ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับนิสิต วันที่ 22-23 มิ.ย. 2567
    

สถานที่สอบ ณ อาคารปราบไตรจักร ชั้น 4

*** กรุณาอ่านก่อนเข้าห้องสอบ ***
ผู้เข้าสอบ ต้องสวมหน้ากากอนามัย ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในห้องสอบ หากไม่ใส่ จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
ผู้เข้าสอบ ต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย
อนุญาต ให้นำปากกา 1 ด้าม, บัตรประจำตัวนิสิต และ หูฟังชนิดมีสาย แบบ 3.5 มม.(หูฟังโทรศัพท์มือถือทั่วไปที่ไม่ใช่ iPhone) หรือ แบบ USB เท่านั้น (หูฟังแบบ Bluetooth ใช้ไม่ได้) เพื่อลดความเสี่ยงจากการใช้หูฟังร่วมกัน เข้าห้องสอบเท่านั้น สำหรับกระเป๋าสัมภาระอื่นๆ จะไม่มีบริการรับฝากและจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายใดๆ ทั้งสิ้น
ห้าม นำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าห้องสอบ หากตรวจพบในห้องสอบ ผู้เข้าสอบจะหมดสิทธิ์สอบทันที
ไม่อนุญาต ให้เข้าห้องสอบ หลังจาก 15 นาที นับจากเวลาเริ่มสอบ และหากนิสิตไม่มาสอบในวันและเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์

นิสิตที่สมัครสอบภาษาอังกฤษ CEPT ในรอบนี้
หากพบว่าเป็นโควิด-19 ก่อนถึงวันสอบ ขอให้แจ้งยกเลิกมาที่ diald@nu.ac.th

 

โปรดอ่านระเบียนการเข้าสอบ โดยละเอียด
คลิ๊กที่นี่ => ข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ

ตรวจสอบห้องสอบ และ ที่นั่งสอบ ได้จาก http://www.nulc.nu.ac.th/th/testing/search_login.php

Scan QR code for Check
Link / เอกสารเพิ่มเติม : ตรวจสอบที่ห้องสอบ และ นั่งสอบ