ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา Merit Scholarships from Mexican Government for Foreigners
    

      รัฐบาลสหรัฐเม็กซิโกประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา Merit Scholarships from Mexican Government for Foreigners จำนวน 300 ทุน ระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก โดยเป็นทุนที่ให้ศึกษาใน 90 สถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจาก National Council for Science and Technology ทั้งนี้ รัฐบาลสหรัฐเม็กซิโกจะสนับสนุนค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าเบี้ยเลี้ยงรายเดือน ค่าประกันสุขภาพ และค่าบัตรโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศ 

      ผู้ที่สนใจศึกษารายละเอียดได้ที่ https://mhesi.e-office.cloud/d/ac048a0c และสมัครขอรับทุนผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://www.gob.mx/.../accio.../becas-para-extranjeros-29785 ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2567 เวลา 15.00 น. ตามเวลาเม็กซิโก 


เอกสารต้นเรื่อง: https://url.in.th/UOfas
 

Link / เอกสารเพิ่มเติม : เอกสารแนบ