ประกาศยกเลิกการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนมีนาคม 2563
    

ประกาศยกเลิกการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนมีนาคม 2563

เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (
COVID-19) ในปัจจุบัน และให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Diseases 2019 : COVID-19) กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ ขอยกเลิกการจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนมีนาคม 2563

สำหรับผู้ที่ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแล้ว ขอให้แจ้งข้อมูลตามรายการดังนี้ มาที่
E-Mail : diald@nu.ac.th
1. ชื่อ-นามสกุล
2. วันที่ และ รอบที่สมัครสอบ
3. หมายเลขบัญชี ชื่อบัญชี และ ชื่อธนาคาร เพื่อรับค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคืน
4. เบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้

ทางกองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยนเรศวร จะดำเนินการคืนเงินให้ภายใน 60 วันทำการ
หากดำเนินการเรียบร้อยแล้วจะมีการแจ้ง
E-Mail พร้อมหลักฐานการโอนเงิน ตอบกลับไปตาม E-Mail ที่ท่านได้ส่งมา

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ 

#เราจะผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 055-961-610

Link / เอกสารเพิ่มเติม : -