เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT รอบพิเศษ เดือน ธ.ค. 66 สำหรับ ป.ตรี ที่มีสิทธิ์สอบฟรีเท่านั้น
    

เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT 
รอบพิเศษเดือน ธ.ค. 66 สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี ที่มีสิทธิ์สอบฟรี

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 66 เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป

หมายเหตุ  หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะแจ้งให้ทราบทางหน้าเว็บไซต์ 

Link / เอกสารเพิ่มเติม : คลิกที่นี่เพื่อสมัคร...