ทุนการศึกษา Australia for ASEAN Scholarships ขยายเวลารับสมัครจนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2567
    

ด่วน ขยายเวลารับสมัครถึง 15 พฤษภาคม 2567
ทุนการศึกษา Australia for ASEAN Scholarships ขยายเวลารับสมัครจนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2567  ศึกษารายละเอียดได้ที่ https://www.australiaawardsindonesia.org/id/ASEAN 
 

Link / เอกสารเพิ่มเติม : เอกสารแนบ