เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนกรกฎาคม 2567
    

เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนกรกฎาคม 2567

บุคลากร สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2567 ได้ ในเวลา 09:00 น.เป็นต้นไป
บุคคลทั่วไปและนักศึกษาสถาบันอื่น สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 4 ก.ค. 2567 ได้ ในเวลา 09:00 น. เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดที่ กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ โทร 0 5596 1610
หรือ อีเมล์ : diald@nu.ac.th

Remark  หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะแจ้งให้ทราบทางหน้าเว็บไซต์ 
Link / เอกสารเพิ่มเติม : คลิกที่นี่เพื่อสมัคร...