สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษาฯ แจ้งประชาสัมพันธ์ข่าว UMAP Newsletter ประจำเดือนมิถุนายน 2567
    

      ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษาฯ แจ้งประชาสัมพันธ์ข่าว UMAP Newsletter ประจำเดือนมิถุนายน 2567 สรุปประเด็นข่าวได้ดังนี้

•    UMAP Board ได้มีมติให้ Dr. Christian Jorge Torres Ortiz Zermeno (President of the University of Colima) ดำรงตำแหน่ง UMAP Chair ต่ออีก 1 สมัย 

•    สถาบันการศึกษาที่ประสงค์เข้าร่วม Program A/B รอบแรก Winter/Spring 2024 สามารถเข้าไปเสนอหลักสูตรได้ที่ USCO System ระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม – 28 มิถุนายน 2567 โดยตรวจสอบ UMAP Timeline ได้ที่ https://umap.org/timelines/
 
•    Vancouver Community College ประชาสัมพันธ์โครงการ Micro-credential Program on E-commerce ซึ่งจัดออนไลน์ 3 หลักสูตร ระหว่างเดือนกันยายน 2567 - มีนาคม 2568 (รวมทั้งสิ้น 69 ชั่วโมง) ในทุกวันพุธ ตั้งแต่เวลา 18.00 – 21.00 น. ตามเวลาแปซิฟิก หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 มิถุนายน 2567  

•    เปิดรับสมัครสถาบันการศึกษาที่สนใจจัด Discovery Camp Winter 2025 ซึ่งกิจกรรมกำหนดจัดในช่วงเดือนมกราคมหรือกุมภาพันธ์ 2568 และต้องอยู่ภายใต้หัวข้อ United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) หมดเขตรับสมัครวันที่ 12 กรกฎาคม 2567 ทั้งนี้ ได้มีจัดประชุมออนไลน์เพื่อเป็นข้อมูลและสร้างความเข้าใจในการจัด Discovery Camp รอบโซนเอเชีย ในวันที่ 12 มิถุนายน เวลา 09.00 น. ตามเวลาประเทศไทย 

•    ประชาสัมพันธ์โครงการ Summer Short-term Programs จากสถาบันการศึกษาจำนวน 9 แห่งจากประเทศเวียดนาม ญี่ปุ่น ไทย โคลัมเบีย อินโดนีเซีย และแคนาดา สามารถศึกษาได้จากลิงค์ตามแนบ

•    UMAP IS ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการภายใต้โครงการ UMAP Research Net ภายใต้ Theme: UN Sustainable Development Goals and Student Mobility in Asia and the Pacific  

•    ปิดรับข้อเสนอภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2567  โดยจะพิจารณาคัดเลือกในการประชุม UMAP Board เดือนตุลาคม 2567 และผู้ผ่านการพิจารณาจะต้องส่งงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ในวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และจะได้รับทุนสนับสนุนไม่เกิน 5,000 USD ศึกษารายละเอียดตามเอกสารแนบ

•    Sias University (สมาชิก UMAP) ประชาสัมพันธ์การจัดงาน International Association of University Presidents (IAUP) 20th   Triennial Conference ภายใต้ Theme: AI and the Future of Higher Education ระหว่างวันที่ 13 – 15 ตุลาคม 2567 ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน 

      คลิกอ่านรายละเอียดจดหมายข่าวได้จาก https://url.in.th/WfpSK 
 

Link / เอกสารเพิ่มเติม : เอกสารแนบ