เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT รอบพิเศษเดือน ส.ค. 66 สำหรับ ป.ตรี ปี 1 ปี 2566 ที่มีสิทธิ์สอบฟรี
    

เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT 
รอบพิเศษเดือน ส.ค. 66 สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ที่มีสิทธิ์สอบฟรี

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 26 ก.ค. 66 เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป

หมายเหตุ  หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะแจ้งให้ทราบทางหน้าเว็บไซต์ 

Link / เอกสารเพิ่มเติม : คลิกที่นี่เพื่อสมัคร...