Royal Roads University, Canada ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ “Winter Leadership Academy” ระยะเวลา 2 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2567
    

      ด้วย Royal Roads University, Canada ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ “Winter Leadership Academy” ระยะเวลา 2 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2567 ค่าธรรมเนียมลงทะเบียน $1,200 CAD (รวมค่ากิจกรรม,
การเดินทาง, และประกันสุขภาพ) โดยจะต้องมีต้องมีผลคะแนนระดับภาษาอังกฤษ IELTS 5.0 หรือเทียบเท่า ทั้งนี้ สามารถสมัครผ่านโครงการ UMAP (ได้รับทุนสนับสนุน) จะหมดเขตรับสมัครในวันที่ 30 พฤศจิกายน 66 หรือสมัครโดยตรงกับ Royal Roads University จะปิดรับสมัครในวันที่ 15 ธันวาคม 66  และมีส่วนลดให้ 25% สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามลิงค์แจ้งและโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์แนบมาพร้อมนี้
 

Link / เอกสารเพิ่มเติม : เอกสารแนบ