประกาศยกเลิกการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT และ NU Writing สำหรับนิสิต ประจำเดือนมีนาคม 2563

เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน และให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Diseases 2019 : COVID-19) กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ ขอยกเลิกการจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT และ NU Writing สำหรับนิสิต ประจำเดือนมีนาคม 2563

สำหรับนิสิต ที่ใช้สิทธิ์สอบ "ฟรี" จะได้รับการคืนสิทธิ์สอบฟรีนั้น และ จะเก็บรักษาไว้ให้ต่อเนื่องเพิ่มไปถึงปีการศึกษา 2563

สำหรับนิสิตที่ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ขอให้แจ้งข้อมูลตามรายการดังนี้ มาที่ E-Mail : diald@nu.ac.th
1. ชื่อ-นามสกุล
2. วันที่สอบ
3. หมายเลขบัญชี ชื่อบัญชี และ ชื่อธนาคาร เพื่อรับค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคืน
4. เบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้

ทางกองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยนเรศวร จะดำเนินการคืนเงินให้ภายใน 60 วันทำการ
หากดำเนินการเรียบร้อยแล้วจะมีการแจ้ง E-Mail พร้อมหลักฐานการโอนเงิน ตอบกลับไปตาม E-Mail ที่ท่านได้ส่งมา

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ 

#เราจะผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน

หากมีความคืบหน้าใดๆ จะมีการแจ้งผ่านทางหน้าเว็บไซต์กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ อย่างเร็วที่สุด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 055-961-610

Link / เอกสารเพิ่มเติม : -