ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการ 2024 KU ISP (International Summer Program in Seoul) ระยะเวลา 4 สัปดาห์ ในระหว่างวันที่ 2 - 26 ก.ค. 67 ณ Konkuk University ประเทศเกาหลีใต้
    

      ด้วย Konkuk University ประเทศเกาหลีใต้ แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดโครงการ 2024 KU ISP (International Summer Program in Seoul) ระยะเวลา 4 สัปดาห์ ในระหว่างวันที่ 2 - 26 ก.ค. 67 ณ Konkuk University ประเทศเกาหลีใต้ โดยประกอบด้วยรายวิชา International Business from Korean Perspective, Exploring Vibrant World of K-art, K-Psychology, Korean language และอื่น ๆ 

      อนึ่งผู้สนใจที่สมัครลงทะเบียนล่วงหน้า (Early-Bird) ภายในวันที่ 31 มี.ค. 67 จะได้รับการลดค่าธรรมเนียมโครงการ (Program Fee) ลง 25% และหากสามารถทำข้อตกลงความร่วมมือระยะสั้น (Short-Term Partnership) จะได้รับการลดค่าธรรมเนียมโครงการ (Program Fee) เพิ่มเป็น 50%

      โดยโครงการข้างต้นหมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 31 พ.ค. 67 สำหรับผู้ที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://kusf.konkuk.ac.kr/Administration/abroadOIA/jsp/inbound/summer.jsp

เอกสารต้นเรื่อง: https://shorturl.asia/6gn5z

เอกสารเพิ่มเติม:

20231222-2024-Konkuk-University-International-Summer-Program-in-Seoul.pdf

20231222-2024-KU-ISP_1.png

20231222-2024-KU-ISP_2.png

Link / เอกสารเพิ่มเติม : เอกสารแนบ