เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต ประจำเดือนกรกฎาคม 2567
    

เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับนิสิต ประจำเดือน กรกฎาคม 2567

สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท-เอก สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 67 เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป

สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 3 ก.ค. 67 เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป

หมายเหตุ  หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะแจ้งให้ทราบทางหน้าเว็บไซต์ 

สำหรับนิสิตท่านใดที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้ กรุณาตรวจสอบสภาพนิสิตของตัวเอง โดยตรวจสอบได้ที่ www.reg.nu.ac.th
Link / เอกสารเพิ่มเติม : คลิกที่นี่เพื่อสมัคร...