ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 22 ธันวาคม 2562
    

ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่  22 ธันวาคม 2562

ติดต่อรับผลคะแนนได้ที่ กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ
ชั้น 4 อาคาร CITCOMS ในวันและเวลาราชการ

Link / เอกสารเพิ่มเติม : NU_Writing_Proficiency_Test_Result_22_December_2019.pdf