เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนกันยายน 2566
    

เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนกันยายน 2566

บุคลากร สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2566 ได้ ในเวลา 09:00 น.เป็นต้นไป
บุคคลทั่วไปและนักศึกษาสถาบันอื่น สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 5 ก.ย. 2566 ได้ ในเวลา 09:30 น. เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดที่ กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ โทร 0 5596 1610
หรือ อีเมล์ : diald@nu.ac.th

Remark  หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะแจ้งให้ทราบทางหน้าเว็บไซต์ 

 

Link / เอกสารเพิ่มเติม : คลิกที่นี่เพื่อสมัคร...