สถาบันอุดมศึกษาอินโดนีเซียประชาสัมพันธ์เสนอมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาชาวต่างชาติ จำนวน 2 แห่ง
    

      ด้วยสถาบันอุดมศึกษาอินโดนีเซียประชาสัมพันธ์เสนอมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาชาวต่างชาติ จำนวน 2 แห่ง รายละเอียดดังนี้

1.  Universitas Islam Indonesia เปิดรับสมัครทุนแบบไม่เต็มจำนวน (Partial Scholarship) ในระดับปริญญาตรี - ปริญญาเอก ภายใต้ทุน Future Global Leaders Scholarship โดยเปิดรับสมัครในรอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 22 ม.ค. – 28 เม.ย. 2567 และรอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. – 2 ธ.ค. 2567 โดยสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ https://pmb.uii.ac.id/international/scholarships/

2.  Mercu Buana University เสนอมอบทุน 
      2.1 Excellent Scholarship ซึ่งจะได้รับการสนับสนุนค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนตลอดระยะเวลาการศึกษาตลอด 4 ปี สำหรับปริญญาตรี หรือ 3 ปี สำหรับ Diploma 
      2.2 ทุน 1st Semester Scholarship จะได้รับการสนับสนุนค่าเล่าเรียนบางส่วน (ร้อยละ 50 หรือ 75) หรือเต็มจำนวนในภาคเรียนแรก

      โดยจะเปิดรับสมัครสอบชิงทุนออนไลน์ (Online) ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. – 16 พ.ค. 2567 และกำหนดสอบชิงทุนในวันที่ 18 พ.ค. 2567 และศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://pendaftaran.mercubuana.ac.id/international และสมัครสอบชิงทุนได้ที่ https://pendaftaran.mercubuana.ac.id/registerbeasiswainter
 

Link / เอกสารเพิ่มเติม : เอกสารแนบ