สถานเอกอัครราชทูตบรูไนดารุสซาลามประจำประเทศไทยได้ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาของรัฐบาลบรูไนฯ ประจำปีการศึกษา 2024/2025
    

      สถานเอกอัครราชทูตบรูไนดารุสซาลามประจำประเทศไทยได้ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาของรัฐบาลบรูไนฯ ประจำปีการศึกษา 2024/2025 สำหรับนักเรียนและนักศึกษาชาวต่างชาติเพื่อไปศึกษาต่อในระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาโท โดยต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กำหนด และสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://mhesi.e-office.cloud/d/f7cb18a1 หรือแสกน QR Code ดังแจ้ง และสมัครได้ที่ https://www.mfa.gov.bn/pages/online-bdgs.aspx

      หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Email: queriesBDGS2024@mfa.gov.bn สมัครภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567
 

Link / เอกสารเพิ่มเติม : เอกสารแนบ