ประชาสัมพันธ์ข่าวสารจาก UMAP ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566
    

      ด้วย UMAP International Secretariat ประชาสัมพันธ์ข่าวประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ดังนี้

      •   Discovery Camp Winter 2024-Indonesia มหาวิทยาลัยหลายแห่งในอินโดนีเซียร่วมกันจัด Winter discovery Camp 2024-Discover Indonesia ระหว่างวันที่ 17 – 29 กุมภาพันธ์ 2567 และหมดเขตรับสมัครวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 

      •   Program A/B Fall 2024 Timeline Now Open เชิญชวนมหาวิทยาลัยเข้าไป upload หลักสูตรที่ต้องการรับนิสิตแลกเปลี่ยนใน Program A/B  สำหรับนิสิตจะสามารถเริ่มสมัครได้ในระหว่างธันวาคม 2566 ถึงมกราคม 2567 

      •   Download the New USCO2 Handbook for Institutions สถาบันสามารถ Download คู่มือ USCO2 ได้แล้วตามลิงค์แจ้ง

      •   UMAP member institutions are invited to apply to host a Discovery Camp program in Summer 2024 เปิดรับสมัครเจ้าภาพจัด Discovery Camp in Summer 2024 โดยเน้นกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมและประเด็น SDGs ในกิจกรรมด้วย โดยเจ้าภาพต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นภายในประเทศทั้งหมด สามารถเสนอได้ภายในวันที่ 12 มกราคม 2567  

      •   การประชุม CAIE UMAP IS และ ประธาน UAMP จะเข้าร่วมประชุม the Conference of the Americas on International Education จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 6 – 8 พฤศจิกายน 2566 ณ Las Vegas, USA ทั้งนี้ หากมีสถาบันจะเข้าร่วมประชุมดังกล่าว สามารถประสานงานเพื่อพบปะกันได้

      โปรดศึกษารายละเอียดจากเอกสาร Newsletter ดังแนบมาพร้อมนี้

Link / เอกสารเพิ่มเติม : เอกสารแนบ