มหาวิทยาลัยนเรศวรเปิดรับสมัครให้ทุนการศึกษาภายใต้โครงการ Thailand Scholarships ประจำปีการศีกษา 2567 ให้แก่บุคคลทั่วไปที่มีสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนามมาศึกษาระดับปริญญาโท
    

      มหาวิทยาลัยนเรศวรเปิดรับสมัครให้ทุนการศึกษาภายใต้โครงการ Thailand Scholarships ประจำปีการศีกษา 2567 ให้แก่บุคคลทั่วไปที่มีสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนามมาศึกษาระดับปริญญาโท โดยมีหลักสูตรที่มีความพร้อมในการรับนิสิตชาวต่างชาติ จำนวน 46 หลักสูตร ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://shorturl.asia/MhCg0 และส่งเอกสารสมัครมายังผู้ประสานงานโครงการฯ ได้ที่ sutineep@nu.ac.th ปิดรับสมัครวันที่ 15 มีนาคม 2567

Link / เอกสารเพิ่มเติม : -