สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยแจ้งประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่นประจำปีการศึกษา 2568 (Japanese Government MONBUKAGAKUSHO : MEXT Scholarship 2025)
    

      ด้วยสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยแจ้งประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่นประจำปีการศึกษา 2568 (Japanese Government MONBUKAGAKUSHO : MEXT Scholarship 2025) ให้แก่นักศึกษาชาวไทยผู้สนใจศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น  โดยผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบเพื่อขอรับทุนดังกล่าวขอได้โปรดตรวจสอบเงื่อนไข และศึกษารายละเอียดของทุนแต่ละประเภทก่อนสมัคร ดังเอกสารรายละเอียดและแบบฟอร์มใบสมัครแนบมาพร้อมนี้ และสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับแบบฟอร์มการสมัครได้ที่ https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_th/jis_study.html

Link / เอกสารเพิ่มเติม : เอกสารแนบ